Inledning - PowerPoint PPT Presentation

payton
inledning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inledning PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Presentation Description
192 Views
Download Presentation

Inledning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inledning Konceptprocess Hela gruppen gillar Figurspel på dator Setting

 2. Narrativ Lagom framtid Förenat norden Politiskt inbördeskrig Utländska påtryckningar

 3. Estetiska mål Mål 1. Taktik Mål 2. Realism Mål 3. Figurspel i datorspel

 4. Taktik Success criterias Taktiska drag belönande Ackurata riskkalkyleringar Många taktiska val Sin spelstil Fail criterias Sten-sax-påse Nackdelar vägs inte upp av fördelar Enheter saknar funktion

 5. Realism Success criterias Moral och psykologi centralt Band mellan spelare och soldat Dödlighet stor och påtaglig Andra faktorer än död, så som ammunition Fail criterias Soldater övermänskliga Soldater reagerar mekaniskt


 6. Figurspel Success criterias Kontroll över enskilda soldater Hur värderas högre än hur snabbt Personlig inriktning av styrka påtaglig Fail criterias Turordningsystem upplevs påtvingat Känns som vanligt datorspel

 7. Sun Tzu, art of war The Moral Law – Ledarskap Heaven – Väder, tid osv. Earth – Avstånd och terräng The Commander – Vishet och mod Method and discipline – Organisation och supplies

 8. Arbetsprocess Diskussion Grund Utveckling Speltestning

 9. Speltestning Figurspel Pen and paper Photoshop

 10. Resultat Förflyttning och interaktion Fatalitet Flykt och uthållning Ammunitionsfördelning Granater

 11. Turordning Initiativsvärde Ledarskap viktigt Turlista Taktiska val

 12. Förflyttning Enskilda soldater Gruppkontakt Spökväg Språng och stillastående

 13. Eld Handling Ready fire Träffa Ammunition

 14. Skadesystem Omgivning och skydd Pansar Skadad eller död

 15. Alt. Handlingar Situation: Objectives, första hjälpen Utrustning: Kamouflage, eldledning Spara handling

 16. Moral Brutalt Nöts ner Erfarenhet Flykt och nedhållning Återhämtning

 17. Utvärdering Dela upp system Kombinationer i speltestning Bra med oerfarna figurspelare

 18. Manöver Tack, Frågor?