makro ekonom pol t kalari ve tarim sekt r l k ler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARI VE TARIM SEKTÖRÜ İLİŞKİLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARI VE TARIM SEKTÖRÜ İLİŞKİLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARI VE TARIM SEKTÖRÜ İLİŞKİLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARI VE TARIM SEKTÖRÜ İLİŞKİLERİ. Makro Ekonomi Politikaların ın Genel Ekonomiye Etkileri. Genişletici Para Politikalarının Para Arzı Üzerine Etkileri. Genişletici Para Politikalarının Para Arzı Üzerine Etkileri. Daraltıcı Para Politikalarının Para Arzı Üzerine Etkileri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARI VE TARIM SEKTÖRÜ İLİŞKİLERİ' - peers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
para politikas n n ekonomiye etkileri
Para Politikasının Ekonomiye Etkileri

Para Politikasındaki gelişmeler

Rezervler-

deki değişmeler

Para çarpanın-daki

değişme

Planlanmış

yatırımlardaki

değişme

Faiz

Oranındaki

değişme

Çarpan etkisi ile MG’de

değişme

maliye politikalar n n ekonomiye etkileri
Maliye PolitikalarınınEkonomiye Etkileri

Bütçe açıklarının

ortaya

çıkması

Hazinenin

daha fazla

tahvil

satması

Vergi gelirlerini aşan hükümet harcamaları

Bazı planlanmış

yatırımların

karlılığının

azalması

Faiz

oranındaki

artış

MG’de

azalma

politika uygulamalar n n makroekonomi zerine k sa d nem etkileri1
Politika Uygulamalarının Makroekonomi Üzerine Kısa Dönem Etkileri

Azalır

Artar

Artar

Azalır

Artar

Azalır

Net etki ??

Artar

Azalır

Artar

Net etki ??

Artar

Azalır

Artar

Net etki ??

Artar

Artar

Azalır

Azalır

Artar

Azalır

Azalır

Artar

makroekonomi politikalar ve tar m sekt r aras ndaki li kilerin genel er evesi
Makroekonomi Politikaları ve Tarım Sektörü Arasındaki İlişkilerin Genel Çerçevesi

Maliye Politikası

Para Politikası

Dış Ticaret Politikası

Vergiler

Kamu Harcamaları

Para Arzı

GATT/DTÖ

AB

Faiz Oranı ve Enflasyon

Tarifeler

Kotalar

Döviz Kuru

Dışsatım

Dışalım

Ürün Fiyatları

Girdi Fiyatları

Arazi Fiyatları

Tarım Sektörünün Performansı

geni letici para politikas n n tar m sekt r ne etkisi
Genişletici Para Politikasının Tarım Sektörüne Etkisi

A) MB DEVLET TAHVİL/BONOSU SATIN ALIR

B) MB ZORUNLU REZERV KARŞILIĞINI DÜŞÜRÜR

C) MB REESKONT ORANINI DÜŞÜRÜR

YATIRIM

FAİZ ORANI

TL DEĞERİ

DIŞSATIM

ARAZİ DEĞERİ

ÜRÜN FİYATLARI

ENFLASYON

GİRDİ FİYATLARI

ARAZİ DEĞERİ

tar m r nleri fiyatlar para politikas n n etkisi
Tarım ürünleri fiyatları(Para Politikasının Etkisi)
 • Tarıma olan bu etkinin bir kısmı ürünlerin yurtiçi ve ihracat talebine olan etkisiyle ortaya çıkmaktadır.
 • Örneğin genişletici para politikası uygulaması ulusal paranın değerini düşürerek ihracatı artırmaktadır.
 • Genişletici para politikası faiz oranını ve TL’nin değerini düşürmekte ve böylece ihracat talebi ile bütün mal ve hizmetlere olan yurtiçi talep artmaktadır.
 • Her iki uygulamada, tarım ürünleri talep eğrisini sağa kaydırarak, fiyatların artmasına yol açar.
slide21

GENİŞLETİCİ MALİYE POLİTİKASI

YATIRIM

TL DEĞERİ

FAİZ ORANI

KAMU HARCAMALARI

ve/veya

DIŞSATIM

ARAZİ DEĞERİ

ÜRÜN FİYATLARI

ENFLASYON

VERGİLER

GİRDİ FİYATLARI

ARAZİ DEĞERİ

tar m r nleri fiyatlar maliye politikas n n etkisi
Tarım ürünleri fiyatları(Maliye Politikasının Etkisi)
 • Maliye politikalarının tarıma etkisi isedaha çok ürünün iç pazar payına ve ihracat talebinin fiyat esnekliğine bağlıdır.
 • Genişletici maliye politikası, bütçe açığını artırırken, tarım ürünlerinin fiyatını düşürmektedir.
 • Çünkü yüksek faiz oranının döviz kurunun azalmasına (TL’nin değer kazanmasına) neden olması sonucu ülkenin tarım ürünlerine olan ihracat talebi azalmaktadır.
 • Bunun sonucunda talep eğrisi sola kayarak fiyatların düşmesine neden olmaktadır.
 • Sıkı maliye politikası ile faiz oranının düşmesi ve döviz kurunun artması (TL’nin değeri düşmekte) sonucu ihracatı yapılan ürünlerin talebini artırmaktadır. Sonuçta talep eğrisi sağa kaymaktadır.
girdi f iyatlar
Girdi Fiyatları
 • Tarım üreticilerinin makroekonomi politikalarından etkilenmeleri satın aldıkları girdiler yoluyla da gerçekleşmektedir.
 • Genişletici para politikası hem tarım hem de tarım dışı sektörlerde girdi talebini artıracaktır.
 • Girdi üreticileri ise kısa dönemde arz ettikleri girdi miktarını ancak sınırlı kapasiteleri kadar artırabilecekleridir. Bundan dolayı, girdi talep eğrisinin sağa kayması nedeniyle girdi fiyatları artacaktır.
 • Genişletici maliye politikasının da aynı yönde bir etkisi söz konusudur .
 • Sıkı para politikasında ise faizler yükselmekte ve bu da kredi kullanımını olumsuz etkilemektedir. Sınırlı kredi kullanımından dolayı girdi talep eğrisi sola kaymakta ve girdi fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır.
tar ma uygulanan faiz oran
Tarıma Uygulanan Faiz Oranı
 • Tarıma uygulanan faiz, genel faiz oranına paralel bir seyir izlemektedir. Çünkü tarım, ulusal ekonominin bir parçasıdır.
 • Genişleyici para politikaları, para arzını yükseltmekte ve faiz oranı düşmektedir. Sıkı para politikası ise para arzını düşürmekte ve faiz oranını yükselmektedir.
 • Genişleyici maliye politikaları sonucu faiz oranları artmaktadır. Çünkü hükümet, artan bütçe açığını finanse etmek için para piyasasına ek devlet tahvilleri sürmektedir.
 • Eğer sıkı maliye politikaları uygulanıyorsa bütçe açığı azalırken faiz oranı da düşmektedir.
net iftlik geliri
Net Çiftlik Geliri
 • Brüt çiftlik geliri= tarım ürünlerinin pazarlanmasıyla elde edilen nakit gelir + diğer çiftlik gelirleri + hükümet ödemeleri
 • Net çiftlik geliri = Brüt çiftlik geliri – toplam üretim masrafları
net iftlik geliri1
Net Çiftlik Geliri
 • Genişletici para politikası sonucu tarımsal ürünlerin fiyatlarının artması sonucu, ürünlerin pazarlanmasından elde edilen gelirin artacağını göstermektedir.
 • Bu savın geçerliliği ise ürünlerin ihracattaki payına ve ihracat talebinin fiyat elastikiyetine bağlıdır.
 • Bu iki değer ne kadar yüksek olursa, üreticilerin gelirleri de o kadar fazla artacaktır.
 • Sıkı para politikası ise tam tersi bir etki yapmaktadır. Yüksek faiz oranı üretim maliyetlerini artırmakta ve tarımsal üretimden elde edilen geliri azaltmaktadır..
net iftlik geliri2
Net Çiftlik Geliri
 • Genişletici maliye politikası yüksek faiz oranına sebep olmakta ve değerlenen ulusal para, sırasıyla ürünlerin fiyatlarını ve pazarlamadan elde edilen nakit geliri düşürmektedir.
 • Yüksek faiz oranı, faiz ödemelerini artırmaktadır. Net etki ise üreticilerin net gelirlerinin azalması olarak ortaya çıkmaktadır..
net iftlik geliri3
Net Çiftlik Geliri
 • Sıkı maliye politikası ise tam tersi bir etkiye sahiptir. Ulusal paranın değerini düşüren düşük faiz oranı, ihracat talebini artırmakta ve tarım ürünlerinin fiyatlarını yükseltmektedir.
 • Tarım ürünlerinin pazarlanmasından elde edilen yüksek nakit gelir ve düşük faiz oranları ile daha da artmaktadır.
 • Eğer söz konusu sıkı maliye politikaları üreticilere yapılan devlet ödemelerinin azalmasına neden oluyorsa, bunun net gelir üzerine olumsuz bir etkisi sözkonusudur.
tar msal arazi fiyatlar
Tarımsal arazi fiyatları
 • Bir dekar araziden elde edilmesi beklenen gelir
 • Tarım arazisinin değeri =-------------------------------------------------------------
 • İskonto oranı
 • Burada iskonto oranı, arazi sahibinin bir sonraki en iyi alternatifin getiri oranıdır. Bir sonraki en iyi alternatifin, faiz oranından araziyi kiraya vermek olduğu kabul edilebilir.
tar msal arazi fiyatlar1
Tarımsal arazi fiyatları
 • Eğer beklenen net gelir artarsa ve/veya faiz oranı düşerse tarım arazisi fiyatları artacaktır. Tam tersi bir durumda tarım arazilerinin fiyatları düşecektir.
 • Genişletici para politikası bitkisel üretim yapan üreticilerin net gelirini yükseltmekte ve faiz oranlarını düşürmektedir. Denkleme göre her iki gelişme bitkisel üretim yapılan yerlerde tarım arazilerinin fiyatlarını artmasına neden olacaktır.
 • Hayvansal üretim yapılan yerlerde ise arazi fiyatları, bu kadar değerli olmayacaktır. Böylece, bu politikaların etkisi pay ve payda da meydana gelecek değişimlere bağlı olacaktır. Daraltıcı politikalar ise tam tersi etkiler yaratacaktır.