slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ). Masterprogrammet ( isl . Nor ðurlandafræði ) är ett språk- och kulturstudium med ett nordiskt perspektiv och med inriktning mot kommunikation, litteratur och samhälle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS )' - len


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Islandsuniversitet

Humanistiska fakulteten

Nordisk master (120 ECTS)

Masterprogrammet(isl. Norðurlandafræði) är ett språk- och kulturstudium med ett nordiskt perspektiv och med inriktning mot kommunikation, litteratur och samhälle.

De studerande skaffar sig en bred kunskap om Norden som språklig, litterär och kulturell region och får en allsidig kompetens inom de tre skandinaviska språken danska, svenska och norska. Studierna ger också insikt i det som speciellt kännetecknar de olika samhällena i Norden.

Utbildningen ger de studerande kommunikativ kompetens iså att de kan kommunicera säkert och adekvat i ett brett nordiskt sammanhang.

Kurser i kommunikation, litteratur och samhälle behandlar detta komplexa, mångspråkiga och mångkulturella nordiska område. I kurserna fokuseras det på frågor kring språk-, litteratur- och kulturmöten samt på identifikations- och identitetsproblematik.

Språkkurserna ger de studerande goda redskap att utveckla sina kommunikationsstrategier i nordiska samtal och till att använda sina kommunikativa kunskaper som nyckel till de skandinaviska grannspråken. Och på så sätt öka sin möjlighet att kommunicera inom den nordiska regionen.

Det avslutande examensarbetet består av en masteruppsats där ett komparativt perspektiv eftersträvas för att belysa den nordiska dimensionen.

KontorHugvísindasviðAðalbygging, 3. hæðv/ Suðurgötu101 Reykjavík

Webbplats

http://vefir.hi.is/norma/

Ansökan

Ingibjörg Þórisdóttir

ingibjth@hi.is

Kontaktpersoner

Ida Busk Pedersen

ibp@hi.is (da)

Tiril Myklebost

ttm@hi.is (no)

Lars-Göran Johansson

larsj@hi.is(sv)

Randi B. Brodersen

rbb@hi.is (da)

slide2

Programöversikt

Masterprogrammetomfattar 120 ECTS och beräknas slutföras på två år (4 terminer). Programmet består av 6 obligatoriska kurser, valkurseroch ett examensarbete på 40 ECTS.

Utbildningensstruktur

Vit: Obligatoriskakurser

Grå: Valkurser

Mörk: Uppsats

slide3

Undervisningsspråk

 • Undervisningen ges i huvudsak på danska, norska och
 • svenska.
 • Obligatoriskakurser
 • 1. Ord i Nord(en) [10 ECTS]
 • På kursen arbetar vi med de nordiska språkens ordförråd i
 • ett komparativt perspektiv. Vi tar fasta på likheter och
 • olikheter i språkens ordförråd och på ordförrådets
 • utveckling. Kursens tre huvudmål handlar om det nordiska
 • ordförrådet, internordisk språkförståelse och olika
 • kommunikationsstrategier.
 • 2. 1900: Historia och samhälle [10 ECTS]
 • Kursen lägger särskild vikt vid att ge en bild av den
 • nordiska välfärdsmodellens uppkomst och historia under
 • 1900-talet. Dessutom presenteras områden som miljö,
 • religion och den ”kvinnovänliga” välfärdsstaten.
 • Nordisk modernism [10 ECTS]
 • Kursen anlägger ett tvärestetiskt perspektiv och fokuserar
 • på konstarter som litteratur, bildkonst och performance.
 • Likheter och skillnader inom de nationella avantgarde-
 • scenerna belyses och kursens mål är att undersöka om en
 • nordisk modernism existerar idag och hur den i så fall ska
 • definieras.
 • 4. Kulturell kompetens [5 ECTS]
 • Kursen undersöker kulturella och sociala värderingar och
 • faktorer som skapar människors identitet och handlingar i
 • ett mångkulturellt samhälle. Förmågan att hantera
 • kulturella olikheter i ett samhälle diskuteras och
 • individers skilda kulturella referensramar belyses.
 • 5. Modern nordisk litteratur [10 ECTS]
 • Kursen fokuserar på olika genrer, tendenser och trender i
 • modern nordisk litteratur. Här beaktas speciellt
 • interkulturella dialoger mellan de olika länderna.
 • 6. Internordisk kommunikation [10 ECTS]
 • Kursen presenterar olika aspekter av de nordiska
 • ländernas språkpolitik ur ett historiskt och komparativt
 • perspektiv. Frågor ställs som exempelvis: Hur fungerar
 • internordisk kommunikation idag?
slide4

Välkommen till Islands universitet

Islands universitet (Háskóli Íslands) grundades år 1911. Det är ett internationellt universitet med ett stort utbud av utbildningar och kurser på kandidat- (bachelor-), master- och Ph.D-nivå. Universitetet ligger på promenadavstånd till Reykjavíks centrum.

Den Humanistiska Fakulteten erbjuder en dynamisk studiemiljö med varierande undervisnings- och examensformer. Efter masterprogrammet finns goda möjhligheter att fortsätta med Ph.D-utbildning.

Arbetsliv

Programmets inriktning mot kommunikation, litteratur och samhälle ger dig kunskaper och färdigheter inom ett brett arbetsområde i de nordiska länderna och i andra delar av världen.

Du får goda arbets- och karriärmöjligheter inom

nordiskt samarbete, administration, kultur och politik inomsåvälnationellasom internationellaorganisationer. Andra arbetsområden kan vara inom turism, tolkning och översättning, journalistik samt media och reklam.

Behörighet

Du som har avlagt Filosofie kandidatexamen/Bachelor-examen (180 ECTS) vid ett nordiskt universitet eller med motsvarande utbildning vid utländsk universitet.

Av alla krävs att svenska, danska eller norska behärskas på hög nivå. Vid behov används språktest.

Både utbytesstuderande (Erasmus/Nordplus) och andra studerande är välkomna att ta en eller flera enstaka kurser.

Ansökan

Frågor gällande utbildningen och ansökningsförfarande ställs till:

Humanistiska fakulteten

Ingibjörg Þórisdóttir

E-post: ingibjth@hi.is

Telefon: +354 525 4401.