VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - PowerPoint PPT Presentation

vylu ovac soustava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VYLUČOVACÍ SOUSTAVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

play fullscreen
1 / 21
VYLUČOVACÍ SOUSTAVA
544 Views
Download Presentation
kylene
Download Presentation

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Odstraňování látek = vylučování Odstraňuje z těla odpadní látky, vytváří a vylučuje moč Má společný původ a souvisí i funkčně se soustavou rozmnožovací Obě soustavy bývají spojovány v jeden celek = soustava močopohlavní

 2. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA • Anatomie ledvin • Ledvina latinsky ren, má charakteristický tvar přirovnávaný k fazolovému bobu. Ledviny jsou párovým orgánem. Jsou uloženy v bederní oblasti podél páteře v prostoru. Ledviny tedy nejsou, na rozdíl od jater, slinivky, střev a sleziny, umístěny v břišní dutině.

 3. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA • Zajišťuje odstraňování dusíkaté látky močoviny a škodlivých odpadních látek z těla. • Vylučuje nadbytečnou vodu a přebytečné soli • Kontroluje a udržuje stálý objem vody a rozpuštěných solí v těle • Podílí se na udržování stálého vnitřního prostředí lidského organismu

 4. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA • Soustavu tvoří: • Párové ledviny • Vývodné močové cesty = párové močovody + močový měchýř + močová trubice

 5. kůra ledviny • dřeň ledviny • ledvinové pyramidy • ledvinová pánvička • močovod

 6. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA • Ledvina je dlouhá 10 – 12 cm, široká 5 – 6 cm, má tloušťku 3,5 – 4 cm. Hmotnost ledviny 120 – 170 g. Velikost a hmotnost ledvin je u žen zpravidla menší než u mužů. Velikost se za života mění. Po 65. roce věku se zpravidla zmenšuje, což také souvisí s cévními změnami.

 7. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA • Základní funkční jednotkou ledviny je tak zvaný nefron. Každá ledvina obsahuje přibližně 1 milion těchto jednotek, nefronů. Nefron se skládá ze dvou částí: klubíčka a kanálků.

 8. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA • Klubíčko je tvořeno velmi tenkými krevními kapilárami, kolem kterých je pouzdro. V klubíčku vzniká přestupem tekutiny z krve filtrát (tzv. primární moč). Tato tekutina přechází do kanálků, kde je složitými fyziologickými mechanismy upravováno její množství a složení. Tímto způsobem se z organismu odstraňují zplodiny metabolismu a přebytečná voda.

 9. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA • Kanálky se sbíhají do vývodných močových cest (močovod), oba močovody ústí samostatně do močového měchýře. • Vytvoří se až 200 litrů primární moče denně. Přibližně 99% vody je zpět vráceno do organismu. Výsledné množství moče je kolem 1,5 – 2 litrů denně, v závislosti na příjmu tekutin.

 10. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA • Části ledvin • Dřeň ledvin = tmavě červená tkáň. (pod číslem 1 na prvním obrázku) • Kůra ledvin • Pánvička ledvinná = sbírá moč, ta je pak odváděna dále do močovodů

 11. Ledviny • jsou párový orgán, uložený v dutině břišní v bederní oblasti po obou stranách páteře • levá ledvina má tvar fazolovitý a pravá srdčitý (tato zvláštnost je pouze u koně) • jejich barva je červenohnědá a mají hladký povrch. Jsou obaleny vazivovým obalem a tukovým pouzdrem, který chrání ledviny před chladem a proti otřesům. Na vnitřním okraji je zářez, tzv.ledvinová branka, kterou do každé ledviny vstupuje tepna a vycházejí žíly a močovod.

 12. Ledviny • Ledviny nepřetržitě filtrují a přivádějí z krve všechny odpadní a nadbytečné látky • V ledvině je 1,2 milionu vylučovacích jednotek = nefronů • Nefron = ledvinové tělísko + dlouhý stočený kanálek • Ledvinové tělísko = klubíčko vlásečnic a váček • Do váčku vstupuje tepénka, vytváří klubíčko vlásečnic a zase vychází ven

 13. Ledviny • Váček má dvě stěny – vnitřní a vnější. Mezi nimi je dutina. Vnitřní stěna váčku a stěna vlásečnice tvoří filtr. • Přes něj se z krve filtruje tekutina krevní plazmy do dutiny váčku. • Denně se přefiltruje do váčků 180 l tekutiny = prvotní moč = ta odtéká do stočeného kanálku

 14. Vývodné močové cesty • Z kanálků moč odkapává do ledvinové pánvičky. • Z ledvin odvádějí moč močovody = tenké trubičky z hladké svaloviny (30 cm) – peristaltický pohyb do močového měchýře = shromažďování moči • Močový měchýř = dutý orgán z hladké svaloviny, uložen za stydkou kostí • Zevní kruhový svěrač ovládáme vůlí

 15. Složení moči • 96 % vody • 4 % močoviny a anorganických solí • Složení a množství močí se mění • Rozbor moči = rozpoznání nemocí (cukrovka, doping, začátek těhotenství, zánět močového ústrojí)

 16. MOČOVÁ TRUBICE • Nepárová • U žen : 3 – 5 cm, u mužů : 12 – 20 cm – současně vývodná cesta pohlavní, prochází penisem