slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bankovní soustava ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bankovní soustava ČR

play fullscreen
1 / 11

Bankovní soustava ČR

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Bankovní soustava ČR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno: 4. února 2013 Autorka: Mgr. Kateřina Kyjovská

  2. Bankovní soustava ČR Centrální banka, komerční banky

  3. Pro začátek si odpovězme na pár otázek. Co si představuješ pod pojmem banka? K čemu banky lidem slouží? Znáš některé konkrétní banky?

  4. Česká národní banka • Centrální banka ČR • Postavení a funkce ČNB je vymezena Ústavou ČR a zákonem o ČNB • Státní, neusiluje o zisk • V čele ČNB – guvernér • Jmenován prezidentem ČR • Miroslav Singer

  5. Česká národní banka • Příklady úkolů ČNB • Určuje měnovou politiku státu • Vydává mince a bankovky • Určuje kurz české koruny k ostatním měnám • Bankovní dohled nad bankami druhého stupně • Vede účet státního rozpočtu, od 1. 1. 2013 účty pro obce, kraje, veřejné instituce pro příjem dotací ze státního rozpočtu • V ČNB si nemůžete zřídit účet!

  6. Komerční banky • Jsou to firmy, které usilují o maximální zisk • Soukromé společnosti • Co například komerční banky nabízí? • Vedení účtů občanů, firem, organizací, obcí, krajů • Bezhotovostní platební styk • Poskytování úvěrů • Směnárenská činnost

  7. Vysvětleme si nyní některé pojmy spojené s komerčními bankami. Vklad Úvěr Hypotéka Úrok Úrok – buď odměna za to, že máme u banky účet, nebo cena za poskytnutou půjčku Hypotéka – úvěr poskytovaný na koupi nemovitosti, kterou zároveň ručíme Vklad – finanční prostředky umístěné na bankovním účtu Úvěr – půjčka, kterou nám banka poskytne

  8. Nyní si položíme několik otázek k zamyšlení. Zamyslete se nad výhodami a nevýhodami spoření prostřednictvím bankovního účtu. Jsou některé účty určeny přímo pro spoření? Na které své potřeby byste byli ochotni půjčit si peníze?

  9. Zdroje obrázků • Teacher. Wpclipart.com [online]. 2007 [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/education/teacher/teacher_2/teacher.png.html • Blueman 103 02. WPClipart [online]. 2013 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/people/stickmen/blueman_103_02.png.html • MALÝ, Martin, MargitaMANCOVÁ - PECHOVÁ a Tomáš PĚKNÝ. Členové bankovní rady ČNB: Miroslav Singer, guvernér ČNB. In: ČNB [online]. 2011 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/fotogalerie/index.html#singer • Safe simple. WPClipart [online]. 2012 [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/money/safe/safe_simple.png.html • Paperclipnotelarge. WPClipart [online]. 2012 [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/office/notes_memos/paper_clip_note_large.png.html • Witch reading book. Wpclipart.com [online]. 2007 [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/holiday/halloween/witch/witches_5/witch_reading_book.png.html • Glossysmiley green crying. WPClipart [online]. 2012 [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/smiley/glossy_smiley/glossy_green_smileys/glossy_smiley_green_crying.png.html

  10. Literatura a zdroje • BELLOVÁ, Jana a kol. Občanský a společenskovědní základ: Ekonomie. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7402-093-3. • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 4. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, xxii, 709 s. ISBN 80-717-9891-6. • KLÍNSKÝ, Petr, Otto MÜNCH a Danuše CHROMÁ. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Eduko, 2010, 179 s. ISBN 978-80-87204-21-4. • PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Eduko, 2010. ISBN 978-808-7204-214. • Česká národní banka [online]. 2003-2013 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/index.html