Akateemista ajankohtaista
Download
1 / 20

HO ja korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Akateemista ajankohtaista Opintoasiainpäivät, 27.8.2013 Birgitta Vuorinen [email protected] HO ja korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet. Hallitus-ohjelma. Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HO ja korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet' - papina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Akateemista ajankohtaistaOpintoasiainpäivät, 27.8.2013Birgitta [email protected]


Ho ja korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet
HO ja korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet

Hallitus-ohjelma

Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja

syrjäytymisen ehkäiseminen

Julkisen talouden vakauttaminen

Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen

Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 nykyistä laadukkaampi, kansainvälisempi, vaikuttavampi ja tehokkaampi

OKM-YO sopimukset

Vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen perustana

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään

Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla kilpailukykyä, hyvinvointia ja vaikuttavuutta

Kansainvälistyminen laadun turvaajana

Korkeakouluyhteisön kehittäminen

Yliopiston tehtävä, profiili ja painoalat

Keskeiset kehittämiskohteet

Rahoitus


Korkeakoulutus suomessa
Korkeakoulutus Suomessa

 • 14 yliopistoa

 • 25 ammattikorkeakoulua

 • Korkeakouluissa opiskelijoita yhteensä noin 315 000, opiskelijoista noin 20 500 on tohtoriopiskelijoita (2012), kansainvälisiä opiskelijoita vuonna 2011 noin 17 500

 • Tutkintoja ammattikorkeakouluissa noin 23 830 ja yliopistoissa noin 29 225, niistä maisterin tutkintoja noin 13 830 ja tohtorin tutkintoja noin 1 650 (2012)

University (blue)

Polytechnic (green)

Researchinstitute (red)


Korkeakoulupoliittisia uudistuksia
Korkeakoulupoliittisia uudistuksia

 • Korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen uudistaminen

 • Rakenteellinen kehittäminen

 • Yliopistouudistus

 • Ammattikorkeakoulu-uudistus

 • Uudet rahoitusmallit

 • Koulutusvastuu-uudistus

 • Koulutustarjonnan monipuolistaminen

 • Koulutustarjonnan kuvaamisen ja opiskelijavalintojen uudistaminen

 • Joustavien opintopolkujen kehittäminen

 • Kansainvälistymisen vahvistaminen


Korkeakoulusektorin ja tiedelaitosten ohjaus
Korkeakoulusektorin ja tiedelaitosten ohjaus

Ministeriön ja ohjattavien tahojen välillä erilaisia ohjausmekanismeja

Poliittinen ohjaus, budjettiohjaus, tulosohjaus, säädösohjaus, informaatio-ohjaus

Ohjauksen keskeisiä välineitä ovat

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ohjattavien tahojen väliset sopimukset, nelivuotinen sopimuskausi

sopimusten sisältöä uudistetaan edelleen aiempaa strategisemmaksi ja vain keskeisimpiin tunnuslukuihin rajoittuviksi

tiedelaitosten neuvottelu vuosittain

Palautemenettely (YO, AMK)

arvio tavoitteiden toteutumisesta korkeakoululaitoksen ja ao. korkeakoulusektorin osalta

palaute perustehtävien lisäksi johtamisen, talouden ja rakenteellisen kehittämisen tilanteesta mahdollisin toimenpidesuosituksin

Tilinpäätöskannanotot (tiedelaitokset)

Seurantajärjestelmät

Em. prosesseja tukevat sähköiset työkalut, kuten KOTA-tulosohjausjärjestelmä, Vipunen-tilastopalvelu ja XDW –tietovarasto

Dialogi: esim. yliopistovierailut 2013, AMK-vierailut 2014

Yliopistojen rahoitusmallin jatkokehitt minen
Yliopistojen rahoitusmallin jatkokehittäminen

 • Työryhmä yliopistojen rahoitusmallin jatkokehittämiseksi

  • työryhmän runkona rahoitusmallia vuodelle 2013 valmistellut työryhmä

  • jäsenet OKM:stä, yliopistoista ja Suomen Akatemiasta

  • määräaika 15.11.2013

  • Työryhmän tavoitteena on laatia ehdotus yliopistojen rahoitusmallin laatunäkökulman vahvistamiseksi

 • Julkaisufoorumin tietojen sisällyttäminen osaksi rahoitusmallia

  • TSV toteuttanut Unifin aloitteesta julkaisufoorumihankkeen

 • Yliopistojen opiskelijapalautteen sisällyttäminen rahoitusmalliin

  • Unifin asettama työryhmä valmistelee yliopistojen opiskelijapalautteen tiedonkeruuta

  • Unifin työryhmä esittää OKM:lle ehdotuksen rahoitustekijäksi – ehdotus käsitellään työryhmässä

 • Työryhmän työn pohjalta OKM valmistelee tarvittavat asetusmuutokset

 • Muutokset voimaan vuoden 2015 alusta


Amk uudistus
AMK-uudistus

 • Koulutustarjonnan mitoittaminen kansallisen ennakoinnin pohjalta

 • Uudet toimiluvat vuoden 2014 alusta

 • Toimilupa sis. koulutusvastuiden tarkistamisen

 • Oikeushenkilöaseman uudistaminen

 • Uusi rahoitusmalli vuonna 2014

  • Valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen aikataulussa arvioidaan miten ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirto kunnilta valtiolle ja oikeushenkilöaseman muuttaminen toteutetaan.

  • Uudistus toteutetaan kuntien ja valtion välisessä rahoitussuhteessa kustannusneutraalistiLaadukkaasta korkeakoulutuksesta nopeammin ty el m n
Laadukkaasta korkeakoulutuksesta nopeammin työelämään

Tavoitteet:

Toiselta asteelta siirrytään korkeakoulutukseen entistä nopeammin

Keskimääräiset opintoajat lyhenevät

Keskeyttäminen vähenee

Nykyiset tutkintomäärät voidaan saavuttaa pienemmällä aloittajamäärällä

Ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksesta valmistuneiden mediaani-ikä laskee 24,1 vuoteen (25,1), ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaani-ikä laskee 26,3 vuoteen (27,3)

Keinot:

Toisen asteen aikaisen ohjauksen vahvistaminen (henkilökohtaiset jatko-opiskelu- ja urasuunnitelmat, opinto-ohjauksen lisääminen, kaikki ohjaavat -asenne)

Korkeakouluopintojen rakenteen kehittäminen

Haku- ja valintaprosessin kehittäminen

Haku- ja valintajärjestelmän kehittäminen

Opintoprosessien tehostaminen ja opiskelukyvyn parantaminen (mm. mahdollisuus suorittaa opinnot tavoiteajassa)


Lait yliopistolain, ammattikorkeakoululain ja opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta (482/2013, 483/2013 ja 484/2013)

Selkeyttä hakemiseen: yhteishaku kaikkiin korkeakouluihin, yksi sähköinen hakujärjestelmä, 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan yhtä korkeakoulupaikkaa.

Koulutustarjonta paremmin näkyviin ns. yhden luukun periaatteella (ml. muu kuin tutkintoon johtava koulutus).

Mahdollisuus valita ensimmäistä paikkaa hakevat omana ryhmänään (kiintiöidä): Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevaksi ei katsota henkilöä, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon suomalaisessa korkeakoulussa. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevana ei myöskään pidetä korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta vastaanottanutta henkilöä.

Tutkintotiedot ja opiskeluoikeustiedot rekistereistä/tietovarannosta saatavilla jo 2014.


Opiskelijavalintojen uudistaminen
Opiskelijavalintojen uudistaminen opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta (482/2013, 483/2013 ja 484/2013)

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä korkeakoulujen kanssa siitä, että korkeakoulujen opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen rakenteet on uudistettu 2015 loppuun mennessä nopeuttamaan korkeakoulutukseen pääsyä.

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantamiseksi mahdollistetaan ensimmäisessä vaiheessa heidän valintansa omassa kiintiössään, jonka käyttöönotosta ja suuruudesta päättää korkeakoulu.

Toisessa vaiheessa hakujärjestelmä uudistetaan siten, että yhteishaussa valitaan vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia.

Muiden hakijoiden valitsemiseksi otetaan käyttöön erillisiä haku- ja valintaväyliä siten, että mahdollisuus joustavaan alan vaihtoon turvataan.

Opiskelijavalintojen uudistuksen yhteydessä arvioidaan ns. pakkohaun tarkoituksenmukaisuus.

Uudistetaan korkeakoulujen koulutusvastuuta ja tutkintoja koskeva säätely siten, että korkeakoulujen autonomiaa koulutuksen järjestämistavoissa vahvistetaan.

Uudet säädökset tulevat voimaan vuoden 2014 alusta lukien.

Opintojen etenemistä ja opiskelumotivaatiota edistetään siten, että opintojen yksityiskohtaisempi suuntautuminen tapahtuu vasta opintojen myöhemmässä vaiheessa.


Opiskelijavalintojen uudistamisen aikataulu
Opiskelijavalintojen uudistamisen aikataulu opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta (482/2013, 483/2013 ja 484/2013)

 • Korkeakoulujen syksyn 2013 ja kevään 2014 yhteishaut toteutetaan vielä nykykäytännön mukaisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erillisinä yhteishakuina nykyisillä järjestelmillä.

 • HO:nmukaan opiskelijavalintauudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Kuluvan vaalikauden aikana on tarkoitus valmistella myös hallitusohjelman mukainen esitys uudistuksen toisesta vaiheesta.

  Uudistuksen ensimmäinen vaihe:

 • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaku otetaan käyttöön syksyllä 2014 otettaessa opiskelijoita keväällä 2015 alkavaan koulutukseen.

 • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustarjonta ja hakupalvelut löytyvät syksyn 2014 korkeakoulujen yhteishausta lähtien yhdestä palvelusta ja ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan yhdellä lomakkeella.

  Uudistuksen toinen vaihe:

 • Toisessa vaiheessa yhteishaku varataan ensimmäistä tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakeville

 • koulutusalaa vaihtaville sekä vastaavantasoisen tutkinnon suorittaneille tarjotaan joustavia tapoja hakeutua uuteen koulutukseen.


Koulutusvastuu uudistus
Koulutusvastuu-uudistus opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta (482/2013, 483/2013 ja 484/2013)

 • Yliopistojen koulutusvastuuta koskevat säädökset on tarkoitus uudistaa 1.1.2014 lukien

 • Tavoitteena on vahvistaa autonomiaa vähentämällä oppiainetasoista säätelyä ja mahdollistamalla eri tieteen- ja koulutusaloja yhdistävät kokonaisuudet

 • Turvattava koulutustarjonta yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti (koulutusvastuu = oikeus ja velvollisuus)

 • HE 33/2013 vp Eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä (4.4.2013)

 • Jatkossa koulutusvastuiden täsmentämistä (OKM:n asetus) koskevat esitykset valmistellaan yhteistyössä yliopistojen kanssa

 • Maisteriohjelma-asetuksesta luovutaan

 • Tutkintoasetuksen (VN asetus) ja koulutusvastuuasetuksen (OKM asetus) koulutusvastuusäännökset on tarkoitus uudistaa yhteistyössä yliopistojen kanssa lain hyväksymisen jälkeen, vuoden 2013 aikana (keskustelutilaisuuksia), voimaan 1.1.2014


Okm ict 2015
OKM-ICT-2015 opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta (482/2013, 483/2013 ja 484/2013)

 • Pekka Ala-PietilänICT 2015 -asiantuntijatyöryhmäloppuraportti ”21 polkua Kitkattomaan Suomeen”

 • OKM käynnistänyt OKM-ICT-2015 –hankkeen raportissa esitettyjen toimenpiteiden edistämiseksi hallinnonalalla

  • ICT 2023-ohjelma, osaamisen nosto ja pelillisyys, tietoturva-alan koulutus ja tutkimus, tietoinfrastruktuuri, tietovarantojen avaaminen ja hyödyntäminen, tuotteistaminen, työnjakokysymykset, ennakoinnin sekä täydennyskoulutuksen kehittäminen

  • Kehittämistoimenpiteiden koordinointi

  • Myös muiden hallinnonalojen samansuuntaista hankkeiden huomiointi

  • ICT-alan kehityksen seuranta ja kehittämistarpeiden identifiointi

  • Toimenpide-ehdotukset OKM:lle, korkeakouluille ja muille tahoille

  • Alan toimijoiden yhteistyön edistäminen

  • Pj. Heikki Mannila Suomen Akatemiasta, jäsenet yliopistoista, amk:sta ja OKM:sta


Osaamisen viennille kasvua
Osaamisen viennille kasvua? opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta (482/2013, 483/2013 ja 484/2013)

 • Maailmanlaajuinen tavoite: osaamisen tason ja kilpailukyvyn kasvattaminen => korkeakoulutuksen kysyntä ylittää tarjonnan => kasvavat ja kansainvälistyvät koulutusmarkkinat

 • Rajat ylittävän koulutuksen ”hotspotit”, joissa korkeakoulutukselle kysyntää ja markkinat avoimia ulkomaisille toimijoille

 • Esim. Times HigherEducation (helmikuu 2013) listaa Hong Kongin, Malesian, Singaporen ja Arabiemiraatit kiinnostavina; UK-korkeakoulututkintoa opiskelee ulkomailla 571 000 opiskelijaa, 488 000 ulkomaalaista opiskelijaa UK:ssä

 • Koulutusvientistrategia 2010 : Tavoitteena on, että Suomi on yksi maailman johtavista koulutukseen ja koulutusjärjestelmänlaatuun perustuvista talouksista, ja että koulutuksen osuus Suomen kokonaisviennistä kasvaa merkittävästi vuoteen 2015 mennessä.

 • Kytkeytyy koulutuksen maksullisuutta koskevaan keskusteluun


Koulutusviennin toimenpideohjelma
Koulutusviennin toimenpideohjelma opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta (482/2013, 483/2013 ja 484/2013)

 • Team Finland –strategia

 • OKM laatii koulutusviennin toimenpideohjelman

 • Opetusministeri kutsui selvityshenkilöt laatimaan koulutusviennin toimenpideohjelman lokakuun 2013 loppuun mennessä

  - pj. kansanedustaja FT Päivi Lipponen

  - kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, OKM

  - kehitysjohtaja Jari Jokinen, Aalto-yliopisto


Korkeakoulutuksen kansainv listymisen suuntia brics maat
Korkeakoulutuksen kansainvälistymisen suuntia; BRICS -maat opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta (482/2013, 483/2013 ja 484/2013)

Lähde: Wikipedia


ad