slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Asbjørn Wahl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Asbjørn Wahl - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Asbjørn Wahl. Velferdsstatens vekst – og fall?. Daglig leder. Et spørsmål om makt. Velferd er i siste instans et spørsmål om fordeling av samfunnets verdier Fordeling av samfunnets verdier er et spørsmål om samfunnsmessig makt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Asbjørn Wahl' - peony


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Utdanningsforbundet Halden - kurs
 • Asbjørn Wahl

Velferdsstatens vekst – og fall?

Daglig leder

et sp rsm l om makt
Utdanningsforbundet Halden - kursEt spørsmål om makt
 • Velferd er i siste instans et spørsmålom fordeling av samfunnets verdier
 • Fordeling av samfunnets verdier eret spørsmål om samfunnsmessig makt
 • Kontroll over og eierskap til samfunnets ressurser gir grunnlag for samfunnsmakt
velferds konomien
Utdanningsforbundet Halden - kursVelferdsøkonomien
 • En fri markedsøkonomi ga kriser og sosial nød
 • Politisk styring (Bretton Woods-politikken)
 • Kapitalkontroll og faste vekslingskurser
 • Trygder, velferdstjenester, infrastruktur
 • Fordeling via markedsinngrep (boligpolitikk)
 • Demokratisering, sosial og økonomisk trygghet
resultat av sosial kamp
Utdanningsforbundet Halden - kursResultat av sosial kamp

En høyt utviklet velferdsstat er

resultat av en samfunnsmessig kamp – en kamp basert på folkelig mobilisering,

konfrontasjon med motkreftene,

og at en stor del av økonomien ble tatt ut av markedet og underlagt politisk styring.

t yling av markedskreftene
Utdanningsforbundet Halden - kurs

Konsesjonslover

Etablerings-/

kredittkontroll

Faste

vekslingskurser

Kapitalkontroll

Arbeidsmiljølov m.v.

Stor offentlig sektor

Tøyling av markedskreftene

Privat kapital

et spesielt maktforhold
Utdanningsforbundet Halden - kursEt spesielt maktforhold
 • Velferdsstaten er ikke bare en sum av institusjoner og offentlige budsjetter, den er først og fremst resultat av spesielle maktforhold i samfunnet.
 • Velferdsstaten var aldri planlagt, den utviklet seg som et kompromiss i en helt spesiell historisk situasjon.
det nyliberale vendepunkt
Utdanningsforbundet Halden - kursDet nyliberale vendepunkt
 • 1970-tallet: Krise i verdensøkonomien
 • Sammenbruddet av Bretton Woods
 • Markedskreftene på offensiven
 • Oppgivelse av fastkurs-politikken
 • Frie kapitalbevegelser og fri handel
 • Ideologienes død og historias slutt
 • Tenketankene vant tankekrigen
den markedsliberale offensiv
Utdanningsforbundet Halden - kurs

Konsesjonslover

Etablerings-/

kredittkontroll

Faste

vekslingskurser

Kapitalkontroll

Arbeidsmiljølov m.v.

Stor offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital

den markedsliberale offensiv1
Utdanningsforbundet Halden - kurs

Konsesjonslover

Etablerings-/

kredittkontroll

Kapitalkontroll

Arbeidsmiljølov m.v.

Stor offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital

den markedsliberale offensiv2
Utdanningsforbundet Halden - kurs

Konsesjonslover

Etablerings-/

kredittkontroll

Arbeidsmiljølov m.v.

Stor offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital

den markedsliberale offensiv3
Utdanningsforbundet Halden - kurs

Konsesjonslover

Arbeidsmiljølov m.v.

Stor offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital

den markedsliberale offensiv4
Utdanningsforbundet Halden - kurs

Arbeidsmiljølov m.v.

Stor offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital

den markedsliberale offensiv5
Utdanningsforbundet Halden - kurs

Arbeidsmiljølov m.v.

Redusert offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital

den markedsliberale offensiv6
Utdanningsforbundet Halden - kurs

Angrep på Arbeidsmiljølov

Redusert offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital

virkninger av offensiven
Utdanningsforbundet Halden - kursVirkninger av offensiven
 • Økt konkurransepress – på arbeidsplassen, i skolen, i samfunnet
 • Økende sosiale/økonomiske forskjeller
 • Økende utstøting fra arbeidsmarkedet
 • Velferden underlegges markedets logikk
 • En repressiv arbeidslinje-politikk
 • Velferdsstaten i forvandling – kollektiv risiko blir gradvis individualisert
omfordelingskamp
Utdanningsforbundet Halden - kursOmfordelingskamp
 • Kamp om makt og ressurser
 • Fordeling offentlig / privat
 • Fordeling arbeid / kapital
 • Fordeling fattige / rike
 • Fattigdom og større forskjeller
 • Velferdsstaten under press
anbud og privatisering
Utdanningsforbundet Halden - kursAnbud og privatisering
 • Et ledd i markedskreftenes offensiv
 • «Offentlig sektor har blitt for stor»
 • Økt konkurranse på arbeidsmarkedet
 • Press på lønns- og arbeidsvilkår
 • Profittmuligheter for private investorer
 • Makt fra demokratiske organer til markedet
 • «Valgfrihet», «økt effektivitet», «billigere»
offentlig sektor er blitt for stor
Utdanningsforbundet Halden - kurs«Offentlig sektor er blitt for stor»
 • Den har blitt for stor i alle land, uansett størrelsen på den offentlige sektor
 • Den har faktisk blitt mest for stor der den i utgangspunktet var minst (f.eks. USA)
 • Myten om at den offentlige sektor har blitt for stor brukes ideologisk for å svekke den
 • Styrkeforholdet og det politisk-ideologiske hegemoni avgjør hvor mye vi løser i fellesskap
offentlig sektor m faktisk vokse
Utdanningsforbundet Halden - kursOffentlig sektor må faktisk vokse
 • Tjenester, særlig de fleste velferdstjenester, er svært arbeidsintensive
 • Produktiviteten i vareproduksjonen øker langt raskere enn den gjør i tjenesteproduksjonen
 • Tjenester blir derfor gradvis relativt dyrere
 • I et sivilisert samfunn vil m.a.o. kostnadene til offentlig velferd utgjøre en økende andel av BNP
new public management
Utdanningsforbundet Halden - kurs’New Public Management’
 • Del av den nyliberalistiske offensiven
 • Fra demokratisk styring til markedet
 • Offentlig sektor skal styres som privat
 • Anbud, privatisering, fristilling, stykkpris…
 • Internasjonal institusjonalisering (GATS)
 • Mål- og resultatstyring: Alt kan måles
 • Nye budsjett- og regnskapssystemer
nyliberalismens menneskesyn
Utdanningsforbundet Halden - kursNyliberalismens menneskesyn
 • Homo økonomikus – maksimere egennytte
 • Konkurranse, del av menneskets natur
 • Grunnsteinen i økonomi og samfunn
 • Problemet: En ren ideologisk konstruksjon
 • Voksende gap mellom menneskets behov og kravene i arbeidsliv, skole og samfunn
konkurranse som ideologi
Utdanningsforbundet Halden - kursKonkurranse som ideologi

«Konkurranse er bra, både i idrett og i skolen. Det bidrar til å skape vinnere, ikke tapere som venstresida hevder.»(Torger Ødegaard (H), skolebyråd i Oslo)

synet p de ansatte
Utdanningsforbundet Halden - kursSynet på de ansatte
 • Offentlig ansatte forfølger sine egeninteresser
 • Befolkningens behov kommer i annen rekke
 • Skapes en karikatur av de offentlig ansatte
 • Underslår at man motiveres av profesjonsetikk, faglige utfordringer, lojalitet og solidaritet
 • Toppstyring, økt kontroll, samlebåndsmodeller
 • I skolen innført gjennom test- og rapportregimet
m ling og rapportering
Utdanningsforbundet Halden - kursMåling og rapportering
 • En voldsom vekst i rapporteringssystemer
 • Sluker tid fra de egentlige oppgavene
 • Økt arbeidsbelastning for de ansatte
 • Fra kreativt mangfold til ’one-size-fits-all’
 • Del av rettsliggjøringen av utdanningen
 • Kompetanse, kvalitet og omsorg i annen rekke
upersonlig og autorit rt
Utdanningsforbundet Halden - kurs«Upersonlig og autoritært»

«New Public Management fører til de alvorligst frustrasjoner blant de ansatte. Det er et upersonlig og autoritært system av budsjetter, rutiner og mål, som tar fra de ansatte motivasjon og arbeidsglede.»(Professor William Brochs-Haukedal)

motivasjonen forsvinner
Utdanningsforbundet Halden - kurs«Motivasjonen forsvinner»

«Med den autoritære NPM har de ansatte måttet gi fra seg å involvere seg i sine kunder, klienter, pasienter og elever. NPM har ingen parametre for alle møtene mellom mennesker som gir mening i hverdagen. Å involvere seg teller ikke. Det blir bare ekstra slitsomt. Da forsvinner også den indre motivasjonen.»(Professor William Brochs-Haukedal)

npm m avvikles
Utdanningsforbundet Halden - kurs«NPM må avvikles»

«Fremmedgjøringen av de ansatte i offentlig sektor – som i de store helseforetakene – må stoppe. NPM som styringsverktøy må avvikles og ledelsesformer som fremmer de ansattes involvering i jobbene sine må innføres.»(Professor William Brochs-Haukedal)

hva sier forskningen
Utdanningsforbundet Halden - kursHva sier forskningen?

«Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. (...)

Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.»

(Dagens Nyheter, 7.9.2011)

slide30
Utdanningsforbundet Halden - kurs

Fra nyliberalisme til krise

Alt dette skjedde før krisa.

Nå er vi inne i en helt ny situasjon, der markedsliberalismen er diskreditert, samtidig som finanskrisa har gått over i ei økonomisk krise – og kanskje en langvarig depresjon…

Hvordan kunne det skje?

finanskapitalisme
Utdanningsforbundet Halden - kursFinanskapitalisme
 • Ny fase i kapitalismens historie
 • Fra industri- til finanskapitalisme
 • Kuttet båndene til realkapitalen
 • Fra realkapitalens tjener til dens herre
 • Finansbobler et nødvendig resultat
 • Ikke ’grådighet’, men systemsvikt
slide33
Utdanningsforbundet Halden - kurs

Finansielle instrumenter

Derivater, finansielle instrumenter:

«Financial weapons of mass destruction.»

(Warren Buffett, 2002)

finanskapitalens kilder
Utdanningsforbundet Halden - kurs

Omfordeling av

inntekt, skattelette

Avregulering av

kredittpolitikken

Avvikling av

kapitalkontrollen

Oppbygging av

pensjonsfond

Finanskapitalens kilder

KRISE!

Overskudd av

finanskapital

dramatiske innstramminger
Utdanningsforbundet Halden - kursDramatiske innstramminger
 • Omfattende lån for å redde bankene
 • Krav om umiddelbar nedbetaling
 • Maastricht-kriteriene hindrer stimulering av økonomien ved underskuddsbudsjettering
 • I EU er keynesianismen faktisk forbudt
 • Omfattende angrep på lønn og velferd
l nnskutt i det offentlige
Utdanningsforbundet Halden - kursLønnskutt i det offentlige
 • Frankrike: Lønnsnivået fryses til 2014
 • Spania: Lønnene i det offentlige kuttet 5%
 • Hellas: Kutt tilsvarende 14% av lønna
 • Irland: Netto lønnskutt på 20%
 • UK: To års lønnsstopp – unntatt de laveste
 • Italia: Lønnsstopp på ubestemt tid
f rre jobber i det offentlige
Utdanningsforbundet Halden - kursFærre jobber i det offentlige
 • Frankrike: Kun hver annen avgang erstattes
 • Spania: Kun hver tiende avgang erstattes
 • Hellas: Avgang skal ikke erstattes
 • Italia: Ansettelsesstopp, en av fem erstattes
 • Tyskland: 10.000 arbeidsplasser fjernes
 • UK: Varslet kutt på 25% = 500.000 jobber
kapitalen s ker nye markeder
Utdanningsforbundet Halden - kursKapitalen søker nye markeder
 • Offentlig sektor brukte 555 mrd kr i 2010
 • Sykehustjenester brukte ca. 100 mrd kr
 • Pleie og omsorgstjenester, 70 mrd kr
 • Innkjøp av varer og tjenester, 350 mrd kr
 • (2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra)
 • NHOs interesse: «Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til»

Petter Brubakk (Dagsavisen 5.5.11)

nho tenk p et tall
Utdanningsforbundet Halden - kursNHO: Tenk på et tall
 • NHOs «Ressurs- og effektivitetsanalyser»
 • Misbruk av Kostra-tall og statistikk
 • Dårligere lønn og pensjon for de ansatte
 • Påstander om kvalitet uten dokumentasjon
 • Politisk/ideologiske påstander – ikke fakta
 • En halv mrd kr i fortjeneste for medlemmene
slide43
Utdanningsforbundet Halden - kurs

For velferdsstaten

Postboks 7003 St. Olavsplass,

0130 Oslo

Tlf.: +47 91611312

Hjemmeside:www.velferdsstaten.no

Abonner på elektronisk nyhetsbrev:

aksjon@velferdsstaten.no

npm i mange variasjoner
Utdanningsforbundet Halden - kursNPM i mange variasjoner

Diskuter:

Hvordan kommer New Public Management-reformene til uttrykk i skolene og barnehagene i Halden?

Identifiser noen av metodene samt hvordan de er innført.