Oppfølging av kommuneplanen
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Oppfølging av kommuneplanen Plan- og utviklingssjef Dag Hovdhaugen. Kommuneplan Kommunen skal utarbeide kommuneplan for sin kommune. Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planlegging. Kommuneplanen består av: Samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - pandora-case


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oppf lging av kommuneplanen plan og utviklingssjef dag hovdhaugen

Oppfølging av kommuneplanen

 • Plan- og utviklingssjef Dag Hovdhaugen


Oppf lging av kommuneplanen plan og utviklingssjef dag hovdhaugen

Kommuneplan

 • Kommunen skal utarbeide kommuneplan for sin kommune.

 • Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planlegging.

 • Kommuneplanen består av:

  • Samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel

 • Demokratisk prosess for å vedta utviklingsmål for kommunen.

 • Kommuneplanen gir politikeren mulighet til å vedta juridisk bindende utviklingsmål (arealdel) som blir grunnlaget for saksbehandling innen plan- og byggesaksbehandling.

 • Departementet skal føre tilsyn med at plikten til løpende kommuneplanlegging overholdes.

 • Kommuneplanen skal sikre en helhet, bygge på kommunens ressursmessige forutsetninger og sørge for samordning, samarbeid og medvirkning.


Oppf lging av kommuneplanen plan og utviklingssjef dag hovdhaugen

Hva bruker vi kommuneplanen til?

 • Samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling.

 • Arena for diskusjon om kommunens fremtid – videreføring av planstrategien

 • Styringsverktøy – la kommunen bli som de folkevalgte vil

 • Hjemmelsverktøy – la kommunen bli som de folkevalgte tillater.

 • Innholdet i kommuneplanen skal gjenspeiles i økonomiplanen


Oppf lging av kommuneplanen plan og utviklingssjef dag hovdhaugen

Kommunalt

ansvar:

Revisjon

hver

valgperiode

Kommunalt

ansvar:

Revisjon

ved behov

Privat eller

kommunalt

planinitiativ, må hjemles i

k-plan eller reg.-

/områdeplan.

Privat eller

kommunal

gjennomføring


Oppf lging av kommuneplanen plan og utviklingssjef dag hovdhaugen

Juridisk bindende

Veiledende

Rikspolitisk båndlegging / bestemmelse

Rikspolitiske retningslinjer

Statlig plan

Regional planstrategi

Regionale planbestemmelser

Regional plan

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for arealer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunedelplan (tematisk)

Reguleringsplaner

Rettsvirkning av planer


Oppf lging av kommuneplanen plan og utviklingssjef dag hovdhaugen

Hva er status for dagens kommuneplan?

 • Varighet 2011-2012, men skal vurderes rullert minst hvert 4 år.

 • Samfunnsdel vedtatt juni 2011, arealdel vedtatt september 2011

 • Rullering vedtas i planstrategien som skal behandles våren 2012

 • Visjon: ”Den romslige kommunen”

 • Sentrale verdier: RAUS (respekt, ansvar, utvikling, service)

 • Det regionale perspektivet

 • 9 Fokusområder


Oppf lging av kommuneplanen plan og utviklingssjef dag hovdhaugen

Fokusområder:

 • Boligbygging og sentrumsutvikling

 • Miljøvern

 • Barn og unge

 • Næringsutvikling

 • Folkehelse

 • Økonomi

 • Kultur og frivillig arbeid

 • Eldre

 • Flyktings- og integreringsstrategiOppf lging av kommuneplanen plan og utviklingssjef dag hovdhaugen

Hvordan måler vi dette?

 • Hva skal måles?

 • Hvordan og hvor ofte?

 • Hvordan skal det rapporteres?

 • Hva er gode måleparametere?


Oppf lging av kommuneplanen plan og utviklingssjef dag hovdhaugen

Oppsummering:

 • Hva skal vi med en kommuneplan?

 • Hvordan skal vi følge den opp?

 • Når skal vi begynne med rullering?