slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
eHealth a PO1 OPIS eGovernment PowerPoint Presentation
Download Presentation
eHealth a PO1 OPIS eGovernment

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

eHealth a PO1 OPIS eGovernment - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

eHealth a PO1 OPIS eGovernment. Ing. Valentína MICHÁLKOVÁ Sekcia informatizácie spoločnosti Ministerstvo financií SR 2. júla 2009. Obsah. Súvislosť medzi eHealth a eGovernmentom Štúdie realizovateľnosti PO1 Štúdie realizovateľnosti eHealth

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'eHealth a PO1 OPIS eGovernment' - parley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

eHealth

a

PO1 OPIS eGovernment

Ing. Valentína MICHÁLKOVÁ

Sekcia informatizácie spoločnosti

Ministerstvo financií SR

2. júla 2009

obsah
Obsah

Súvislosť medzi eHealth a eGovernmentom

Štúdie realizovateľnosti PO1

Štúdie realizovateľnosti eHealth

Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva

slide3
Súvislosť eGovernmentu a ostatných „e“ oblastí v zmysle Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy
celkov inform cia o postupe pri implement cii opera n ho programu informatiz cia spolo nosti
Celková informácia o postupe pri implementácii Operačného programu informatizácia spoločnosti

PO

Oblasť a Zodpov.

Štúdie realizovateľnosti

Dátumy podpísania

zmlúv

Výzvy do

31.01.09

Výzvy do

30.06.09

PO1

eGovernment

Manažér:

MF SR

Celková architektúra eGov

eGov pre štátnu správu

eGov pre samosprávu

eHealth 1

Infraštruktúra pre štátnu správu

Infraštruktúra pre samosprávu

DCOM

IOM

eHealth 2

17.09.2008

02.10.2008

27.10.2008

18.11.2008

12.02.2009

23.02.2009

31.03.2009

20.05.2009

11.06.2009

148

mil€

331,6

mil€

PO2

eContent

Manažér:

MK SR

eContent

18.09.2008

0 €

0 €

PO3

eAccess

Manažér:

Úrad vlády SR

eAccess

11.11.2008

0 €

0 €

-5-

slide6

Rozdelenie štúdií uskutočniteľnosti OPIS - 1. pr. os

 • celková architektúra eGovernmentu (FS1 )
 • rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni (FS2)
 • rozvoj služieb eGovernmentu na úrovni samosprávy (FS3)
 • rozvoj komunikačno-technologickej infraštruktúry IS VS na centrálnej úrovni (FS4)
 • rozvoj komunikačno-technologickej infraštruktúry IS VS na úrovni samosprávy (FS5)
 • eHealth (FS6)
 • vytvorenie koncepcie a zavedenie integrovaných obslužných miest (IOM) (FS7)
 • dátové centrum miest a obcí (DCOM) (FS8)
 • architektonický rámec a implementácia eHealth (FS9)
ciele t die uskuto nite nosti opis zameranej na defin ciu projektov pre oblas ehealth
1. Popísať AS-IS model systému starostlivosti o zdravie občana v SR

2. Analyzovať eHealth služby vo vybraných krajinách EÚ

3. Navrhnúť TO-BE model architektúry eHealth:

Identifikácia eHealth domény

Popis modelu príslušnej domény pozostávajúci z definície:

Procesu

Problémov rizík a výziev aktuálneho stavu

Potenciálu zlepšenia zavedením eHealth služieb

Prioritizácia domén

Vytvorenie „cestovnej mapy implementácie“

4. Podklady pre výzvu – národný projekt z OPIS

Ciele štúdie uskutočniteľnosti OPIS zameranej na definíciu projektov pre oblasť eHealth
z kladn daje o n rodnom projekte elektronick slu by zdravotn ctva
Základné údaje o Národnom projekte: Elektronické služby zdravotníctva

Dátum vyhlásenia: 19.05.2009

Dátum uzávierky: 19.08.2009

Výška pomoci: 40.000.000 € s DPH

Špecifický cieľ prioritnej osi: 1. Efektívna verejná správa.

Cieľ opatrenia: 1.1 Efektívna štátna správa.

Prioritnú téma: 13 – Služby a aplikácie pre občana

Oprávnení žiadatelia: Ministerstvo zdravotníctva SR

Národné centrum zdravotníckych informácií

Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Výzva ďalej definuje: oprávnené aktivity

oprávnené a neoprávnené výdavky a iné

akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

e-mail: valentina.michalkova@mfsr.sk

www.informatizacia.sk