Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wat is het VMBO-T PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wat is het VMBO-T

Wat is het VMBO-T

187 Views Download Presentation
Download Presentation

Wat is het VMBO-T

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wat is het VMBO-T? Waar kunt u op letten bij de schoolkeuze?

  3. Duur en opbouw van het VMBO-T Na vier jaar een diploma Eerste twee jaar basisvorming: ? Les in de theoretische vakken: - Nederlands, - aardrijkskunde Engels, - biologie Frans, - wiskunde Duits, - natuur/scheikunde geschiedenis, ? Les in de praktische vakken: Gymnastiek - techniek Beeldende vorming - muziek Verzorging ? Soms ook godsdienst, levensbeschouwing of filosofie

  4. Theoretische kennis Vaardigheden Competenties Maatschappelijke stage

  5. Grote verschillen per school Klassikaal Groepswerk Individueel Projectonderwijs/vakoverstijgend Sportklas Digitaal onderwijs Zelfwerktijd

  7. LWOO Leerwegondersteunend onderwijs Op (bijna) alle scholen

  8. Begeleiding Begeleiding bij leerproblemen Dyslexie, dyscalculie Faalangst Leren leren Bijles huiswerkklas

  9. Sectoren Na het tweede leerjaar sectorkeuze Techniek Zorg en welzijn Economie Landbouw

  10. Vervolgopleiding Doorstromen naar gewone MBO niveau 4. Verkorte route in het MBO niveau 4 Havo ? Daarna werken of naar het HBO

  11. Buitenschoolse-activiteiten Werkweken Museumbezoek Artis Stadsbezoek Kunstzinnige activiteiten Sportieve activiteiten

  13. Hoe kies ik een school? Bezoek meerdere open dagen (3 5), loop zomaar eens binnen bij een school en informeer naar: Hoe wordt er les gegeven? Welke sectoren worden aangeboden? Opstroom/afstroom (Havo/VMBO-K)? Welke begeleiding is er? Wat voor buitenles-activiteiten?

  14. Veel succes met de keuze voor een VMBO-T school die goed aansluit bij w kind!!

  15. Open dagen Dinsdag 26 januari 2010 19.00-21.00 Zaterdag 6 maart 2010 11.30-13.00