nervov soustava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nervová soustava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nervová soustava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Nervová soustava - PowerPoint PPT Presentation


 • 409 Views
 • Uploaded on

Nervová soustava. Funkce a stavba nervové soustavy. Řídí činnost všech vnitřních orgánů. Kontroluje organismus jako celek. Přijímá podněty zvenčí. Probíhají zde myšlenkové pochody. Sídlo paměti a řeči. Uvědomování si sebe samého. Produkuje hormony. Základem je nervová buňka (neuron).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nervová soustava' - kelda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
funkce a stavba nervov soustavy
Funkce a stavba nervové soustavy
 • Řídí činnost všech vnitřních orgánů.
 • Kontroluje organismus jako celek.
 • Přijímá podněty zvenčí.
 • Probíhají zde myšlenkové pochody.
 • Sídlo paměti a řeči.
 • Uvědomování si sebe samého.
 • Produkuje hormony.
 • Základem je nervová buňka (neuron).

Dělí se na:

CNS (centrální nervový systém) – mozek

– mícha

Obvodové nervy

neuron nervov bu ka
Neuron – nervová buňka
 • Dendrit – krátký výběžek

– je jich více

 • Neurit – dlouhý výběžek

– je jeden

 • Myelinová pochva – tukový obal

neuritu

–izolační vrstva nerv. vláken

 • Synapse (zápoj) – spojení neuronů
 • Nervové dráhy – vznikají propojením

neuronů pomocí

synapsí

– šíří se jimi vzruchy

reflex
Reflex
 • Odpověď organismu na podnět.

Dělení reflexů:

 • Nepodmíněné

- vrozené, trvalé, neměnné

- např. reflex polykací, dýchací, sací

- reflex míšní (přenos signálu z čidla přes míchu k výkonnému orgánu)

 • Podmíněné (naučené)

- vytváří se v průběhu života

- reakce na opakované podněty

- podnět zmizí - vyhasínání

- I. P. Pavlov (ruský fyziolog je poprvé popsal)

podm n n reflex pokus i p pavlova
Podmíněný reflex – pokus I. P. Pavlova
 • Pes vidí a cítí potravu, informace jde do mozku.
 • V mozku se zpracuje signál a z prodloužené míchy jde

do slinných žláz, které začnou produkovat sliny (stále reflex nepodmíněný).

 • Při podání potravy svítí žárovka.
 • Podnět (žárovka rozsvícená) se ukládá v jiné části mozku.
 • Častým opakováním se vytvoří nové spojení mezi rozsvícením žárovky a příjmem potravy a nastane vylučování slin.
 • Pokud při rozsvícení přestaneme podávat potravu reflex vyhasne.
1 a 2 sign ln soustava
1. a 2. signální soustava
 • Podmíněné a nepodmíněné reflexy tvoří 1. signální soustavu
 • 2. signální soustava – pouze u člověka – řeč, psaní, myšlení = vyšší nervová činnost
m cha
Mícha
 • Nervová trubice,

která prochází míšními otvory obratlů.

 • Končí u 2. bederního obratle.
 • Vychází z ní 31 párů míšních nervů.
m cha vnit n stavba
Mícha – vnitřní stavba
 • Uvnitř šedá hmota z těl neuronů (tvar velkého písmene H).
 • Na povrchu bílá hmota z výběžků neuronů.
 • V zadních rozích končí (dostředivá) smyslová vlákna – vedou vzruchy z receptorů do CNS
 • Z předních rohů vychází odstředivá (motorická) vlákna – vedou odpověď k orgánům (svalům)
mozek vnit n stavba
Mozek – vnitřní stavba

Základní části mozku:

 • Koncový (velký) mozek
 • Mezimozek
 • Střední mozek
 • Mozeček
 • Prodloužená mícha
 • Most Varoli
mozek vn j obaly
Mozek – vnější obaly

3 mozkové pleny

 • tvrdá plena mozková (zevní vazivový obal)
 • pavoučnice (pojivová blána)
 • omozečnice (vnitřní vrstva, cévnatá část)

Mozkomíšní tekutina

 • obklopuje mozek a míchu
 • 130 ml

Tím je mozek chráněn před mechanickými nárazy a otřesy.

funkce jednotliv ch sti mozku
Funkce jednotlivých části mozku

Prodloužená mícha

 • Životně důležitá centra (řídí dýchání, krevní tlak, činnost srdce, vylučování atd.).
 • Centra reflexů (polykání, slinění, kašlání, zvracení).

Mozeček

 • Udržuje rovnováhu.
 • Řídí přesné pohyby.
 • Snadno se naruší alkoholem ( u opilého člověka pozorujeme nekoordinované pohyby).
funkce jednotliv ch sti mozku1
Funkce jednotlivých části mozku

Mezimozek

 • Slaďuje činnost vnitřních orgánů.
 • Sídlo center pro termoregulaci.
 • Centra pro bdění a spánek.
 • Je spojen s podvěskem mozkovým (žláza s vnitřní sekrecí) a tuto žlázu řídí.

Střední mozek

 • Nejmenší část mozku.
 • Sídlo složitých pohybových reflexů (souhra očí, pohyb hlavy za zvukem).
funkce jednotliv ch sti mozku2
Funkce jednotlivých části mozku

Koncový mozek

 • Největší část mozku.
 • 2 polokoule (pravá a levá hemisféra).
 • Na povrchu mozková kůra (šedá hmota, která je na povrchu zprohýbána – mozkové závity).
 • Mozková kůra je členěna na laloky: - spánkový

- čelní

- temenní

- týlní

len n mozkov k ry
Členění mozkové kůry

Spánková lalok

- sluchové centrum

Čelní lalok

 • myšlení
 • řeč
 • čichové centrum

Temenní lalok

 • kožní a svalová citlivost

Týlní lalok

- zrakové centrum

obvodov nervy
Obvodové nervy

1. Autonomní (vegetativní) nervy

- řídí vnitřní orgány (sympatikus a parasympatikus)

- nejdou ovládat vůlí

- řídí činnost orgánů a hladkého svalstva

2. Mozkové nervy (hlavové)

- 12 párů

- přivádí informace ze smyslových orgánů, řídí svaly hlavy

3. Míšní nervy

- 31 párů

- řídí kosterní svalstvo

funkce sympatiku
Funkce sympatiku
 • Aktivujeorganismus
 • Připravuje na námahu
 • Zvyšuje srdeční činnost
 • Zvyšuje tlak
 • Zvyšuje tělesnou teplotu
 • Rozšiřuje zornici
 • Zvyšuje svalové napětí
 • Vyvolává produkci slin
 • Vyvolává pocené
funkce parasympatiku
Funkce parasympatiku
 • Tlumí organismus
 • Uvolňuje
 • Zpomaluje srdeční činnost
 • Snížení tlaku
 • Zužuje zornici
 • Snížení tělesné teploty
 • Zužuje průdušky
 • Vyvolává produkci slin
onemocn n nervov soustavy
Onemocnění nervové soustavy
 • Mozková mrtvice
 • Záněty mozkových a míšních plen
 • Klíšťový zánět mozku – encefalitida
 • Nádory
 • Lymská borelióza
 • Roztroušená skleróza
 • Epilepsie
 • Parkinsonova nemoc
 • Alzheimerova nemoc
razy nervov soustavy
Úrazy nervové soustavy
 • Poranění nebo porušení míchy
 • Porušení nervů
 • Otřes mozku
 • Zhmoždění mozku
 • Krvácení do mozkových plen
 • Krvácení do mozku