slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rita Se šķēna Līga Jankevica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rita Se šķēna Līga Jankevica

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Rita Se šķēna Līga Jankevica - PowerPoint PPT Presentation


  • 268 Views
  • Uploaded on

Latvij ā saražotā koppiena mikrobioloģiskā kvalitāte un mikroorganismu daudzuma noteikšanas metožu salīdzinājums. Rita Se šķēna Līga Jankevica SIA “Piensaimnieku laboratorija”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rita Se šķēna Līga Jankevica' - patricia-mills


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Latvijā saražotā koppiena mikrobioloģiskā kvalitāte un mikroorganismu daudzuma noteikšanas metožu salīdzinājums

Rita Sešķēna

Līga Jankevica

SIA “Piensaimnieku laboratorija”

piena nozare ce uz eiropas savien bu

Piena nozare ceļā uz Eiropas Savienību

Latvijas un ES likumdošanas harmonizēšana līdz 2006. gadam

Eiropas reglamentējošie dokumenti:

Council Directive 92/46/EEC

Latvijas reglamentējošie dokumenti pārejas periodā:

MK noteikumi Nr. 491 “Piena, apstrādāta piena un piena produktu

apritesnoteikumi”.

Latvijā tiek ražots ES prasībām atbilstošs piens

Kvotas piena ražošanai

Latvijas piena produktu eksports

piena kvalit tes kontrole latvij

Piena kvalitātes kontrole Latvijā

Līdz 2003. gadam piena kvalitātes kontroli veic uzņēmumu laboratorijas

2001. gadā dibināta neatkarīga piena kvalitātes kontroles laboratorija SIA “ Piensaimnieku laboratorija”

2003. gada janvārī SIA “Piensaimnieku laboratorija” uzsāk Latvijā saražotā koppiena testēšanu atbilstoši likumdošanas prasībām

piena mikrobiolo isk s kvalit tes noteik anas metodes

Piena mikrobioloģiskās kvalitātes noteikšanas metodes

Bakteriju kopskaitu pienā nosaka, izmantojot standartmetodi – mikroorganismu noteikšanu uz cietas agara barotnes Petrī platēs un automātiskos baktēriju skaitītājus – analizātorus BactoScan, Bactocount, Bac trac 4100 u.c.

SIA “Piensaimnieku laboratorija” baktēriju kopskaitu neapstrādātā, pārstrādei domātā pienā nosaka, izmantojot Dānijas firmas Foss Electric automātisko baktēriju analizātoru BactoScan FC.

darba m r i

Darba mērķi:

salīdzināt un izvērtēt ar Petrī platēm un automātisko baktēriju analizātoru BactoScan FC iegūtos rezultātus, tādējādi nosakot ātrās baktēriju kopskaita noteikšanas ar BactoScan FC metodes piemērotību baktēriju noteikšanai svaigā pienā;

izvērtēt Latvijā 2003. gadā saražotā koppiena mikrobioloģisko kvalitāti.

pielietot s piena mikrobiolo isk s kvalit tes noteik anas metodes

Pielietotās piena mikrobioloģiskās kvalitātes noteikšanas metodes

Mikroorganismu noteikšana uz cietasagara barotnes Petrī

platēs (IDF 100B:1991)

Baktēriju kopskaita noteikšana ar BactoScan FC

BactoScan FC ir pilnīgi automātiska iekārta, kas paredzēta ātrai mikrobioloģiskā piesārņojuma noteikšanai termiski neapstrādātā (svaigā) pienā.

Kopējais individuālo baktēriju skaits 1 ml piena tiek noteikts, izmantojot plūsmas citometrijas (flow cytometry) metodi. Princips ir vienkāršs: baktēriju šūnu DNS tiek iekrāsota ar fluorescējošo krāsvielu, tad šūnas plūst caur kapilāru caurulīti, kas ir izgaismota pret mikroskopa objektīvu. Pēc tam ar fotoelektronikas, kas ir pievienota mikroskopam, palīdzību tiek reģistrēta katra garāmejošā šūna.

bactoscan fc tehnisk specifik cija

BactoScan FC tehniskā specifikācija

Mērīšanas ātrums: 150 paraugi/stundā

Parauga daudzums: 4,5 ml

Parauga temperatūra: 2 - 42° C

Parauga stāvoklis: termiski neapstrādāts piens

Rezultātu iegūšanas laiks: 9 min

References metode: mikroorganismu noteikšana uz cietas agara barotnes Petrī platēs (IDF 100B:1991)

metodes

Metodes +/-

Plusi:

ātra un samērā vienkārša metode;

paraugs nav speciāli jāsagatavo;

vienkārša un droša rīkošanās ar reaģentiem;

BactoScan FC regulēšanas kontrolparaugi (BCS, Blank šķīdums, pilot vai

kontrolpiena paraugi) nodrošina vienkāršu ikdienas instrumenta testēšanu,

dokumentācijas izpildīšanu, savlaicīgu potenciālo kļūdu noteikšanu un

priekšlikumus korekcijas darbībām.

Mīnusi:

BactoScan FC ir ļoti dārga iekārta;

dārgi reaģenti;

nepieciešama iekārtas papildus kalibrācija rezultātu

konvertēšanai koloniju veidojošās vienībās.

slide11

Lineāra sakarība starp individuālo baktēriju skaitu (IB), kas noteikts ar BactoScan FC, un ar references metodi noteiktām koloniju veidojošajām vienībām (KVV)

Korelācijas koeficients r = 0.92

normat vi un to pras bas

Normatīvi un to prasības

Rādītājiem, pēc kuriem nosaka piena šķiras, noteikts pārejas periods līdz 2006. gada 1. janvārim.

Pēc piena šķiras noteikšanas piena kombināti nosaka maksu par pienu piena ražotājiem. Par 1. šķiras pienu saņem pamatmaksu, par augstākā labuma pienu – vismaz par 25% augstāku, par katras zemākas šķiras pienu – vismaz par 15% zemāku samaksu. Tātad atšķirību samaksā nosaka tikai kvalitāte.

normat vi un to pras bas1
Piena šķiras pārejas periodā

līdz2006.gada 1.janvārim

Piena šķiras pēc 2006.gada 1.janvāra

Normatīvi un to prasības
slide14

2003.gadā saražotā koppiena mikrobioloģiskās kvalitātes izmaiņu dinamikapēc SIA “Piensaimnieku laboratorija” datiem

eksistē 70 piena pārstrādes uzņēmumi

analīzes veiktas pienam, kas piegādāts 30 piena pārstrādes uzņēmumiem

slide15

2003.gadā saražotā koppiena sadalījums pa šķirām pēc mikrobioloģiskās kvalitātespēc SIA “Piensaimnieku laboratorija” datiem

secin jumi

Secinājumi:

Nosakot baktēriju kopskaitu ar atšķaidījuma metodi, uzsējot uz Petrī platēm, un automātisko baktēriju analizātoru BactoScan FC, konstatēts, ka iegūtie rezultāti cieši korelē (lineārās korelācijas koeficients r = 0.92). Tātad ar abām metodēm var iegūt pietiekami precīzus rezultātus.

Latvijā 2003. gadā pārstrādes uzņēmumiem piegādātā piena kvalitāte nav viendabīga. I ceturksnī tikai 49% no piegādātā piena daudzuma ir ar labu kvalitāti. Pārējais ir 2. šķiras vai bezšķiras piens. II ceturksnī – 67% ir labas kvalitātes piens, III ceturksnī – 65%, bet IV ceturksnī šis rādītājs ir vēl augstāks – 75%.

Veicot pētījumus par 2003. gadā Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem piegādātā piena mikrobioloģisko kvalitāti, konstatēts, ka augstākai šķirai atbilst 47%, 1. šķirai – 19%, 2. šķirai – 12% un bezšķirai – 22% piegādātā piena.