Jesus red på et esel – og ble hyllet - PowerPoint PPT Presentation

paul2
jesus red p et esel og ble hyllet l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jesus red på et esel – og ble hyllet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jesus red på et esel – og ble hyllet

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Jesus red på et esel – og ble hyllet
338 Views
Download Presentation

Jesus red på et esel – og ble hyllet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jesus red på et esel – og ble hyllet ”Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!Hosianna i det høyeste!”

  2. Da Moss fikk besøk av kongen Vi gjorde hva vi kunne, vi borgere på Moss - men det vi ikke kunne, gjorde kua for oss!

  3. Et lat esel ”Nei, jeg gidder ikke!” ”Herren har bruk for den”

  4. Et klagende esel UFF! Stakkars meg! ”Gjør alt uten misnøye og innvendinger.”

  5. Et sta esel NEI! Jeg vil ikke! ”Tjen Herren med glede!”

  6. Et selvopptatt esel Jesus er Herren – vi er hans tjenere Hurra for meg!

  7. Advent: Jesus kommer • Advent er som eselet: det skal hjelpe oss å se Jesus når han kommer • Men mye vil ta vekk oppmerksomheten fra Jesus

  8. Advent: Jesus kommer • I advent forbereder vi oss på å feire at Jesus kommer • ”Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!Hosianna i det høyeste!”

  9. Advent: Jesus kommer Jesus, kom inn, Jesus, kom inn Kom inn i mitt hjerte, Jesus Kom inn, bli der, vær alltid nær. Kom inn i mitt hjerte, Jesus