instrumenten voor vroege marktbetrokkenheid bij de planning van infrastructuur l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Instrumenten voor vroege marktbetrokkenheid bij de planning van infrastructuur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Instrumenten voor vroege marktbetrokkenheid bij de planning van infrastructuur

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Instrumenten voor vroege marktbetrokkenheid bij de planning van infrastructuur - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Instrumenten voor vroege marktbetrokkenheid bij de planning van infrastructuur. Wim Leendertse. Beleid over infra, duurzaamheid, RO en markt:. V&W Procesversnelling Politiek/ Biza : Sober en doelmatige overheid (New Management stroom) EZ marktstimulering en innovatie EZ regelgeving

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Instrumenten voor vroege marktbetrokkenheid bij de planning van infrastructuur


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beleid over infra duurzaamheid ro en markt
Beleid over infra, duurzaamheid, RO en markt:
 • V&W Procesversnelling
 • Politiek/Biza: Sober en doelmatige overheid (New Management stroom)
 • EZ marktstimulering en innovatie
 • EZ regelgeving
  • EZ Gebiedsontwikkelagenda’s(BV Nederland)
 • VROM duurzaamheid (gericht op schaarse energiebronnen)
 • Financien :druk op PPS (sinds Ruding vooral DBfM)
 • VROM en V&W: RO via MIRT en decentrale nieuwe WRO
 • RWSAgenda 2012:
  • “toonaangevend opdrachtgeverschap” : beter benutten van marktpartijen in alle fasen van een project o.a. vroege inschakeling van marktpartijen
  • “publieksgericht”: omgeving en gebruiker.
spanning tussen infra en gebiedsontwikkeling
Spanning tussen infra en gebiedsontwikkeling
 • Gebiedsontwikkeling:
 • Integraal
 • Functie ingepast
 • Gebieds PPS
 • Gebiedsgericht:
 • Functie gestapeld
 • Functie gemitigeerd
 • Infra PPS
kansen van een brede benadering
Kansen van een “brede” benadering:
 • Functie combinaties
 • Locatie optimalisatie (alignment en inpassing)
 • Optimalisatie ruimtelijke planning (functies op juiste plek)
 • Value capturing
 • Draagvlak
 • Gebiedsontsluiting
 • Samenwerkingsconstructie
 • Procesoptimalisatie (bijvoorbeeld WRO)
toegevoegede waarde marktbetrokkenheid
Toegevoegede waarde marktbetrokkenheid:
 • Haalbaarheid en betaalbaarheid (commitment)
 • Conceptuele creativiteit (win-win’s en dilemma’s)
 • Integrale kijk (over grenzen heen)
 • Benadering vanuit gehele keten
 • Overheids onafhankelijk, draagvlak
 • Ervaring met gebiedsontwikkeling en functie combi
 • Business denken, financiering
 • Veelal ook grondposities

Juiste partij, via het geschikte instrument, op het juiste moment betrekken !

trends
Trends:
 • Gedegen tijdige afweging van marktbetrokkenheid (marktscan, marktconsultatie)
 • Betrokkenheid vroeg in het proces
 • Selectie van geschikte partij
 • Detailniveau overeenkomstig procesfase
 • Creatieve ruimte bieden
 • Creativiteit belonen (gunnen op waarde, transactiekosten, intellectueel eigendom)
 • Open dialoog gericht op kansen
 • Delen in plaats van verdelen (alliantie denken)
 • Betrokkenheid gericht op totale proces in plaats van contractmoment
 • Ketenintegratie
gebruikte instrumenten marktbetrokkenheid
Gebruikte instrumenten marktbetrokkenheid:
 • Markscan
 • Vormvrije marktbetrokkenheid:
  • Marktconsultatie
  • Marktverkenning
  • Prijsvraag
  • Unsollicited Proposal
 • Geintegreerde contractvormen
 • Aanbestedingsvormen:
  • Concurrentie gerichte dialoog
 • Vervlechten van procedures
 • PPS/allianties
marktscan gestructureerd de mogelijkheden van vroegtijdige betrokkenheid van de markt onderzoeken
MarktscanGestructureerd de mogelijkheden van vroegtijdige betrokkenheid van de markt onderzoeken
 • Kan vroege betrokkenheid van de markt meerwaarde toevoegen aan het project?
 • Welke markt is interessant?
 • Wanneer (hoe vroeg) is zinvol de markt te betrekken?
 • Hoe kan de markt worden betrokken?

Rijkswaterstaat

23

12

11 maart 2009

marktbetrokkenheid zonder aanbesteding
Marktbetrokkenheid zonder aanbesteding:
 • Marktconsultatie
 • Marktverkenning
 • Prijsvraag
 • Unsollicited Proposal
 • Prijs voor creativiteit?
 • Intellectueel eigendom
 • Welke “markt”?
 • Voorkennis
 • Intra- en interdepartementale afstemming

Rijkswaterstaat

23

13

11 maart 2009

geintegreerde contracten
Geintegreerde contracten
 • D&B = D+B
 • Functioneel specificeren
 • Werking van F component
 • Concurrentie gerichte dialoog
 • O doen we veelal separaat

Rijkswaterstaat

23

14

11 maart 2009

dialoog concurrentie gerichte dialoog
Dialoog(Concurrentie gerichte) Dialoog
 • Detailniveau
 • Dialoog = monoloog
 • Gericht op risico’s verdelen
 • Sterk gereguleerd, gejuridificeerd
 • Gelijkwaardigheid

Rijkswaterstaat

23

16

11 maart 2009

vervlechten van procedures
Vervlechten van procedures
 • Bestuurlijk proces is leading
 • Democratie eist zijn vrijheid
 • Aanbesteding levert info aan bestuurlijk traject
 • Flexibiliteit in speelruimte aanbestedingsregelgeving
 • Step-out mechanisme

=> Voldoende stabiliteit scope (voorkeursbeslissing?)

Rijkswaterstaat

23

17

11 maart 2009

pps essenties
PPS essenties:
 • Publiek-publiek samenwerking
 • Publiek-private samenwerking
 • Co-alignment van belangen
 • Samenwerking ontstaat uit een wil niet een noodzaak
 • Wil ontstaat uit het samen zoeken van kansen (win-win’s), meer dan uit het oplossen van een probleem.
 • Partijen zijn complementair, maar hebben elkaar wel nodig voor resultaat
 • Samenwerking is niet een contract (mensen die willen)
 • Wel heldere afspraken (alliantieregeling) als basis
positionering pps
Positionering PPS

Ministerie

V&W

Politiek

Collega departementen

Regio

Stakeholders

RWS

PPS

Markt

Marktketen van collegabedrijven, leveranciers,

mkb, adviesbureau’s etc.

een aantal stellingen tot slot
Een aantal stellingen tot slot:
 • Huidige marktinstrumenten zijn sterk infra gerelateerd en verhouden zich slecht tot integrale gebiedsontwikkeling
 • De huidige (GWW)cultuur is infra gerelateerd en verhoudt zich slecht tot integrale gebiedsontwikkeling
 • Win-win’s ontstaan door een houding van loslaten en kansen zoeken
 • Loslaten en kansen zoeken is risico’s durven nemen
 • Gebiedsontwikkeling is meer een proces (interactie), minder een project (control)
 • Samenwerken moet je willen, niet moeten
 • Vroege marktbetrokkenheid is noodzakelijk en nuttig
 • Het gaat erom de juiste partij, via het meest geschikte instrument, op het juiste moment te betrekken.
vragen
Vragen ?

Rijkswaterstaat

23

22

11 maart 2009