Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Z Á Z R A K Y Ž I V O T A PowerPoint Presentation
Download Presentation
Z Á Z R A K Y Ž I V O T A

Z Á Z R A K Y Ž I V O T A

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Z Á Z R A K Y Ž I V O T A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Z Á Z R A K Y Ž I V O T A

 2. Zázrak je, keď sa dokážeme podeliť o nazhromažďované…

 3. Zázrak je, keď vidíme celoki detail…

 4. Zázrak je, keď namiesto časti dáme celok…

 5. Zázrak je, keď sa radujemez maličkostí…

 6. Zázrak je, keď ostne chránia, avšak nepichajú…

 7. Zázrak je, keď oceníme samotu a necítime sa osamelí…

 8. Zázrak je, keď si dobrého užívame s mierou…

 9. Zázrak je, keď žijeme so zásadami, ktoré necítime ako okovy…

 10. Zázrak je, keď silní dokážu chrániť slabých…

 11. Zázrak je, keď sa máme s kým pomaznať…

 12. Zázrak je, keď sa nenecháme pohltiť komplikovanosťou života…

 13. Zázrak je, keď krásu vidímei v tom, čo sa zdanlivo krásne nejaví…

 14. Zázrak je, keď to čo vieme, dokážeme tiež podať ďalej…

 15. Zázrak je, že dokážeme zakotviť…

 16. Zázrak je, keď vidíme, že nič nie je len čierne alebo len biele…

 17. Zázrak je, keď dokážeme vnímať čaro prítomného okamihu…

 18. Zázrak je, keď vieme, že krása je v jednoduchosti…

 19. Zázrak je, keď vieme, žes láskavosťou sa dôjde často najďalej…

 20. Zázrak je, keď nám hreje srdce i keď je dookola mráz…

 21. Zázrak je, keď sme v srdci deťmi…

 22. Zázrak je, keď horíme láskou…

 23. Zázrak je, keď sa nenecháme uniesť hnevom…

 24. Zázrak je, keď sa nebojíme byť sami sebou…

 25. Zázrak je, keď tu sme nielen pre svojich obľúbených…

 26. Zázrakom je viera v Boha…

 27. Zázrak je, keď sme trpezliví…

 28. Zázrak je, keď držíme šťastie tak, že ho nepomačkáme…

 29. Život je zázrak… …pretože je neopakovateľný…

 30. … a to nie je málo! … koniec neovplyvníme, ale môžeme ovplyvniť jeho smer a priebeh…