slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YAZMA ÖĞRENME ALANI Yrd. Doç Dr. Özcan PALAVAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
YAZMA ÖĞRENME ALANI Yrd. Doç Dr. Özcan PALAVAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

YAZMA ÖĞRENME ALANI Yrd. Doç Dr. Özcan PALAVAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 536 Views
 • Uploaded on

YAZMA ÖĞRENME ALANI Yrd. Doç Dr. Özcan PALAVAN. İÇİNDEKİLER. Yazma Yazma nedir? Yazmanın önemi nedir? Yazmanın boyutları nelerdir? Yazmaya etki eden etmenler nelerdir? Yazmanın amacı nedir? Yazma eğitimi Yazma öğretiminde ilkeler nelerdir? Amacı nedir?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YAZMA ÖĞRENME ALANI Yrd. Doç Dr. Özcan PALAVAN' - palmer-duncan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
YAZMA

ÖĞRENME ALANI

Yrd. Doç Dr. Özcan PALAVAN

ndek ler
İÇİNDEKİLER

Yazma

Yazma nedir?

 • Yazmanın önemi nedir?
 • Yazmanın boyutları nelerdir?
 • Yazmaya etki eden etmenler nelerdir?
 • Yazmanın amacı nedir?

Yazma eğitimi

 • Yazma öğretiminde ilkeler nelerdir?
 • Amacı nedir?
 • Geliştirilecek yeterlilikler nelerdir?
 • Sınıf içi yazma çalışmaları
 • Yazma sürecinin aşamaları
 • Yazma ödevleri
yazma ned r
YAZMA NEDİR?
 • Yazma, bireylerin konuşma ve düşüncelerini yazılı olarak anlatmalarıdır .
 • Yazma, bilginin toplanması, bilginin edinilmesi ve bilginin ifade edilmesi ile ilgili süreçlerin bütününden oluşur.
yazmanin n tel
YAZMANIN NİTELİĞİ
 • Kapsamlı bir yazma,
 • eğitimin birçok amacının gerçekleştirilmesine dönük mükemmel bir araçtır.
yazmanin n tel1
YAZMANIN NİTELİĞİ
 • yazma bir düşünme aracıdır.
 • Öğrenciler dünyayı ve kendi algılarını (?) yazarak biçimlendirirler
slide6
ALGI
 • Algı, bir duyu organımızda tepki uyandıran enerjidir.
 • Sıcağı hiç algıladınız mı?
 • Bir tat almak duyum iken, ne tadı olduğunu anlamak algıdır.
yazmanin n tel2
YAZMANIN NİTELİĞİ
 • Yazma, bireylerin iletişim kurmaya yönelik gereksinimlerini karşılaması yanında öğrenmelerine de yardım eder.
 • Öğrencilerin yazma becerileri geliştikçe, onların yazılı anlatım konusunda edindikleri bilgileri uygulamaları ve öğrendiklerinin ötesine geçmeleri sağlanır.
yazmanin n tel3
YAZMANIN NİTELİĞİ
 • Ayrıca, öğrenciler, yazma becerilerini geliştirdikçe,
 • düşünme becerilerini kontrol eder,
 • zihinlerini sürekli kullanır
 • ve öğrenme sürecini daha etkili duruma getirirler .
yazmanin n tel4
YAZMANIN NİTELİĞİ
 • Kendilerini ifade etmek için yazan öğrenciler sonuçta doğru cümle ve sözcükleri kullanarak gerçek gereksinimlerini keşfederler.
yazmanin boyutlari
YAZMANIN BOYUTLARI
 • Yazmanın bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olmak üzere üç boyutu vardır.
 • Bilişsel boyut: Edinilen bilgilerin, duyumların, görülenlerin ve okunanların sıraya konarak zihinsel işlemlerden geçirilmesi ve yorumlanmasıdır.
 • Duyuşsal boyut: Anlatımın yalınlığı, akıcılığı, çekiciliği ve yazının okunaklılığıdır.
 • Devinişsel boyut: Yazma araçlarını kullanma ve yazmadaki kas hareketlerinin eşgüdümüdür.
yazmaya etki eden etmenler
Yazmaya etki eden etmenler

Okunan ürünler

Çevre

Yetenek/ zeka

Hayal gücü

Mantık kurgusu

yazman n amac
Yazmanın amacı
 • eleştirel düşünme
 • Yaratıcı düşünme
 • İletişim
 • Problem çözme
 • Türkçe’yi doğru etkili ve güzel kullanma
yazma lkeleri
Yazma İlkeleri
 • Öğrenciler yazmayı yazarak öğrenir
 • Öğretmen- öğrenci birlikte yazmalı
 • Öğrenciler yazdıklarını paylaşmalı
 • Planlı ve takvimle yazma etkinliği yapılmalı
 • İyi metinler örnek verilmeli
 • Tekrarlar başarılı yazma için motivasyon sağlamalı
 • Yazılar eleştirilmeli
yazma e itiminin ama lar
Yazma Eğitiminin Amaçları
 • Öğrencilerin belli bir amaç ve kendi özellikleri doğrultusunda, doğru ve etkili bir biçimde yazılı olarak kendilerini ifade etmelerini sağlamak,
 • Etkili ve doğru yazmanın özelliklerini öğrencilere tanıtmak ve kazandırmak,
 • Öğrencilerin düşünce üretme ve yazma güçlerini geliştirmek,
 • Öğrencilere kendi yazdıklarını; içerik, dilbilgisi, yazım ve noktalama kuralları bakımından inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapma beceri ve alışkanlığı kazandırmaktır.
yazma e itimi le geli tirilecek temel yeterlikler
Yazma Eğitimi İle Geliştirilecek Temel Yeterlikler
 • Okunur bir yazı ile yazmak ve yazıyı görsel açıdan anlaşılır biçimde oluşturmak,
 • Yazım kuralları, dilbilgisi kuralları ve noktalama işaretlerini doğru kullanmak,
 • Serbest yazı yazma ve okuyucu tarafından anlaşılabilmek için net bir dil kullanmak,
 • Dili kullanmada esneklik kazanmak,
 • yazma alışkanlığı geliştirmek,
 • Kendi metinlerini yazabilmek.
s n f i yazma al malar
Sınıf İçi Yazma Çalışmaları
 • Yazma etkinliği, birinci sınıfta öğretmenin kılavuzluğunda bütün sınıfla ortak çalışma olarak başlar.
 • Öğrenciler, seslerden heceler; hecelerden sözcükler; sözcüklerden cümleler oluşturarak yazmaya başlar.
 • Bu dönemde öğrenciler öğretmenin okuduğunu, ya da bir metinde gördüğünü aynen dikte ederek yazar.
 • Duygu ve düşüncelerini birkaç cümleyle aktarabilir.
 • Arkadaşlarına ailesine, tebrik kartları yazabilir.
s n f i yazma al malar1
Sınıf İçi Yazma Çalışmaları
 • İkinci sınıfta
 • mektup yazma,
 • resimlerden kısa hikayeler oluşturma,
 • kısa günlükler tutma,
 • anı yazma etkinlikleri gerçekleştirilebilir.
s n f i yazma al malar2
Sınıf İçi Yazma Çalışmaları
 • Üçüncü sınıfta
 • bu çalışmalara ek olarak öğrenciler herhangi bir konuda açıklama yapmak için yazabilir.
 • Duyuru, afiş tasarlayabilir.
 • Okudukları hakkında kısa öyküler yazarak sınıfta canlandırabilir.
 • İkna edici yazılar yazabilir.
s n f i yazma al malar3
Sınıf İçi Yazma Çalışmaları
 • Dördüncü sınıfta neden-sonuç ilişkileri kurarak problem çözebileceği yazılar yazar.
s n f i yazma al malar4
Sınıf İçi Yazma Çalışmaları
 • Kontrollü yazma
 • Güdümlü yazma
 • Serbest yazma
s n f i yazma al malar5
Sınıf İçi Yazma Çalışmaları

KONTROLLÜ YAZMA: Öğrencilerden verilen sözcükleri ya da istenilen değişiklikleri yaparak yazmaları istenir. Bu çalışmalar ile dildeki sözcükleri ve yapıları doğru biçimleri ile yazma olanağı verilmektedir.

 • Yer değiştirme alıştırmaları:Sözcüklerin yerinin değiştirilerek cümlenin aynen yazılması.
 • Dönüştürme alıştırmaları: Verilen bir yapının (örneğin birinci tekil kişi zamiri yerine üçüncü tekil kişi zamirine dönüştürülmesi) başka bir yapıya dönüştürülerek yazılması.
s n f i yazma al malar6
Sınıf İçi Yazma Çalışmaları
 • Örneğe uygun bir kompozisyon yazma:
 • Verilen bir kompozisyonun anahtar sözcüklerinin kullanılarak yazılması.
 • Yeniden sıraya koyma:
 • Düzensiz verilen sözcüklerden cümle ya da paragraf oluşturma
 • Tamamlama alıştırmaları:
 • Yarım bırakılmış cümle ya da diyalogu tamamlama
s n f i yazma al malar7
Sınıf İçi Yazma Çalışmaları

GÜDÜMLÜ YAZMA: Öğrencilerin öğrendikleri cümle ya da yapıları kontrollü bir biçimde kullanmalarına dönük yazma çalışmalarıdır. Bu konuda sınıf içinde yapılabilecek alıştırmalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Dikte yapma:
 • Derlenen bir metnin aynen yazılması.
 • Dikteli kompozisyon:
 • Öğrencilerden dinledikleri bir metni yeniden yazmalarını isteme.
s n f i yazma al malar8
Sınıf İçi Yazma Çalışmaları
 • Not alma:
 • Önemli kısımları yazma ve bilgileri düzenleme.
 • Öz yazma:
 • Bir metnin özünü vererek yazma.
 • Anahatları belirleme:
 • Anafikri ve önemli fikirleri listeleme.
 • Özetleme:
 • Metnin anlamını kaybetmeden kısaca yeniden yazma.
s n f i yazma al malar9
Sınıf İçi Yazma Çalışmaları
 • SERBEST YAZMA: Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini kendi üsluplarına göre yazım kullarına dikkat ederek yazmalarını içerir.
 • Kompozisyon yazma:
 • Fikirleri bir plan dahilinde bütünleştirerek sunmaya dayalı yazılar yazma.
 • Mektup yazma:
 • Bir plan dahilinde yaşantılara dayalı olarak oluşturulan yazılar yazma.
 • Duyuru, haber ve tutanaklar:
 • Haber vermek için yazılar yazma.
s n f i yazma al malar10
Sınıf İçi Yazma Çalışmaları
 • Okunanlarla ilgili yazılar:
 • Okunan konularla ilgili öğrencilerin hayal gücüne dayalı oluşturulan yazılar yazma.
 • Gözlenen ve yaşananlarla ilgili yazılar:
 • Günlük yaşantıya ilişkin yazılar yazma.
 • Resimlere bakarak yazma:
 • Resimleri yorumlamaya yönelik yazılar yazma.
s n f i yazma al malar11
Sınıf İçi Yazma Çalışmaları
 • Günlük yazma:
 • Gün içinde yaşananları içeren yazılar yazma.
 • Anı yazma:
 • Yaşanmış olayları duyurmak için yazılar yazma.
 • Davetiye tebrik kartı yazma:
 • Özel günlerle ilgili olarak amacıyla yazılar yazma.
 • İstek ve şikayet yazısı yazma:
 • Bir istek ya da hizmetin yerine getirilmesine yönelik yazma.
yazma s recinin a amalar
Yazma Sürecinin Aşamaları
 • Yazma etkinliğinin etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi için gereken etkinlikler şöyledir:
 • Yazma eğitimi süreci;
 • ön yazma,
 • taslak oluşturma,
 • gözden geçirme,
 • düzenleme ve
 • yayınlama
  • olmak üzere 5 aşamadan oluşmaktadır
yazma s recinin a amalar1
Yazma sürecinin Aşamaları

Ön yazma

Konu seçilir.

Fikirler toplanır ve düzenlenir.

Yazının kime yönelik olarak yazılacağı düşünülür.

Yazma etkinliğinin amacı tanımlanır.

Amaç ve kime yönelik olarak yazıldığı düşünülerek yazma için uygun yazılı anlatım türü seçilir.

yazma s recinin a amalar2
Yazma Sürecinin Aşamaları

Taslak oluşturma

Genel hatlarıyla bir taslak yazılır.

Okuyanların dikkatini toplamaya yönelik nelerin kullanılacağı belirlenir.

Yazıdaki teknik özelliklerden çok konunun içeriği vurgulanır.

yazma s recinin a amalar3
Yazma sürecinin aşamaları

Gözden geçirme

 • Yazdıklarını sınıfıyla paylaşır.
 • Sınıf arkadaşlarının yazdıkları hakkında yapılan tartışmalara yapılandırmacı bir biçimde katılır.
 • Öğretmeninin ve sınıf arkadaşlarının yorumları ve tepkilerini kompozisyonuna yansıtarak değişiklik yapar.
 • İlk ve son taslak arasında sadece küçük değişiklikler yapmak yerine kompozisyonunu sağlam bir forma dönüştürmeye çalışır.
yazma s recinin a amalar4
Yazma sürecinin aşamaları

Düzenleme

 • Bağımsız olarak kompozisyonunu yazım ve noktalama kuralarına uygun biçimde düzenleyerek dilini düzeltmek için okur.
 • Sınıf arkadaşlarının kompozisyonlarını düzeltmesine yardım eder.
 • Yardım almadan biçimsel yanlışlıkları tanıması ve onları düzeltme becerisi gelişir.
yazma s recinin a amalar5
Yazma sürecinin aşamaları

Yayınlama

 • Yazısını uygun biçimde yayınlar.
 • Arkadaşları ve öğretmeniyle bitirdiği yazısını paylaşır.
retmen rolleri
Öğretmen rolleri
 • Bireysel özelliklere dikkat etmeli
 • Farklı yazı türlerini okuma alışkanlığı kazandırmalı
 • Öğrencilerin düşüncelerini önemsemeli
 • Edebi zevki geliştirmeli
 • Çalışmaları değerlendirmeli
 • arşiv oluşturmalı
slide36

Yazma eğitimine yönelik Sınıf içi etkinlikler

 • Gazete
 • Sergi
 • yarışma
 • Yazar ve şair davet.
s n f d etkinlikler
Sınıf dışı etkinlikler
 • Kütüphane gezileri
 • Müze gezileri
 • Yazar- şair ziyareti
 • dilekçe yazma etkinlikleri
 • Form doldurma
 • Kitap fuarı gezileri
yazma devleri
Yazma ödevleri
 • Not alma, öz yazma, özet
 • Boşluk doldurma
 • serbest yazma
 • kontrollü yazma, yaratıcı yazma, metin tamamlama
 • yeniden yazma, grup olarak yazma, eleştirel yazma