1 / 3

B udi mala svijeća

B udi mala svijeća. J.W. Petersno, prepjev K.L. Budi mala svijeća i rasvijetli noć; Budi mala svijeća, zračak nade daj! Isus tebe čeka sad da pokažeš prvi put; O, budi mala svijeća, zračak nade daj!. Budi mala svijeća ne umanjuj sjaj; Jer će svijetlost tvoja nekom biti spas.

parry
Download Presentation

B udi mala svijeća

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Budi mala svijeća J.W. Petersno, prepjev K.L.

  2. Budi mala svijeća i rasvijetli noć; Budi mala svijeća, zračak nade daj! Isus tebe čeka sad da pokažeš prvi put; O, budi mala svijeća, zračak nade daj!

  3. Budi mala svijeća ne umanjuj sjaj; Jer će svijetlost tvoja nekom biti spas. Jasnu svijetlost sad već daj da pokažeš put u raj; O, budi mala svijeća! Isus uči nas.

More Related