Download
john locke n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
John Locke PowerPoint Presentation

John Locke

214 Views Download Presentation
Download Presentation

John Locke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. John Locke Han blev født 29.8.1632-28.10.1704, engelsk filosof og læge, uddannet og senere ansat ved universitetet i Oxford, indtil han af politiske årsager blev afskediget i 1684.

  2. Fakta om John Locke • John Locke blev født i den engelske landsby Somerset i 1632. Som 15-årig blev han optaget på Westminster School i London. Her blev eleverne opdraget meget strengt og straffet med pisk for selv små ting. Locke blev senere kritiker af skolens meget hårde linje. • Det var ikke kun filosofi, Locke beskæftige sig med. I en periode opholdt han sig i Frankrig, hvor han studerede medicin og naturvidenskab. Selvom han aldrig blev praktiserende læge, arbejdede han sammen med nogle af datidens største medicinske forskere.

  3. Hvad er han kendt for? • Han var engelsk filosof og udannet læge • Han gik ind for at mennesker var frie. • Et brev om tolerance • Han var med til at skrive den engelske grundlov.

  4. Hvad gjorde han for perioden? • Han har haft vidtrækkende betydning for den politiske filosofi.