BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

play fullscreen
1 / 42
BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ
506 Views
Download Presentation
patience-leblanc
Download Presentation

BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI • OTOMASYON SİSTEMİ Veli ESKİ Pamukkale Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Doç.Dr.İsmailRakıp KARAŞ Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Proje Danışmanı

 2. SUNUM İÇERİĞİ • Kamu Personel Yapısı • Üniversitelerdeki ücret yapısı • Farklı yazılım kullanılmasının ortaya çıkardığı sorunlar • Yeni yazılımın altyapısı • Yeni yazılımın tanıtımı • Sonuç • Referanslar • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 3. KAMU PERSONEL YAPISI • Kamu personelinin temelini 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu oluşturur. • 657 Sayılı kanunun 4. maddesine göre kamu personeli şekillendirilmiştir. Buna göre 4 farklı kamu personeli vardır. • Buna göre kamu personeli : • Memur • Sözleşmeli Personel • Geçici işçi • İşçi • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 4. 1. Memur (4A) • 657 Sayılı kanunun 4. maddesinin A fıkrasında belirtilen personeldir. • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 5. 2. Sözleşmeli Personel (4B) • 657 Sayılı kanunun 4. maddesinin B fıkrasında belirtilen personeldir. • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 6. 3. Geçici Personel (4C) • 657 Sayılı kanunun 4. maddesinin C fıkrasında belirtilen personeldir. • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 7. 4. İşçi (4D) • 657 Sayılı kanunun 4. maddesinin D fıkrasında belirtilen personeldir. • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 8. ÜNİVERSİTELERDEKİ ÜCRET YAPISI • Kamu sektöründeki ücret yapısı genel itibariyle 657 sayılı kanuna göre yapılandırılmıştır. • Akademik personeli yapılandırmak ve ücretlerini belirlemek için de 2547 ve 2914 sayılı kanunlar yapılmıştır. • Tüm bu kanunlar sonucunda üniversitelerde ödenmekte olan ücretler : • Maaş, ek ders ücretleri, sınav kağıdı okuma ücretleri, fazla mesai ücretleri, yaz okulu ücretleri • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 9. 1. Temel Maaşlar 5 Farklı ücret hesaplaması mevcuttur. • Akademik personel maaşları • İdari personel maaşları • Sözleşmeli ve geçici personel maaşları • İşçi maaşları • Kısıtlı çalışan öğrenci maaşları • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 10. a. Akademik personel maaş yapısı • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 11. b. İdari personel maaş yapısı • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 12. c. Sözleşmeli - geçici personel maaş yapısı • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 13. d. İşçi maaş yapısı • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 14. 2. Ek Ders Ücretleri Akademik personel ödenen ders ücretidir. • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 15. 3. Sınav Kağıdı Okuma Ücretleri Akademik personel final sınavlarını okumaları ödenen ücrettir. • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 16. 4. Fazla Mesai Ücretleri Personele yaptıkları fazla çalışma karşılığı ödenen ücrettir. • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 17. FARKLI YAZILIM KULLANILMASININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR • Personel sayısının bilinememesi • Personel ücret bildirimi • Vergi kayıpları • Güncelleme sorunu • Veri tekrarı • Veri tutarsızlığı • İcra takibi • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 18. FARKLI YAZILIM KULLANILMASININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR1. Personel Sayısının Bilinememesi • Farklı programlar • Farklı veritabanları • Farklı sunucular • Farklı harcama birimleri • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 19. 2. Personel Ücret Bildirimi • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 20. 3. Vergi Kayıpları • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 21. 4. Güncelleme Sorunu • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 22. 5. Veri Tekrarı • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 23. 6. Veri Tutarsızlığı • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 24. 7. İcra Takibi • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 25. YENİ YAZILIMIN ALTYAPISI • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 26. YAZILIM Yazılım 2 ayrı bölümden oluşmaktadır • Yönetici arayüzü • Kullanıcı arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 27. a. Yönetici Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 28. a. Yönetici Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 29. b. Kullanıcı Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 30. b. Kullanıcı Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 31. b. Kullanıcı Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 32. b. Kullanıcı Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 33. b. Kullanıcı Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 34. b. Kullanıcı Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 35. b. Kullanıcı Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 36. b. Kullanıcı Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 37. b. Kullanıcı Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 38. b. Kullanıcı Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 39. b. Kullanıcı Arayüzü • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 40. SONUÇ Ortaya çıkarılan yeni yazılım sonuçları : • Kullanıcı her modüldeki işlemleri rahatlıkla yapabilmektedir. • Yazılım departmanındaki iş yükü hafifletilmiştir. • Yöneticilerin verileri tutarlı ve tekrarsız girmesi sağlanmıştır. • Karar vericilere doğru kesin ve hızlı rapor alabilmeleri sağlanmıştır. • Hesaplama sonucunda ortaya çıkan hatalar ve kayıplar (insan kaynaklı hatalar hariç) sıfıra indirilmiştir. • Kurumdaki yönetici, tahakkuk şubesi çalışanları ve diğer çalışan personelin memnuniyeti arttırılmıştır. • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 41. Referanslar Projemize referans olan çalışmalar; • Rıza DEMİR, 2006, «Türkiye’de kamu sektöründe ücret yapısı ve politikaları» • Mustafa KOÇ, 2006, «Kamu personel rejimi içerisinde devlet memurlarının başarısının değerlendirilmesi ve başarıya dayalı ücretin devlet memurlarına uygulanabilirliği» • Mehmet GÜVEN, 2007, «Mevzuatımızda sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları açısından memur ve işçinin durumu» • Ozan BAKKAL, 2008, «ücret politikalarının kamu personelinin motivasyonu üzerindeki etkisi: Yüksek öğrenim örneği» • Ufuk IŞIK, 2009, «1980 Sonrası Türkiye’de ücretlerin gelişimi» • Mustafa AVCI, 2009, «Kamu hizmeti, kamu görevlileri, kamu görevliliğine giriş» • Şerife DURMAZ, 2010, «Türkiye’de uygulanan ücret politikaları» • Savaş TARHAN, 2010, Türk kamu personel yönetiminde maaş sisteminin değişimi» • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ

 42. BU ÇALIŞMAYI ANLATIRKEN BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN • TEŞEKKÜR EDERİM. • BÜTÜNLEŞİK MAAŞ HESABI OTOMASYON SİSTEMİ