GIS spoločnosti ESRI - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GIS spoločnosti ESRI PowerPoint Presentation
Download Presentation
GIS spoločnosti ESRI

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
GIS spoločnosti ESRI
133 Views
Download Presentation

GIS spoločnosti ESRI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GIS spoločnosti ESRI Peter Nemec September 2004 Čo je nové v ArcGIS 9.0

 2. ArcGEO - založené 1993 - oficiálny distribútor spoločností ESRI a ERDAS pre SR - implementácia priestorových informácií v enterprise informačných systémoch - vývoj nových riešení - návrh a spracovanie priestorových databáz Čo je nové v ArcGIS 9.0

 3. ESRI - koláč 2002 Čo je nové v ArcGIS 9.0

 4. ArcGIS 9 Čo je nové v ArcGIS 9.0

 5. Systém ArcGIS - desktop jedna škálovateľná platforma ArcInfo ArcEditor ArcEditor ArcView ArcView ArcReader spoločné • už. rozhranie • aplikácie • vývojové prostredie • rozšírenia • dátový model ArcReader Čo je nové v ArcGIS 9.0

 6. ArcSDE Priestorová brána ku prostrediu DBMS ArcSDE • Podporuje • SQL Server • Oracle • Informix • DB2 personálna enterprise prac. skupina Čo je nové v ArcGIS 9.0

 7. Všestranné údajové typy geodatabázy pn: Vysvetliť geodatabázu ako aj rozdiel medzi jednoužívateľskou a viazužívateľskou geodatabázou, nič viac. vektor.dáta topológia geodetické dáta siete rastre povrch CAD dáta Čo je nové v ArcGIS 9.0

 8. Výhody geodatabázy • modeluje verne reálny svet, sémanticky výstižný UML model • úzka väzba na GML 3.0 (profil, aplikačné schéma) • domény • topologické pravidlá, vlastné pravidlá • verziovanie, odpojené editovanie • množstvo geometrických typov (anotácie, merania, CAD, 3D,..) • raster • ukladanie a poskytovanie metadát • univerzálne repozitory pre aplikácie Čo je nové v ArcGIS 9.0

 9. Rastrové údaje v geodatabáze Image Processing Fotogrametia …zobrazenie, analýza a extrahovanie Čo je nové v ArcGIS 9.0

 10. Check out Editor Check in Distribuovaná geodatabáza Replikovaná správa Odpojené editovanie štát kraj okres sieťová implementácia Čo je nové v ArcGIS 9.0

 11. Možnosti vývoja • úprava desktop aplikácií • ArcMap • ArcCatalog • vývoj a nasadenie vlastných desktop aplikácií • vývoj webových služieb a aplikácií Čo je nové v ArcGIS 9.0

 12. ArcGIS Engine • produkt na vývoj vlastných desktop aplikácií • viaceré API/platformy • Developer Kit • vývojársky toolkit pre vývojára • Runtime • pre koncového užívateľa aplikácie • Standard Engine Runtime • Runtime pre rozšírenia Čo je nové v ArcGIS 9.0

 13. Databázový prístup v GIS sa vyvíja smerom ku vedomostnému prístupu. GIS čoraz viac pomáhajú ľuďom lepšie pochopiť množstvo aspektov na Zemi, reprezentovať ich, spravovať ich a komunikovať o nich ako o systéme. Jack Dangermond 2003 Vedomostný princíp v GIS Čo je nové v ArcGIS 9.0

 14. Vedomostný GIS • Umožňuje digitálne interpretovať geografickú vedomosť a jej zdieľanie v mnohých formách: • pokročilé geodatabázy • mapy • dátové modely • geoprocesné postupy – workflow modely • metadáta Čo je nové v ArcGIS 9.0

 15. Elementy geografickej vedomosti Čo je nové v ArcGIS 9.0

 16. pravidlá údaje Návrh geodatabázy navrhne UML model dizajnér generuje geodatabázu Čo je nové v ArcGIS 9.0

 17. Model Čo je nové v ArcGIS 9.0

 18. ArcIMS Čo je nové v ArcGIS 9.0

 19. Poskytovanie priest. údajov publikuj GIS služby GIS Portál používaj Webové služby (Internet) Metadátový katalóg GIS užívatelia vyhľadaj Čo je nové v ArcGIS 9.0

 20. Interoperabilita na úrovni služieb Čo je nové v ArcGIS 9.0

 21. Metadátová služba je kľúčom pre pripojenie užívateľov ku službám metadátový katalóg a server užívateľ údaje a servery metadáta Čo je nové v ArcGIS 9.0

 22. Metadáta • Údaje o údajoch. • sú integrované v geodatabáze. • nástroje na aktualizáciu sú súčasťou všetkých desktop aplikácií • implementované podľa štandardu ISO 19115 • môžu byť súčasťou všetkých druhov a formátov dát Čo je nové v ArcGIS 9.0

 23. ArcGIS Publisher • systém pre publikovanie a používanie máp ArcReader prečítať PMF PMF publikovať MXD do PMF PMF ArcMap Údaje Publisher MXD Údaje komprimovaný a uzamknutý dátový balík dátový balík vytvoriť MXD v ArcMap-e Čo je nové v ArcGIS 9.0

 24. Vizualizácia zemegule nový kontext priestorovej informácie - rýchlosť - spojité zobrazenie - interaktívne použitie - integrácia s geodatabázou - viacero úrovní detailu . . . obrázky, reliéf aj vektor Čo je nové v ArcGIS 9.0

 25. VMAP Čo je nové v ArcGIS 9.0