slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ligjerata 7 Dr. Fisnik Dalipi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ligjerata 7 Dr. Fisnik Dalipi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ligjerata 7 Dr. Fisnik Dalipi - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Internet. Ligjerata 7 Dr. Fisnik Dalipi. Permbajtja. Hyrje në Javascript Çka paraqet Javascript Qëllimi javascript-it Mënyrat e vendosjes së Javascript në XHTML Përdorimi karaktereve dhe simboleve në Javascript

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ligjerata 7 Dr. Fisnik Dalipi' - pembroke


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Internet

Ligjerata 7

Dr. Fisnik Dalipi

permbajtja
Permbajtja
 • Hyrje në Javascript
 • Çka paraqet Javascript
 • Qëllimi javascript-it
 • Mënyrat e vendosjes së Javascript në XHTML
 • Përdorimi karaktereve dhe simboleve në

Javascript

 • Deitel, Deitel, and Nieto, (2007) Internet & World Wide Web How to Program, Prentice Hall; 4 edition
 • W3C Tutorial për JavaScript. http://www.w3schools.com/js/default.asp
hyrje n javascript
Hyrje në JavaScript
 • Sot JavaScript përdoret nga miliona web faqe për rregullimin e pamjes, validim të formave dhe shumë gjëra tjera
 • Fillimisht u dizajnua nga Netscape
 • Microsoft-i më vonë prezantoi verzionin e vet të

quajtur Jscript

 • Më vonë JavaScript/JScript u standardizua nga

ECMA (European Computer Manufacturers

Assocoation) si ECMAScript

sht javascript
Ç’është JavaScript
 • JavaScript është dizajnuar t’ju jep interaktivitet

HTML/XHTML dokumenteve

 • JavaScript paraqet gjuhë skriptuese që paraqet një

formë e lehtë (lightweight) e “gjuhës programuese”

 • JavaScript paraqet bashkësi rreshtash të kodeve

kompjuterike që ekzekutohet

 • Javascript vendoset (nderthuret) në HTML/XHTML

dokument

 • JavaScript paraqet gjuhë interpretuese. Kodi interpretohet rresht për rreshti në vend që të kompajlohet si tërësi
sht javascript 2
Ç’është JavaScript ‏(2)
 • JavaScript funksionon dhe ekzekutohet në

anën e klientit (browser-it)‏

 • Çdokush mund ta përdorë JavaScript-in pa

kërkuar dhe blerë licencë për të

 • JavaScript përmbahet nga shumica e browserëve si: Internet Explore, Netscape, Mozilla, Safari etj.
ka mund t b n javascript
Çka mund të bën JavaScript?
 • JavaScript u jep web dizajnuesve një mjet programues
  • HTML/XHTML dizajnuesit në shumiën e rasteve nuk janë programues. Por, JavaScript ofron sintaksë të thjeshtësuar.
 • JavaScript mund të vendos tekst në browser në mënyrë dinamike
 • Mund të reagon në ngjarje (events)‏
 • Mund të lexon dhe ndryshon përmbajtjen në HTML/XHTML
 • JavaScript mund të validon të dhëna
vendosja e javascript kodit n xhtml
Vendosja e JavaScript kodit në XHTML
 • Vendosja e JavaScript kodit në XHTML mund të bëhet në head seksionin sikursepër CSS ose edhe në body
 • Këtu në vend të <style> tag-ut përdoret
 • <script> tag-u si në shembullin në vijim:
vendosja e javascript kodit n xhtml 2
Vendosja e JavaScript kodit në XHTML(2)
 • Skripta që do të vendoset në head sekcionin do të ekzekutohen kur të THIRRET (Shfrytëzuesi thirr një ngjarje)‏
 • Skripta që do të vendoset në body sekcionin do të ekzekutohen kur të NGARKOHET faqja
 • Skripta që vendoset në head sekcionin duhet të ngarkohet para se dikush ta përdor
javascript kodi
JavaScript Kodi
 • Kodi i mësipërm do ta vendos fjalën Miresevini ne JavaScript në browser
 • Kodi i mësipërm mundëson shkruarjen e diçkahit në browser
 • Shumica e programuesve përdorin ; pas rreshtit të shkruar
 • Nëse kemi të vetmin rresht si në kodin më lartë kjo
 • është opcionale
 • Nëse ka më tepër rreshta ato preferohen të ndahen me
 • ;
javascript dhe browser t e vjet r
JavaScript dhe browser-ët e vjetër
 • Ndonjëherë ndodh që browser-ët e vjetër mos ta interpretojnë JavaScript kodin direkt
 • Shpeshherë kodin e hudhin në browser si tekst
 • Për tu evituar kjo përdoren komentet në XHTML
vendosja e javascript
Vendosja e JavaScript
 • JavaScript thamë që mund të vendoset në head ose në body sekcionin në XHTML
 • Numri i kodeve që mund të vendoset në këto sekcione është i papërcaktuar, pra mund të vendosim sa të duam kode në këto sekcione
 • Madje mundemi edhe t'i kombinojmë të dy sekcionet
thirrja e javascript it t jasht m
Thirrja e JavaScript-it të jashtëm
 • Ndonjëherë nevojitet, që njëlloj si në CSS, të thirret një JavaScript dokument nga jashtë
 • Kjo mundëson manipulim me më tepër XHTML dokument nga një fajll i vetëm JavaScript
 • Dokumenti i jashtëm JavaScript nuk duhet të përmban script sekcionin, por vetëm JavaScript komandat përkatëse
disa rregulla n javascript
Disa rregulla në JavaScript
 • JavaScript kodi është Case Sensitive
 • Variabla, objekti ose funksioni test nuk është e njëjtë me Test ose tEsT
 • Simbolet që happen siç janë ( ‏‏{ ‏‏[ ‏‏‘ ‏‏”‏ , duhet ta kenë edhe pjesën mbyllëse të saj ,‏ “ ‏‘ ] } )‏
 • Vendi i zbrazët në JavaScript injorohet
 • Thyerja e rreshtit në mes të stringut mund të bëhet përmes \ simbolit. Shembull:
 • document.write(“Miresevini ne \
 • JavaScript”);
escape karakteret
Escape karakteret
 • Si do ti përdorim simbolet ,‏ “‏ ‘ ‏[ ‏{ ‏& ‏\ si
 • karaktere ?!?!
 • Sepse ato përdoren nga JavaScript si pjesë e kodit
 • Mjafton që para simbolit të qëndron shenja \
 • Pra teksti: Une bleva librin “Advances‏Data‏ Structures‏&‏Algorithms” . Në JavaScript do shkruhet si
komentet n javascript
Komentet në JavaScript
 • Komentet në JavaScript janë të ngjashme si në
 • CSS
 • Për komente përdoren /* dhe */ simbolet

sum = a + b /*Kalkulimi i shumes*/

 • Gjithashtu përdoret mënyra me simbolin // ku këtu vendoset komenti vetëm për një rresht

sum = a + b //Kalkulimi i shumes

debugg im n javascript
Debugg-im në JavaScript
 • Gjatë shkruarjes së kodit në JavaScript, janë të pashmangshme gabimet
 • Aftësia e evitimit dhe përmirësimit të gabimeve (debugging) është një mjeshtri që fitohet me kohë
 • Disa kërkues ofrojnë konzola që tregojnë se ku ka ndodhur gabimi
 • Një mënyrë e evitimit të gabimeve është testimi i kodit rresht për rreshti në browser
debugim i n javascript
Debugim-i në JavaScript
 • IE ofron mënyrë për debugim ku tregon rreshti ku ka ndodhur gabimi
 • Disa browser as qe tregojnë ku gjendet gabimi, por interpretojne XHTML dokumentin pa JavaScript kodin (Firefox)
slide23

Thank You!

 • PYETJE???

23