vad vill patienten veta f r att v lja v rdanalys utv rdering av v rdvalsinformation n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation. Nationell primärvårdskonferens 2013. Agenda. 1. Myndigheten för vårdanalys. 2. Bakgrund Till utvärderingen. 3. Metod. 4. Resultat och Slutsatser. 5 . Nästa Steg. Agenda.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation' - paul-compton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vad vill patienten veta f r att v lja v rdanalys utv rdering av v rdvalsinformation
Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation

Nationell primärvårdskonferens 2013

agenda
Agenda

1. Myndigheten för vårdanalys

2. Bakgrund Till utvärderingen

3. Metod

4. Resultat och Slutsatser

5. Nästa Steg

agenda1
Agenda

1. Myndigheten för vårdanalys

2. Bakgrund Till utvärderingen

3. Metod

4. Resultat och Slutsatser

5. Nästa Steg

varf r bildades v rdanalys
Varför bildades Vårdanalys?

Regeringen konstaterade att det fanns behov av:

en oberoende utvärderingsmyndighet,

med ett tydligt patient-, brukar- och medborgarperspektiv,

samt mer av kvalificerad och systematisk uppföljning, utvärdering och effektivitetsgranskning

1

2

3

Arbetsmaterial

agenda2
Agenda

1. Myndigheten för vårdanalys

2. Bakgrund Till utvärderingen

3. Metod

4. Resultat och Slutsatser

5. Nästa Steg

varf r har vi valt att utv rdera v rdvalsinformation
Varför har vi valt att utvärdera vårdvalsinformation?
 • Vårdvalsinformationen ska:
 • Stödja val utifrån individuella önskemål och behov
 • Möjliggöra kvalitetskonkurrens
 • Möjliggöra demokratisk insyn och benchmarking
slide9

“Myndigheten för vårdanalys har till uppgift att kontinuerligt utvärdera sådan information om vården och omsorgen som lämnas till den enskilde, i fråga om informationens innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och tillgänglighet”

Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vårdanalys

slide10

Utvärderingens tre frågor

Vilken information önskar allmänheten för att välja och finns informationen?

Anser allmänheten att bristande information är ett hinder för att välja?

Anser allmänheten att informationen presenteras på ett användarvänligt och förtroendeingivande sätt?

agenda3
Agenda

1. Myndigheten för vårdanalys

2. Bakgrund Till utvärderingen

3. Metod

4. Resultat och Slutsatser

5. Nästa Steg

metod
Metod

1

2

3

Litteraturgenomgång

Intervjuer och workshop

Enkätundersökning

 • Ramverket anpassades till en svensk kontext genom intervjuer med 20 personer ur allmänheten och fem experter
 • Slutligen förfinades ramverket ytterligare med hjälp av en workshop med personer ur allmänheten
 • Bred inhämtning av befintlig kunskap på området
 • Totalt inkluderades 82 artiklar i genomgången
 • Första utkast till ramverk för utvärdering av vårdvalsinformation
 • Med grund i ramverket utarbetades en enkät som vände sig till allmänheten 18 år och uppåt
 • Med enkäten inhämtades kunskap om allmänhetens informationsbehov
 • 3 354 nettosvar
slide14

Tre viktiga grupper i utvärderingen

Bytare

Har bytt vårdcentral de senaste tolv månaderna eller tre åren

Funderare

Har funderat på att byta de senaste tolv månaderna

Icke-bytare

Har vare sig bytt eller funderat på att byta

agenda4
Agenda

1. Myndigheten för vårdanalys

2. Bakgrund Till utvärderingen

3. Metod

4. Resultat och Slutsatser

5. Nästa Steg

slide16

Övergripande slutsatser: Informationens roll för att kunna välja och byta vårdcentral

 • En majoritet anser att det är viktigt att få välja vårdcentral
 • Cirka en av tre har bytt eller funderat på att byta vårdcentral de senaste tre åren
 • Avsaknad av vårdvalsinformation utgör ett av flera hinder för att byta
 • Hindren för att byta varierar mellan landstingen
slide17

En majoritet anser att det är viktigt att få välja vårdcentral

Andel respondenter som anser att det är viktigt att få välja mellan olika utförare

cirka en av tre har bytt eller har funderat p att byta v rdcentral de senaste tre ren
Cirka en av tre har bytt eller har funderat på att byta vårdcentral de senaste tre åren

Fördelning över bytare, funderare och icke-bytare per landsting

slide19

Avsaknad av information utgör ett av flera hinder för att byta

Andel som i mycket stor/stor utsträckning uppger olika anledningar till att inte byta vårdcentral

slide20

Hindren varierar mellan landstingen

Andel per landsting som i mycket stor/stor utsträckning uppger att de saknar tillräcklig information

slide21

Övergripande slutsatser: Informationens innehåll

 • En stor majoritet känner till att de får välja
 • Allmänheten söker i liten utsträckning efter information
 • Geografisk närhet och bemötande är viktiga för valet
 • Allmänheten hittar merparten av den eftersökta informationen
 • Hygien och kontinuitet är exempel på information som efterfrågas men som saknas
en stor majoritet k nner till att de f r v lja
En stor majoritet känner till att de får välja…

Andel icke-bytare som känner till att man får byta, hur man gör och vilka alternativ som finns

men s ker i liten utstr ckning efter information inf r valet av v rdcentral
…men söker i liten utsträckning efter information inför valet av vårdcentral

Andel som har sökt eller skulle söka efter information inför ett byte av vårdcentral

en liten andel uttrycker ett tydligt missn je med informationen
En liten andel uttrycker ett tydligt missnöje med informationen

Andel bytare och funderare som är nöjda med informationen

slide25

Geografisk närhet och bemötande är viktiga grunder för valet av vårdcentral

Andel bytare och funderare som har grundat sitt val på olika faktorer

slide26

Allmänheten hittar merparten av den eftersökta informationen

Andel bytare och funderare som har sökt efter och hittat eller inte hittat olika informationskategorier

slide27

Kvalitetsaspekter som är mest och minst viktiga att få information om enligt allmänheten

Andel som anser att det är viktigt med olika typer av info om vårdcentralens utbud och kvalitet

slide28

Övergripande slutsatser: Informationens avsändare

 • Många vänder sig till närstående, vårdcentralen och landstingens hemsida
 • Förtroendet är också stort för dessa avsändare
 • Flera källor för vårdvalsinformation är mindre kända av allmänheten
slide29

Många vänder sig till närstående, vårdcentralen och landstingens hemsida för information om vårdcentralerna

Andelen bytare och funderare som har vänt sig till olika informationskällor för vårdvalsinformation

slide30

Förtroendet är stort både för närstående, den egna vårdcentralen och landstingen – men flera källor för vårdvalsinformation är okända

Andel som har förtroende för olika källor för vårdvalsinformation

slide31

Övergripande slutsatser: Informationens utformning

 • Enligt LOV ska informationen vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig
 • Allmänheten är inte fullt ut nöjd med informationens utformning
 • Endast en femtedel uppger att informationen var jämförbar
 • Informationens utformning möter inte lagstiftningens krav
endast en femtedel uppger att informationen var j mf rbar
Endast en femtedel uppger att informationen var jämförbar

Andel som instämmer i följande påståenden om informationen

Lätt att till sig

Relevant

Uppdaterad

Korrekt

Jämförbar

fyra centrala slutsatser
Fyra centrala slutsatser

1

Bristfällig information är bara ett av flera hinder för att välja eller byta vårdcentral – få söker efter information

2

Allmänheten hittar merparten av den eftersökta informationen, men förbättringsutrymme finns

3

Mun-till-mun-metoden fungerar, men landstinget och vårdcentralerna är viktiga informationskällor

4

Jämförbarheten mellan vårdcentralerna är ett viktigt utvecklingsområde

agenda5
Agenda

1. Myndigheten för vårdanalys

2. Bakgrund Till utvärderingen

3. Metod

4. Resultat och Slutsatser

5. Nästa Steg