cpbw wat is het niet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CPBW: Wat is het (niet)? PowerPoint Presentation
Download Presentation
CPBW: Wat is het (niet)?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

CPBW: Wat is het (niet)? - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

CPBW: Wat is het (niet)?. Pascal Meyns. Oorspronkelijk: (technische) veiligheid Recenter: aandacht voor gezondheid, pesten, … => welzijn. De 7 welzijnsdomeinen. Arbeidsveiligheid Gezondheid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CPBW: Wat is het (niet)?' - kynthia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Oorspronkelijk: (technische) veiligheid

Recenter: aandacht voor gezondheid, pesten, … => welzijn

Welzijn als Overlegmaterie

de 7 welzijnsdomeinen
De 7 welzijnsdomeinen
 • Arbeidsveiligheid
 • Gezondheid
 • Psychosociale aspecten door het werk (incl. pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk)
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Verfraaiing van de werkplaatsen
 • Milieu (met invloed op de werknemers)

Welzijn als Overlegmaterie

1 sociaal overleg elk zijn specialiteit
1. Sociaal Overleg: elk zijn specialiteit

Twee overlegorganen:

 • OR: sociaal-economische materie
 • CPBW: welzijnsmaterie

Eén gemengde groep:

 • Afvaardiging: concrete individuele dossiers & collectieve onderhandelingen (cao,…)
  • Elk zijn domein, maar overlapping

Welzijn als Overlegmaterie

cpbw samenstelling
CPBW - Samenstelling
 • Het ondernemingshoofd
 • Afgevaardigden van het personeel
 • Secretariaat:
  • De interne dienst (of preventieadviseur) neemt deze taken waar
  • De agenda en notulen minstens 8 dagen op voorhand bezorgen
  • Verplichte documenten tijdig en correct bezorgen (bv. jaarverslag, zie verder)
  • De adviezen bezorgen (deze moeten door de preventieadviseur opgesteld zijn)
 • Voorzitter
  • “de werkgever” (ondernemingshoofd of vervanger met beslissingsbevoegdheid)

Welzijn als Overlegmaterie

cpbw samenstelling 2
CPBW – Samenstelling (2)
 • Andere Leden?
  • Soms verplicht: bv. arbeidsgeneesheer bij bespreking medisch jaarverslag
  • Er kan afgesproken worden dat anderen het CPBW kunnen volgen
  • Permanent of 1-malig (“occasioneel lid”)
 • Voorbeelden:
  • Specialisten in een domein (bv. een specialist over een bepaalde machine)
  • Vakbondssecretaris na afspraak
  • Externe preventieadviseurs (bv. Arbeidsgeneesheer)
  • Facility Management (als er dikwijls dingen voor hen besproken worden)

Welzijn als Overlegmaterie

cpbw vergaderingen
CPBW – Vergaderingen
 • De werkgever zorgt ervoor dat het CPBW minstens maandelijks samen komt
 • Of op vraag van 33% van de personeelsafgevaardigden
 • In het gebouw van het bedrijf waarvoor ze bevoegd zijn

Welzijn als Overlegmaterie

cpbw samenstelling werking
CPBW – Samenstelling & Werking

Heb je als lid van het CPBW een vraag of opmerking?

 • Wacht niet tot de volgende vergadering
 • Raadpleeg de preventieadviseur direct

Welzijn als Overlegmaterie

cpbw 4 soorten opdrachten
CPBW – 4 soorten opdrachten
 • Voorafgaand advies geven
 • Akkoord geven
 • Voorstellen doen
 • Informatierecht

Welzijn als Overlegmaterie

cpbw voorafgaand advies geven
CPBW - Voorafgaand advies geven

Het CPBW geef voorafgaand advies over:

 • beleidsmaatregelen ivm welzijn
  • planning en invoering van nieuwe technologieën ivm welzijn
  • planning van het welzijnsbeleid in jaaractieplan / globaal preventieplan (zie verder)
 • preventiemaatregelen
 • de diensten waarop beroep gedaan wordt
  • bv. Externe dienst PBW of Externe dienst technische keuring
 • de interne dienst
  • samenstelling
  • werkingsmiddelen

Welzijn als Overlegmaterie

cpbw akkoord geven
CPBW – Akkoord geven
 • De minimumduur van het contract voor de preventieadviseur
 • De aanduiding en vervanging van
  • de preventieadviseur (altijd intern)
  • arbeidsgeneesheer (indien interne)
  • psychosociale-preventieadviseur (intern): unanimiteit nodig
 • « Andere door de wet voorgeschreven gevallen »
  • vnl ivm afwijkingen van temperaturen, afwijkingen van aantal sanitaire installaties, …
  • Hoeveel stemmen zijn een « akkoord »?
   • Vastleggen in het huishoudelijk reglement (zie verder)

Welzijn als Overlegmaterie

cpbw voorstellen doen
CPBW – Voorstellen doen

Het CPBW kan in de eerste plaats voorstellen doen rond het jaaractieplan en het globaal preventieplan. (zie verder)

Welzijn als Overlegmaterie

cpbw informatierecht
CPBW - Informatierecht

De werkgever geeft alle nodige informatie om de werking mogelijk te maken:

- indienststellingsverslagen

- aankoop en gebruik arbeidsmiddelen

- aankoop persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- een overzicht van alle risico’s en maatregelen

- (jaarlijks) overzicht milieubeleid

Welzijn als Overlegmaterie

let op cpbw is niet
Let op ! CPBW is niet…
 • De klusjesdienstKapottelampen, … horen niet thuis in het CPBW
 • Facility managementDe kwaliteit van hettoiletpapier of koffiehoren niet in het CPBW.
 • Een manier om je leidinggevende niet te moetenaanspreken op ongewenstesituaties:Spreekeerst de leidinggevendeaan, kom pas daarnanaarhet CPBW met hetprobleem

=> Nodigfacility management / klusjesdienstdesnoodsapartuit om dezeklachtendoor te geven.

Welzijn als Overlegmaterie

2 interne dienst pbw idpbw
2. Interne dienst PBW (IDPBW)
 • 1 of meerdere interne preventieadviseurs
 • Indien meerdere: 1 officieel de leiding
 • Preventieadviseur is wettelijk verplicht in loondienst
 • Beschermd statuut
 • Secretaris CPBW
 • Heb je concrete vragen over zijn rol, taken,… => vraag het steeds direct aan de preventieadviseur zelf.

Welzijn als Overlegmaterie

onze interne dienst pbw
Onze interne Dienst PBW

Wie maakt er deel van uit?

Welzijn als Overlegmaterie

3 externe dienst pbw
3. Externe Dienst PBW
 • Verplichte aansluiting (tenzij alles intern)
 • Multidisciplinair:
  • Preventieadviseur arbeidsveiligheid
  • Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
  • Preventieadviseur arbeidshygiëne
  • Preventieadviseur psychosociale aspecten
  • Preventieadviseur ergonomie

Welzijn als Overlegmaterie

onze externe dienst pbw
Onze Externe Dienst PBW
 • Bij wie zijn we aangesloten?
 • Welke domeinen nemen ze waar? (wat intern, wat extern)

Welzijn als Overlegmaterie

4 directie leidinggevenden werknemers
4. Directie & Leidinggevenden & werknemers
 • “De werkgever treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.”(Welzijnswet, art. 5§1)
 • “De leden van de hiërarchische lijn voeren elk binnen hun bevoegdheid en op hun niveau het beleid van de werkgever met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uit.”(KB Welzijnsbeleid, art. 13)
 • “Iedere werknemer moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen.”(Welzijnswet, art. 6)

Welzijn als Overlegmaterie

5 andere vertrouwenspersoon
5. Andere: Vertrouwenspersoon
 • Voorlopig niet verplicht, maar sterk aangeraden
 • Denk na over wie je neemt
 • Moet goedkeuring CPBW wegdragen
 • Rapporteert anoniem (via register)

Welzijn als Overlegmaterie

wat denkt de wet grote lijnen
Wat denkt de wet? Grote lijnen…

Voorbeeld EHBO

Oude denkwijze wetgeving:

EHBO-koffer bevat vast aantal onderdelen.

Nieuwe denkwijze wetgeving:

Bekijk wat voor ongevallen je kan hebben en maak een

aangepaste EHBO-koffer.

bv. Veel kans op brandwonden = “voldoende” zalf

Gevolgen:

 • wetgeving is minder strikt omschreven, enkel het doel ( middel)
 • Je moet nadenken én overleggen/overtuigen.

Welzijn als Overlegmaterie

1 welzijnswet
1. Welzijnswet
 • Basiswet die alle grote principes bevat rond PBW
  • De 7 welzijnsdomeinen (ken je ze nog?)
  • De verplichting om een interne dienst PBW op te richten
  • De verplichting om aanvullend beroep te doen op een externe dienst volgens noodzaak
  • De preventiebeginselen (preventiehiërarchie)

Welzijn als Overlegmaterie

preventie in de enige goede volgorde
Preventie in de enige goede volgorde
 • Zorgen dat het gevaar er niet is:
  • Verwijderen: bv. magazijnrekken lager maken, zodat er niets hoog gestapeld kan worden
  • Vervangen: bv. gebruik een ander product ter vervanging van asbest
  • Anders gaan werken: bv. geen nachtwerk meer ter voorkoming van gezondheidsproblemen/sociale problemen
 • Zorgen dat ons niets kan overkomen
  • Bv. een reling zetten aan een trap beschermt iedereen die de trap neemt
 • Zorgen dat jou niets kan overkomen
  • Bv. een lasbril beschermt de ogen van de lasser, en alleen die van de lasser
 • Is er toch schade, hou ze dan zo klein mogelijk
  • Bv. sprinklers zorgen ervoor dat brand niet kan uitbreiden of zelfs uitdooft
 • Zorgen dat het gevaar zichtbaar is
  • Bv. bordje “opgelet slipgevaar”

Welzijn als Overlegmaterie

preventie in de enige goede volgorde1
Preventie in de enige goede volgorde
 • Marthon lopen?
 • Wil je vermijden dat iemand loopt? Hang bordje bij inschrijvingsloket
 • Vermijden blessure:word toeschouwer of helper
 • Moet je bewegen? Ga wandelen
 • Moet het marathon zijn?Ga rolschaatsen
 • Moeten jullie het echt lopen?Organiseer een rustpunt
 • Moet je echt lopen?Koop goede schoenen
 • Maak het gevaar zichtbaar

Welzijn als Overlegmaterie

preventie in de praktijk
Preventie in de praktijk

Som samen enkele gevaren op en zoek samen naar een oplossing die rekening houdt met de volgorde van de preventiehiërarchie.

Welzijn als Overlegmaterie

2 codex bijzondere werknemers en situaties
2. Codex: Bijzondere werknemers en situaties
 • Codex = geheel van uitvoeringsbepalingen voor de basisprincipes van de welzijnswet = praktische invulling
 • Er zijn aparte bepalingen over:
  • Moederschapsbescherming
  • Jongeren op het werk
  • Stagiairs
  • Uitzendarbeid
  • Manueel hanteren van lasten
  • Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst
 • Hou hier steeds rekening mee als je er mee te maken hebt. Raadpleeg je preventieadviseur en/of arbeidsgeneesheer.

Welzijn als Overlegmaterie

hoezo verwarrende begrippen
Hoezo, verwarrende begrippen?
 • Bijna-ongeval:
  • hoogstens materiële schade
  • soms geen schade
  • nooitlichamelijke schade
 • Arbeidsongeval:
  • plots voorval tijdens het werk of verbondenaanhetwerk
  • met lichamelijke schade
 • Woonwerkongeval
  • ongeval op weg van of naar het werk
  • verzekerd, maar niet in statistiek als arbeidsongeval
  • « gebruikelijke weg »
 • Beroepsziekte
  • erkenning nodig
  • procedure (en info) via arbeidsgeneesheer
  • FBZ keert uit na erkenning
 • Beroepsgerelateerde ziekte/aandoening
  • verzekerd? Waarschijnlijk niet
  • preventie enige manier om problemen ivm vergoeding te voorkomen

Welzijn als Overlegmaterie

slide31

Bijna-ongeval:

  • vb. Geparkeerde aanhangwagen raakt los en rijdt tegen gevel
 • Arbeidsongeval:
  • vb. Arbeider valt van ladder tijdens de uitoefening van de job en breekt been
 • Woonwerkongeval
  • vb. Werknemer valt met fiets op de korste weg naar huis
  • vb. Werknemer heeft auto-ongeval op weg van het werk naar de crêche
 • Beroepsziekte
  • vb. Longkanker door asbest
 • Beroepsgerelateerde ziekte/aandoening
  • vb. Poetsvrouw met tenniselleboog

Welzijn als Overlegmaterie

3 arab hoe het was
3. ARAB: Hoe het was
 • Oude wetgeving die bijna vervangen is.
 • Oude manier van denken
 • Belangrijke nog bestaande stukken in het ARAB
  • Brand
  • Klimaat (temperatuur, …)
  • Sociale voorzieningen (toiletten, refter,…)

Welzijn als Overlegmaterie

4 andere wetgeving
4. Andere Wetgeving

CAO 100 als voorbeeld

 • CAO100 verplicht elk bedrijf om afspraken te maken over alcohol/drugs
 • CAO100 verbiedt niet alle gebruik van alcohol

Welzijn als Overlegmaterie

cao100 afspraken in ons bedrijf
CAO100: Afspraken in ons bedrijf
 • Fase I: …
 • Fase II: …

Welzijn als Overlegmaterie

bespreking middelen
Bespreking middelen
 • Huishoudelijk Reglement
 • Globaal Preventieplan (GPP)
 • Jaarlijks Actieplan (JAP)
 • Maandverslag
 • Jaarverslag
 • Risicoanalyse (wordt verder in detail uitgewerkt)
 • Rondgang
 • Verslag medisch toezicht

Welzijn als Overlegmaterie

6 risicoanalyse ra
6. Risicoanalyse (RA)
 • Twee stappen in elke RA
  • Gevaren verzamelen (zie eerder)
  • Risico inschatten
   • Hoe vaak komt het gevaar voor? Bv. 1 keer per dag of 1 keer per jaar
   • Hoe groot is de kans dat het fout gaat als het voorkomt? Bv. bijna onmogelijk tot bijna zeker
   • Hoe erg is het als het fout gaat? Bv. een pijnlijke vinger, beenbreuk of dood
   • Afhankelijk van hoe vaak én hoe ernstig: volgorde maken belangrijkste risico’s
   • Volgorde bepaalt waar je eerst aan gaat werken
   • Als je de grootste risico’s aangepakt hebt, begin je opnieuw (zie eerder: PDCA)
   • RA moet op alle 7 de welzijnsdomeinen uitgevoerd worden (zie eerder)

Welzijn als Overlegmaterie

6 risicoanalyse ra wie doet wat
6. Risicoanalyse (RA): wie doet wat?

Werkgever:

Voorziet middelen en strategie

Leidinggevenden:

voeren de RA uit

m.b.v. advies PA

Preventieadviseur:

werkt mee aan de inventaris vd gevaren, geeft advies inschatting, en stelt maatregelen voor

CPBW:

Adviseert & promoot het correcte gebruik vd RA, maar voert NIET zelf uit

Welzijn als Overlegmaterie

overlopen voorbeeld ra
Overlopen voorbeeld RA

Welzijn als Overlegmaterie

besluit d essentie komende vier jaar
Besluit: dé essentie komende vier jaar

De preventieadviseur is:

 • neutraal (geen directie, geen vakbond)
 • adviseur die goede raad geeft over welzijn ( ‘zorgen voor veiligheid’)
 • eerste aanspreekpunt en steeds toegankelijk (ook buiten het CPBW om)
 • niet alleen: ook de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur psychologische aspecten zijn als preventieadviseur aanspreekbaar. Ook al zijn ze niet ‘in huis’.

Welzijn als Overlegmaterie

besluit d essentie komende vier jaar 2
Besluit: dé essentie komende vier jaar (2)

De directie en leidinggevenden zijn:

 • verantwoordelijk voor de veilige werking van het bedrijf & welzijn tout court

De medewerkers:

 • respecteren alle richtlijnen,
 • melden gevaarlijke situaties voor zichzelf en collega’s
 • gebruiken hun gezond verstand

Welzijn als Overlegmaterie

besluit d essentie komende vier jaar 3
Besluit: dé essentie komende vier jaar (3)

Welzijn is enkel mogelijk via:

 • open communicatie
 • correcte communicatie
 • samenwerking/overleg met alle spelers:
  • CPBW staat niet alleen
  • Externe spelers (arbeidsgeneesheer, …)
  • Interne spelers (leidinggevenden, directie, …)

Welzijn als Overlegmaterie