Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski PowerPoint Presentation
Download Presentation
Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

203 Views Download Presentation
Download Presentation

Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Informatyzacja administracji w Ostrowcu Świętokrzyskim

 2. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski System Informatyczny Urzędu Miasta BOI Kancelarie USC SWDO OTAGO System Obsługi Urzedu SIP VULCAN

 3. PLBUD PLAN WPBUD GRU WYBUD LIKWIDATURA FKORG WINDYKACJE FKJB KASA Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski MONITOR SYST MONITOR SYSTEMU RISS INSO INSO PLBUD PPDP PLAN WPBUD GRU WYBUD HOMEBANKING LIKWIDATURA PODATKI OPŁATY KADRY FKORG PŁACE WINDYKAC SOE ST FKJB WPŁATY MASOWE GM SWR SYSTEMY EWIDENCYJNE KASA DOCZ STP

 4. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski System Informacji Przestrzennej

 5. Sprawozdanie budżetowe Wniosek o zmianę w planie budżetu Wniosek o wydanie dowodu osobistego Wniosek o przyznanie stypendium Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek o rejestrację działalności gospodarczej Deklaracja podatkowa Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski PNIER NWPOJ PROL POGOS BOI KANCELARIA DOCZ STP KADRY PLBUD FKJB

 6. Faktura VAT Tytuł wykonawczy Upomnienie o płatności Decyzja o przyznanie stypendium Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego Zaświadczenie o dokonaniu wpisu działalności Decyzja podatkowa Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski PNIER NWPOJ PROL POGOS BOI KANCELARIA DOCZ STP WIND WPBUD FKJB

 7. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2004 – 2007 „e- Świętokrzyskie” - cz. I • Urząd Marszałkowski: • „e-świętokrzyskie - budowa infrastruktury informatycznej • Politechnika Świętokrzyska • „e-świętokrzyskie - rozbudowa MSK KIELMAN dla potrzeb integracji z miejskimi sieciami światłowodowymi” • NASK - Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa • „e-świętokrzyskie – budowa infrastruktury radiowej

 8. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2004 – 2007 „e - Świętokrzyskie” cz. I Nazwa Projektu: „e-świętokrzyskie - budowa infrastruktury informatycznej Zadanie 1 - Sieci światłowodowe Zadanie 2 - Elektroniczny System Obiegu Dokumentów Zadanie 3 - Budowa Portalu Województwa Świętokrzyskiego Łączny koszt zadania 1 i 2 - 10 343 730 zł. Udział Ostrowca Św. w zadaniach 1 i 2 projektu:- 19,36 % odpowiada to wartość zralizowanego projektu:-2 002 849 zł. w tym udział własny:-542 772 zł.

 9. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Sieć światłowodowa na terenie Woj. Świętokrzyskiego

 10. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Zasięg stacji radiowej NASK zlokalizowanej w Ostrowcu Św.

 11. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski 1. UM 2. Straż Miejska 3. Biblioteka 4. Straż Pożarna 5. USC 6. ZOR 7. MEC 8. MWiK 9. Szpital10. Komenda Policji 11. MCK / BWA12. PUP13. ZUM14. MOPS15. Rawszczyzna16. KSZO17. OTBS18. ARL19. CKU20. CIS Sieć światłowodowa w Ostrowcu Św. 9 X1 7 6 X 5 X2 8 4 3 15 1 2 10 14 11 13 12 20 11, 5 km 19 17 18 16 1 GB/s

 12. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Efekty realizacji projektu „e-Świętokrzyskie”

 13. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski System Informatyczny Urzędu Miasta Internet BOI Kancelarie ESOD USC SWDO OTAGO System Obsługi Urzedu SIP VULCAN

 14. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Inne Systemy dziedzinowe certyfikat Moduły specjalistyczne systemu OTAGO

 15. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Inne Systemy dziedzinowe certyfikat Moduły specjalistyczne systemu OTAGO BACK SYSTEM

 16. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Inne Systemy dziedzinowe BOI Interesanci certyfikat Moduły specjalistyczne systemu OTAGO Kancelarie BACK SYSTEM

 17. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Inne Systemy dziedzinowe BOI Interesanci certyfikat Moduły specjalistyczne systemu OTAGO FRONTSYSTEM Kancelarie BACK SYSTEM

 18. certyfikat certyfikat certyfikat Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Inne Systemy dziedzinowe BOI Interesanci Kancelarie Składanie pism, załatwianie spraw przez Internet, śledzenie stanu sprawy, realizowanie płatności, wykaz zobowiązań itd. SEOD Jednostki miejskie, pracownicy UM Moduły specjalistyczne systemu OTAGO e-PUAP (Zaufany podpis ) Systemy zewnętrzne Wrota Świętokrzyskie BACKSYSTEM

 19. certyfikat certyfikat certyfikat Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski FRONTSYSTEM Inne Systemy dziedzinowe BOI Interesanci Kancelarie Składanie pism, załatwianie spraw przez Internet, śledzenie stanu sprawy, realizowanie płatności, wykaz zobowiązań itd. SEOD Jednostki miejskie, pracownicy UM Moduły specjalistyczne systemu OTAGO e-PUAP (Zaufany podpis ) Systemy zewnętrzne Wrota Świętokrzyskie BACKSYSTEM

 20. Decyzja podatkowa Faktura VAT Dane do realizacji płatności przez internet Upomnienie o płatności Decyzja o przyznanie stypendium Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego Zaświadczenie o dokonaniu wpisu działalności Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski FRONT SYSTEM PNIER NWPOJ PROL POGOS SEOD DOCZ STP WIND WPBUD FKJB

 21. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski • Planowanie budżetu • Obsługa rejestru umów • Obsługa wydatków • Obsługa wpływów • Księgowość organu • Księgowość jednostek • Kasa • Naliczanie i windykacja podatków i opłat • Obsługa komorników • Kadry i płace • Środki trwałe, Gospodarka materiałowa, • Dopłaty czynszowe, Stypendia • Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny • Rejestracja i śledzenie spraw urzędu • Informator Systemu Otago, Monitor Systemu • Pomoc Publiczna • Ewidencje- mieszkańców, działalności gospodarczej • Ewidencje nieruchomości budynki, lokale • Obsługa koncesji • Skarb miasta MONITOR SYSTEMU PORTAL e-URZĄD Moduły BACK SYSTEMU INSO RISS PLBUD PPDP PLAN WPBUD GRU WYBUD LIKWIDATURA HOMEBANKING PODATKI OPŁATY KADRY FKORG PŁACE WINDYKACJE SOE ST FKJB WPŁATY MASOWE GM SWR KASA DOCZ STP

 22. RISS MONITOR SYSTEMU RISS HOMEBANKING PLBUD INSO PLAN KADRY WPBUD GRU WYBUD PPDP HOMEBANKING LIKWIDATURA PODATKI OPŁATY KADRY FKORG PŁACE WINDYKACJE SOE zgłoszenie zgłoszenie zgłoszenie ST FKJB WPŁATY MASOWE GM SWR KASA SYSTEMY EWIDENCYJNE DOCZ STP Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski FRONT SYSTEM BACK SYSTEM

 23. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Planowane działania. II etap „projektu” „e-świętokrzyskie” • Budowa Miejskich Sieci Światłowodowych JST: • - 20 km nowej sieci • - 30 km światłowodu w istniejącej kanalizacji • - 42 Jednostki Org. G. O. Św. • - budowa sieci hot-spotów 2.Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST: - przekształcenie systemu ZSI w MSI - modernizacja i rozbudowa serwerowni Wartość zadań zrealizowanych w Ostrowcu Św. W ramach obu projektów wyniesie około 10 mln. zł.

 24. System Informacji Przestrzennej Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Miejski System Informatyczny Telefonia IP Internet szerokopasmowy MONITORING MIASTA e-świętokrzyskie - Syst. El. Obiegu Dok. e-świętokrzyskie - Wrota Świętokrzyskie e-świętokrzyskie - sieć światłowodowa 2004 - 2007 2004 - 2008 2004 - 2008 PI + RS BIP 11,5 km SEOD 2000 - 2005 2000 - 2005 2000 - 2005 ZSI OTAGO 1999 1993 - 1998 Sieć strukturalna UM Systemy dziedzinowe 500 PLE

 25. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski • Dziękuję za uwagę ! • Ferdynand Jagiełło • Urząd Miasta Ostrowiec Św. • fjagiello@um.ostrowiec.pl

 26. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski System Obsługi Informatycznej Urzędu EW ŚR R ENIER POGOS NWPOJ PROL PNIER OPGRU KOALA WPOJ WOGRU WROL WNIER PESEL WPBUD WIND WYBUD KASA FKJB SWR PESWYB FKORG STP GRU PŁACE PLBUD KADRY

 27. certyfikat UPO Inne źródła dokumentów skaner, mail, faks certyfikat certyfikat certyfikat Weryfikacja podpisu elektronicznego Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Inne Systemy dziedzinowe Interesanci System obiegu dokumentów Składanie pism, załatwianie spraw przez Internet, śledzenie stanu sprawy, realizowanie płatności, wykaz zobowiązań itd. Jednostki miejskie, pracownicy UM Moduły specjalistyczne systemu OTAGO Repozytoria dokumentów praca w poza urzędem Systemy zewnętrzne