auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa k ytett v t kriteerit l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit. Auditoinnin infotilaisuus Taideteollinen korkeakoulu 25.3.2009 Marjo-Riitta Järvinen Lahden AMK Korkeakoulujen arviointineuvosto. Laadunvarmistuksen tarve kansainvälisestä näkökulmasta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit' - zarek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa k ytett v t kriteerit

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit

Auditoinnin infotilaisuus

Taideteollinen korkeakoulu 25.3.2009

Marjo-Riitta Järvinen

Lahden AMK

Korkeakoulujen arviointineuvosto

laadunvarmistuksen tarve kansainv lisest n k kulmasta
Laadunvarmistuksen tarve kansainvälisestä näkökulmasta

1. Kansainväliset koulutusmarkkinat vahvistuvat

 • koulutus kaupallistuu
 • opiskelijoiden liikkuvuus lisääntyy

2. Läpinäkyvyyden tarve kasvaa

 • kansainväliset kumppanuudet lisääntyvät
 • opiskelijoiden oikeusturva on taattava

3. Tarve lisätä eurooppalaisen koulutuksen vetovoimaa

 • argumentteja kilpailuun
 • laatu on pystyttävä todentamaan
laadunvarmistuksen tarve kansallisesta n k kulmasta
Laadunvarmistuksen tarve kansallisesta näkökulmasta

1. Tuottaa koulutuksen laatuun liittyvää tietoa

 • potentiaalisille koulutukseen hakijoille, korkeakoulun johdolle, opettajille, opiskelijoille ja työnantajille
 • vakuuttaa yhteistyökumppanit koulutuksen laadusta

2. Tukee korkeakoulun johtamista, strategiatyötä ja sisäistä tulosohjausta

 • toimii välineenä korkeakoulun toiminnan kehittämisessä
 • tekee näkyväksi eri osapuolten vastuut
 • parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua koulutuksen kehittämiseen

3. Lisää koulutuksen vetovoimaa

 • argumentteja kilpailuun
 • laatu kyetään todentamaan
auditoinnin tavoitteet
Auditoinnin tavoitteet

Auditoinnin ensisijainen tehtävä on tukea korkeakoulua laadunvarmistusjärjestelmänsä kehittämisessä.

Auditointiprosessissa

1. arvioidaan, miten korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä

  • toimii laadunhallinnan ja kehittämisen välineenä
  • tuottaa toiminnan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa
  • johtaa kehittämistoimenpiteisiin
 • tuodaan esiin vahvuuksia ja annetaan kehittämissuosituksia
 • tehdään päätös siitä*, läpäiseekö korkeakoulu auditoinnin vai edellyttääkö laadunvarmistusjärjestelmä uusinta-auditointia

*KKA:ssa auditointiryhmän esityksen ja selonteon pohjalta

auditoinnin l ht kohtia
Auditoinnin lähtökohtia
 • Laadunvarmistuksen tulee kattaa korkeakoulun koko toiminta.
 • Auditoinnissa ei oteta kantaa korkeakoulun tavoitesisältöihin tai tuloksiin, vaan ainoastaan laadunvarmistusjärjestelmän toimivuuteen.
 • Auditointimalli perustuu vahvasti eurooppalaisiin suosituksiin korkeakoulujen laadunvarmistukselle.
auditoinnin kohde
Auditoinnin kohde

Laadunvarmistusjärjestelmän

kattavuus, toimivuus,

avoimuus, viestivyys,

vaikuttavuus sekä

jatkuva kehittäminen

auditoinnin peruskysymykset
Auditoinnin peruskysymykset

Kattavuus

Kattaako laadunvarmistus koko korkeakoulun toiminnan?

Ovatko laadunvarmistuksen menettelytavat ja rakenteet toimivia? Miten tietoa käytetään toiminnan kehittämisen välineenä?

Onko laadunvarmistusjärjestelmän tuottama tieto tarkoituksen-mukaista ja avointa sekä korkeakoulun että ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta.

Toimivuus ja vaikuttavuus

Avoimuus ja viestivyys

auditointikohteet
Auditointikohteet

1. Laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden määrittely ja dokumentaatio

4. Henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistu-minen laadunvarmistukseen

5. Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksen-mukaisuus ja saatavuus

a) korkeakoulun sisällä

b) ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta

2. Korkeakoulun perustoimintojen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

b) Tutkimus/Tutkimus- ja kehitystyö

c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö

d) Tuki- ja palvelutoiminnot (mm. kirjasto- ja tietopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut sekä kansainväliset palvelut

e) Henkilöstön rekrytointi ja kehittäminen

6.Laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen

7. Laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuus

3. Laadunvarmistusjärjestelmän kytkeytyminen johtamiseen ja toiminnanohjaukseen

auditoinnissa k ytett v t kriteerit
Auditoinnissa käytettävät kriteerit
 • Laadunvarmistusjärjestelmän arvioinnissa käytetään neljälle eri kehitysvaiheelle skaalattua kriteeristöä
  • Puuttuva
  • Alkava
  • Kehittyvä
  • Edistynyt
 • Korkeakoulujen tulee pystyä sekä osoittamaan laadunvarmistusjärjestelmänsä toimivuus että vakuuttamaan ulkopuolinen taho järjestelmän vaikuttavuudesta.
esimerkki kriteereist auditointikohde 1
Esimerkki kriteereistä: auditointikohde 1
 • Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden,
 • toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden määrittely ja dokumentaatio

ALKAVA

PUUTTUVA

Tavoitteiden, toimintojen,

toimijoiden ja vastuiden määrittely

ja dokumentointi on puutteellista.

Vastuunjako toimii osittain.

Laadunvarmistusjärjestelmän

tavoitteita, toimintoja, toimijoita

ja vastuita ei ole määritelty

eikä dokumentoitu.

EDISTYNYT

KEHITTYVÄ

Tavoitteet, toiminnot, toimijat

ja vastuut ovat selkeästi ja

konkreettisesti määriteltyjä ja

dokumentoituja.

Vastuunjako on toimiva.

Dokumentointi ja vastuunjako ovat

erittäin hyvin toimivia ja

tehostavat laadunvarmistusta

esimerkki kriteereist auditointikohde 2a
Esimerkki kriteereistä: auditointikohde 2a)

2a) Tutkintotavoitteinen koulutus

PUUTTUVA

ALKAVA

Korkeakoulun perustoiminnoissa

ei ole laadunvarmistusta.

Järjestelmä kattaa

yksittäisiä korkeakoulun

perustoimintoja

KEHITTYVÄ

EDISTYNYT

Järjestelmä kattaa useita

korkeakoulun perustoimintoja.

Laadunvarmistus kattaa

pääsääntöisesti kaikki

korkeakoulun perustoiminnot.

auditoinnin seuraukset
Auditoinnin seuraukset
 • KKA tekee auditointiryhmän esityksen pohjalta päätöksen hyväksytystä auditoinnista tai uusinta-auditoinnin tarpeesta.
 • KKA ylläpitää rekisteriä auditoiduista korkeakouluista osoitteessa www.kka.fi
 • Hyväksytystä auditoinnista annetaan korkeakoululle auditointitodistus.
 • Jos korkeakoulun laadunvarmistuksessa on oleellisia puutteita suhteessa auditointikriteereihin, uusinta-auditointi toteutetaan noin kahden vuoden kuluttua.
 • Hyväksytty auditointi on voimassa kuusi vuotta.
taideteollisen korkeakoulun auditointiryhm
Taideteollisen korkeakoulun auditointiryhmä
 • laatupäällikkö Marjo-Riitta Järvinen,

Lahden AMK (puh.joht.)

 • professori Päivi Granö, Lapin yliopisto
 • professori Erkki Huhtamo, UCLA
 • opiskelija Anni Kettunen, Siba/SYL
 • johtaja Esa Laaksonen, Alvar Aalto -säätiö
 • suunnittelija Karl Holm, KKA (siht.)