Download
mal varl geri al m na li kin olarak t rkiye de mali soru turma s reci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mal Varlığı Geri Alımına İlişkin Olarak Türkiye’de Mali Soruşturma Süreci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mal Varlığı Geri Alımına İlişkin Olarak Türkiye’de Mali Soruşturma Süreci

Mal Varlığı Geri Alımına İlişkin Olarak Türkiye’de Mali Soruşturma Süreci

216 Views Download Presentation
Download Presentation

Mal Varlığı Geri Alımına İlişkin Olarak Türkiye’de Mali Soruşturma Süreci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mal Varlığı Geri Alımına İlişkin Olarak Türkiye’de Mali Soruşturma Süreci TÜRKİYE Uygulaması

  2. MASAK’ın Fonksiyonları • Veri Toplama • Analiz • İlgili Birimlere Sevk • İnceleme • Düzenleme • Politika Belirleme ve Koordinasyon • Yükümlülük Denetimi

  3. Yükümlüler Banka Kamu Kurumları Yurtdışı Kurumlar Egmont/Adli İstinabe Savcılık/Mahkeme Gerçek /Tüzel Kişiler Basın TALEP KİŞİSEL İHBAR ŞİB FORMU MASAK VERİTABANI İHBAR İHBAR İHBAR

  4. Ön Eleme Otomatik Skorlama Analiz & Değerlendirme VT Kayıt Başka Kuruma Sevk Analiz Grubu Uzmanları Suç Duyurusu İnceleme • Vergi Müfettişleri • Gümrük ve Ticaret Müfettişleri • Bankalar Yeminli Murakıpları • BDDK Uzmanları • Hazine Kontrolörleri • Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerleri • SPK Uzmanları İneleme Grubu Uzmanları

  5. TESPİT EDİLEN BİLGİ VE BELGELER KURUMLARDAN TEMİNİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER ÖNCÜL SUÇ SUÇ GELİRİ AKLAMA TİCARET SİCİLİ BANKA KAYITLARI TELEFON KAYITLARI VERGİ KAYITLARI Malvarlığı ve Mali Hareket Tespiti Bağlantılı Şahısların Tespiti SGK KAYITLARI SUÇ KAYITLARI NÜFUS KAYITLARI GÜMRÜK KAYITLARI Y.DIŞI GİRİŞ-ÇIKIŞ TAPU KAYITLARI M.TAŞIT KAYITLARI MASAK KAYITLARI

  6. Suç Geliri Miktarına Ulaşmada Kullanılan Yöntemler • Yasal gelirlerin tespiti • Sahip olunan malvarlığı değerlerinin tespiti • Karşılaştırma Kaynağı Belirsiz Geliri Toplam Gelir Yasal Gelir

  7. Türkiye de mali soruşturma süreci Mali Soruşturma Adli Soruşturma BAŞSAVCILIKLARA FEZLEKE /RAPOR

  8. Türkiye de mali soruşturma süreci Adli/Mali Soruşturma BAŞSAVCILIKLARA FEZLEKE /RAPOR

  9. Teşekkürler…