slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ). Masterprogrammet (isl. Norðurlandafræði) är ett kulturstudium med ett nordiskt perspektiv och med inriktning mot kommunikation, litteratur och samhälle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS )' - pembroke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Islands universitet

Humanistiska fakulteten

Nordisk master (120 ECTS)

Masterprogrammet (isl. Norðurlandafræði) är ett kulturstudium med ett nordiskt perspektiv och med inriktning mot kommunikation, litteratur och samhälle.

De studerande skaffar sig en bred kunskap om Norden som språklig, litterär och kulturell region vilket ger insikt i det som speciellt kännetecknar de olika nordiska samhällena.

Språkkurserna ger de studerande kommunikativ kompetens inom de tre skandinaviska språken svenska, danska och norska så att de kan kommunicera säkert och adekvat i ett nordiskt sammanhang.

Kurserna i litteratur och samhälle behandlar det komplexa och mångkulturella nordiska området och fokuseras på frågor kring såväl litteratur- och kulturmöten som på identifikations- och identitetsproblematik.

Det avslutande examensarbetet består av en masteruppsats där ett komparativt perspektiv eftersträvas för att belysa den nordiska dimensionen.

Undervisningsspråk

Undervisningen ges i huvudsak på danska, norska och

svenska.

KontorHugvísindasviðAðalbygging, 3. hæðv/ Suðurgötu101 Reykjavík

Webbsida

https://vefir.hi.is/norma/

Fakultet

Þórhildur Oddsdóttir thorhild@hi.is

Programansvar

Gro-Tove Sandsmark

grotove@hi.is

Ämnesråd

Lars-Göran Johansson

larsj@hi.is (sv)

Pernille Folkman

pf@hi.is (da)

Annemette Hejlsted

annemett@hi.is (da)

Gro-Tove Sandsmark

grotove@hi.is (no)

slide2

Programöversikt

Masterstudierna omfattar 120 ECTS och beräknas slutföras på två år (4 terminer). Programmet består av 8 kurser på 10 ECTS och ett examensarbete på 40 ECTS.

Utbildningens struktur

Vit: Obligatoriska kurser

Grå: Valkurser

Mörk: Uppsats

slide3

Undervisningsspråk

Undervisningen ges i huvudsak på danska, norska och

svenska.

Obligatoriska kurser

1. Ord i Nord(en) [10 ECTS]

På kursen arbetar vi med de nordiska språkens ordförråd i

ett komparativt perspektiv. Vi tar fasta på likheter och

olikheter i språkens ordförråd och på ordförrådets

utveckling. Kursens tre huvudmål handlar om det nordiska

ordförrådet, internordisk språkförståelse och olika

kommunikationsstrategier.

2. 1900: Historia och samhälle [10 ECTS]

Kursen lägger särskild vikt vid att ge en bild av den

nordiska välfärdsmodellens uppkomst och historia under

1900-talet. Dessutom presenteras områden som miljö,

religion och den ”kvinnovänliga” välfärdsstaten.

  • Nordisk modernism [10 ECTS]

Kursen anlägger ett tvärestetiskt perspektiv och fokuserar

på konstarter som litteratur, bildkonst och performance.

Likheter och skillnader inom de nationella avantgarde-

scenerna belyses och kursens mål är att undersöka om

man kan tala om en nordisk modernism och hur den i så

fall ska definieras.

4. Kulturell kompetens [10 ECTS]

Kursen undersöker kulturella och sociala värderingar och

faktorer som skapar människors identitet och handlingar i

Ett mångkulturellt samhälle. Förmågan att hantera

kulturella olikheter i ett samhälle diskuteras och

individers skilda kulturella referensramar belyses.

5. Modern nordisk litteratur [10 ECTS]

Kursen fokuserar på olika genrer, tendenser och trender i

modern nordisk litteratur. Här beaktas speciellt

interkulturella dialoger mellan de olika länderna.

6. Internordisk kommunikation [10 ECTS]

Kursen presenterar olika aspekter av de nordiska

ländernas språkpolitik ur ett historiskt och komparativt

perspektiv. Frågor ställs som exempelvis: Hur fungerar

internordisk kommunikation idag?

slide4

Välkommen till Islands universitet

Islands universitet (isl. Háskóli Íslands) grundades år 1911. Det är ett internationellt universitet med stort utbud av utbildningar på kandidat- (bachelor-), master- och Ph.D-nivå.

Den Humanstiska fakulteten erbjuder en dynamisk studiemiljö med varierande undervisnings- och examensformer. Efter masterprogrammet finns goda möjligheter att fortsätta med Ph.D-utbildning.

Arbetsliv

Programmets inriktning mot kommunikation, litteratur och samhälle ger dig goda arbets- och karriärmöjligheter inom nordiskt samarbete, administration, kultur och politik i såvälnationellasom internationellaorganisationer.

Andra arbetsområden kan vara inom turism, tolkning och översättning, journalistik samt inom media och reklam.

Behörighet

Du som har avlagt Filosofie kandidatexamen/Bachelor-examen (180 ECTS) vid ett nordiskt universitet eller med motsvarande utbildning vid utländsk universitet.

Svenska, danska eller norska behärskas på hög nivå. Vid behov används språktest. Både utbytesstudenter (Erasmus/Nordplus) och andra studerande är välkomna att läsa enstaka kurser.

Ansökan

Frågor gällande utbildningen, ansökningsförfarande och intagning ställs till:

Humanistiska fakulteten (Hugvísindasvið)

Bernharð Antoniussen E-post: bernhard@hi.is Telefon: +354 525 4344