okrogla miza priprava ob inskih prostorskih na rtov opn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OKROGLA MIZA: Priprava ob č inskih prostorskih na č rtov - OPN PowerPoint Presentation
Download Presentation
OKROGLA MIZA: Priprava ob č inskih prostorskih na č rtov - OPN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

OKROGLA MIZA: Priprava ob č inskih prostorskih na č rtov - OPN - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

OKROGLA MIZA: Priprava ob č inskih prostorskih na č rtov - OPN. MSP ZAPS, 11. marec 2012. 1. Uvodne predstavitve: dr. Liljana Jankovič Grobelšek : Nagovor, mnenja in predlogi članov Aleksandra Geršak Podbreznik : Sklepi okrogle mize ZAPS o problematiki OPN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OKROGLA MIZA: Priprava ob č inskih prostorskih na č rtov - OPN' - pavel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1. Uvodne predstavitve:

dr. Liljana Jankovič Grobelšek: Nagovor, mnenja in predlogi članov

Aleksandra Geršak Podbreznik: Sklepi okrogle mize ZAPS o problematiki OPN

Leon Kobetič: Sodelovanje MSP ZAPS pri spremembah Pravilnika o pripravi OPN

Izidor Jerala: Predstavitev izkušenj z veljavnim OPN Mestne občine Novo mesto

2. Razprava, oblikovanje sklepov

MSP ZAPS, 11. marec 2012

slide3

dr. Liljana Jankovič Grobelšek:

Nagovor, mnenja in predlogi članov

MSP ZAPS, 11. marec 2012

slide4

OPN = izvedbeni in strateški akt

 • OPN je težko obvladljiv akt:
 • v strateškem delu OPN se uveljavi dolgoročnarazvojna vizija,
 • v izvedbenem delu OPN se pripravijoPIP za vsako parcelo občine, podlage za PGD oz. OPPN
 • Predlogi: so različni
 • ponovno je treba uvesti lokacijsko dokumentacijo ali podoben dokument //
 • ohrani naj se lokacijska informacija,
 • potrebna je celovita sprememba zakonodaje // ne spreminjajmo spet
 • zakonodaje, izboljšujmo dobro prakso.

MSP ZAPS, 11. marec 2012

slide5

Priprava OPN - usklajevanja v sklopu priprave OPN

 • - Usklajevanja so pogosto brez zapisnikov,
 • problematika smernic in mnenj NUP – nespoštovanje rokov, različna
 • obravnava po občinah,
 • neskladja med zahtevami resorjev se prelagajo na občine in izdelovalce,
 • neupoštevanje določb zakonodaje (npr. ZKZ-c).
 • Predlogi:
 • Potrebno je izboljšanje dobre prakse,
 • NUP bi morali upoštevati roke za izdajo svojih smernic in mnenj,
 • prostorski zakon bi moral biti krovni.

MSP ZAPS, 11. marec 2012

slide6

Opredeljevanje OPPN v OPN

 • Navodila naročnikov, da se OPPNne predvidevajo oz. da se njihovo število in obseg čimbolj zmanjšata.
 • Predlogi:
 • podati je treba merila, kdaj se v OPN mora opredeliti OPPN
 • (na ZAPS bo v maju 2012 okrogla miza v zvezi s pripravo OPPN, tudi v
 • zvezi z opredeljevanjem OPPN v OPN-jih),
 • potrebno je določiti tolerance znotraj namenske rabe prostora v OPPN,
 • zelene površine, gozd ipd. znotraj OPPN naj ne bodo stavbna zemljišča
 • (davki),
 • v PIP za OPPN naj bo čim več toleranc.

MSP ZAPS, 11. marec 2012

slide7

Drugo – problematika in pobude

 • ni državnih podatkovnih baz (o poplavni in erozijski ogroženosti, neažuriran
 • zemljiški kataster, ni ažurnega vrisa objektov ...),
 • odgovornosti državnega (ali regionalnega) nivoja se prelagajo na občine,
 • problem so kmetijski elaborati – kaj se z njimi sploh doseže?
 • kje so merila za opredelitev nezazidanega stavbnega zemljišča (davki…),
 • podrobnost določevanja PIP glede objektov po klasifikaciji dejavnosti, glede
 • odmikov, oblikovanja …,
 • redukcije obstoječih stavbnih zemljišč?
 • na občinah in upravnih enotah pogosto ni strokovnih sogovornikov,

7

MSP ZAPS, 11. marec 2012

slide8

Predlogi:

 • - Skrbeti je treba za zagotavljanje strokovnosti in dvig ugleda stroke,
 • promovirati je treba dobro prakso – skupaj z ministrstvi poiskati dobre primere in jih predstavljati na brezplačnih posvetih za vse, ki sodelujejo pri pripravi OPN – načrtovalci, občine, NUP, UE,
 • - zagotoviti je treba strokovne podlage na nivoju države (upravljanje z vodami, kataster, JPP, …),
 • zagotoviti je treba strokovno podporo občinam, jih vključiti v delovanje Zbornice,
 • splošni PIP iz OPN bi lahko bili (bolj) poenoteni, različni OPN bi se razlikovali (predvsem) v strateškem delu in v posebnih PIP,
 • posebni PIP naj se, če se ne tičejo spremembe namenske rabe, spreminjajo in dopolnjujejo po krajšem postopku (kot OPPN),
 • ...

8

MSP ZAPS, 11. marec 2012