Download
r o z p r v k y n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
R o z p r á v k y PowerPoint Presentation
Download Presentation
R o z p r á v k y

R o z p r á v k y

149 Views Download Presentation
Download Presentation

R o z p r á v k y

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. R o z p r á v k y Čitateľský maratón - 25.3.2010 – Tekovské Nemce

  2. DEDKO VŠEVEDKO

  3. Príjemný oddych a chuť na rozprávky

  4. Želá ZŠsMŠ Tekovské Nemce