slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tillgänglighetsprojektet( CID - HI - FMLS ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tillgänglighetsprojektet( CID - HI - FMLS )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
patricia

Tillgänglighetsprojektet( CID - HI - FMLS ) - PowerPoint PPT Presentation

105 Views
Download Presentation
Tillgänglighetsprojektet( CID - HI - FMLS )
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tillgänglighetsprojektet( CID - HI - FMLS ) Ambjörn Naeve Hans Hammarlund Torbjörn Lundgren webbplatser: kmr.nada.kth.se www.hi.se www.fmls.nu

 2. Samhälle Skola- Utbildning Offentlig service Arbetsliv IT-system Tillgänglighet IT och tillgänglighet Läs- och skrivsvårigheter / Dyslexi Hans Hammarlund, Hi 00

 3. IT och tillgänglighet Läs- och skrivsvårigheter / Dyslexi • The World Wide Web Consortium (W3C) W3C defines the Web as the universe of network-accessible information (available through your computer, phone, television, or networked refrigerator...). Today this universe benefits society by enabling new forms of human communication and opportunities to share knowledge. One of W3C's primary goals is to make these benefits available to all people, whatever their hardware, software, network infrastructure, native language, culture, geographical location, or physical or mental ability. • Web Accessibility Initiative (WAI) The World Wide Web Consortium's (W3C) commitment to lead the Web to its full potential includes promoting a high degree of usability for people with disabilities. WAI, in coordination with organizations around the world, pursues accessibility of the Web through five primary areas of work: technology, guidelines, tools, education and outreach, and research and development. Hans Hammarlund, Hi 00

 4. IT och tillgänglighet Läs- och skrivsvårigheter / Dyslexi • Open eBook Forum (OEBF) The Open eBook Forum (OEBF) is an association of hardware and software companies, publishers, authors and users of electronic books and related organizations whose goals are to establish common specifications for electronic book systems, applications and products that will benefit creators of content, makers of reading systems and, most importantly, consumers, helping to catalyze the adoption of electronic books; to encourage the broad acceptance of these specifications on a worldwide basis among members of the Forum, related industries and the public; and to increase awareness and acceptance of the emerging electronic publishing industry. Hans Hammarlund, Hi 00

 5. Centrum för användarorienterad IT-Design CID är ett kompetenscentrum vid KTH som tillhandahåller en tvärvetenskaplig miljö för tillämpad forskning omkring olika former av människa-maskin interaktion. CID är verksamt inom 4 olika forskningsområden: • Distribuerade Mötesmiljöer (Digitala Världar). • Interaktiva Lärmiljöer och Kunskapshantering. • Nya interaktionsformer. • Användarorientering.

 6. Mål för CIDs verksamhet • förena användbarhet med tekniska och estetiska aspekter. • skapa en attraktiv miljö på KTH för nära samarbete mellan akademi, industri och användare. • producera allmänt tillgängliga resultat i form av prototyper, demonstratorer and användarstudier. • stark internationell samverkan.

 7. Interaktiv Lärmiljö * * ResursKomponent LärModul koppla ihop separera Innehållet från med Sammanhanget genom genom Multipelt berättande Komponent-komposition ResursKomponenter / LärModuler

 8. Designprinciper för Interaktiva Lärmiljöer • en IL är uppbyggd som en Kunskapsmångfald, med ett antal länkade KunskapsTäppor. • en IL har tillgång till ett arkiv av resurskomponenter som separerar innehåll från sammanhang. • en IL tillåter lärare att komponera komponenter och konstruera skräddarsydda lärmoduler. • en IL ger användaren möjligheter att ställa frågor och få svar av levandeKunskapskällor.

 9. Conzilla är en första prototyp av begreppsbrowsersom har utvecklats av KMR-gruppen på CID. Designprinciper för Interaktiva Lärmiljöer forts: • en IL använder begreppsmodellering för att stödja separation av innehåll och sammanhang. • en IL innehåller en begreppsbrowser (= ett verktyg för att skapa begreppsöverblick)som stödjer dessa principer och aktiviteter.

 10. Designprinciper för en BegreppsBrowser • separera sammanhangfrån innehåll. • beskriv varje sammanhang med en begreppskarta. • tilldela en mängd resurskomponenter som innehåll i ett begrepp och/eller en begreppsrelation. • märk varje resurskomponent med ett standardiserat metadata (= data-beskrivnings) system (IMS-LOM). • filtrera komponenterna genom olika aspekter. • transformera ett innehåll som är en begreppskarta till ett sammanhang genom att kontextualisera den.

 11. Leverantör Medium Information Tillgänglighet Skapare Produkt Surf Social miljö View Person Info Självbild Presentation Kognitiv Profil Tillgänglighet som relation mellan profiler * *

 12. Språkförståelse Korttidsminne Surf Benämningar Kognitiv View Info Automatisering Ordningsföljd Ordmobilisering Riktningar Perception Profil Några av den kognitiva profilens delar

 13. Position Färg Visuell Analys Diskrimination Mönster Perception Syntes Auditiv Visuell- och auditiv perception ...

 14. Sverige Organ EU Riksdag Regering eEurope Surf Verkställande Myndighet Intressent View Granskande Info Ansvarig Ideell Kommersiell Utbildnings Tillsyns Forsknings Sanktionerande Kravställande IT Sverige ur ett tillgänglighetsperspektiv

 15. Standardarbete CID Surf Myndighet Skolverket SIH TPB Intressent View Info Ansvarig HI AMS Ideell Kommersiell Folkrörelse Kommun Tillsyns Forsknings HandikappOrganisation Kommunförbundet Handikapp.se FMLS Språka loss Myndigheter och intressenter

 16. Standard Internationellt Språk Teknisk DAISY W3C Konsortium UML SMIL-1 WAI Open E-book Microsoft Reader Back Standardiseringsarbete ...

 17. Standardarbete CID Myndighet Skolverket SIH TPB Intressent Ansvarig HI AMS Ideell Kommersiell Folkrörelse Kommun Tillsyns Forsknings HandikappOrganisation Kommunförbundet Back Handikapp.se FMLS Språka loss Myndigheter och intressenter

 18. Sverige Organ EU Riksdag Regering eEurope Surf Verkställande Myndighet Intressent View Granskande Info Ansvarig Ideell Kommersiell Utbildnings Tillsyns Forsknings Sanktionerande Kravställande IT Sverige

 19. se över ??????? peka ut lagstiftning ????????? centers of excellence ändra lagstiftning skapa tillgängliga system EU-direktiv (eEurope) [e. 2001] [e. 2001] [e. 2002]

 20. References • Naeve, A.,Conceptual Navigation and Multiple Scale Narration in a Knowledge Manifold, CID-52, KTH, 1999. • Nilsson, M. & Palmér M.,Conzilla - Towards a Concept Browser, (CID-53), KTH, 1999. Reports are available in pdf at http://kmr.nada.kth.se