slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tıp Eğitiminde Toplum İçinde Öğrenme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 77

Tıp Eğitiminde Toplum İçinde Öğrenme - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Tıp Eğitiminde Toplum İçinde Öğrenme. DR. FÜSUN SAYEK TIP EĞİTİMİ BULUŞMASI IV. “ Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Klinik Eğitim ” “ Çalışma Ortamında Eğitim ” 29 Mart 2013 Ankara. Beyhan Cengiz Özyurt, Pınar Dündar, Cemil Özcan, Erhan Eser, Betül Sevgi Sulu, Sevinç İnan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tıp Eğitiminde Toplum İçinde Öğrenme' - ira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Tıp Eğitiminde

Toplum İçinde Öğrenme

DR. FÜSUN SAYEK TIP EĞİTİMİ BULUŞMASI IV

“MezuniyetÖncesi Tıp Eğitiminde

KlinikEğitim”

“ÇalışmaOrtamındaEğitim”

29 Mart 2013 Ankara

celal bayar n vers tes tip fak ltes halk sa li i kirsal hek ml k staji
Beyhan Cengiz Özyurt, Pınar Dündar, Cemil Özcan, Erhan Eser, Betül Sevgi Sulu, Sevinç İnanCELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI KIRSAL HEKİMLİK STAJI

ÇalışmaOrtamındaÖğrenme III–

Toplumiçindeöğrenme: Sorunlarvenasılolmalıdır?

slide3
Amaç

Bu sunumun amacı,

CBÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yürütülen

Kırsal Hekimlik Stajının yapısını,amaç ve uygulamalarınıtanımlamaktır.

slide4
Stajın amacı
 • Hekim adaylarına,
 • *koruyucu hekimlik temel ilke ve uygulamalarını benimsetmek

* Birinci basamak sağlık hizmetleri ortamında adayların bölge sağlık yönetimi ile ilgili becerilerini geliştirmek,

* Ulusal sağlık örgütlenme sistemini, taşra teşkilatı örneği üzerinden uygulamalı olarak incelemektir.

slide5
Başlangıç ve Dayanak

STAJIN BAŞLANGICI: CBÜTFHalk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yürütülen Kırsal Hekimlik Stajı ilk kez Temmuz 2000’de Manisa Merkez’e bağlı kırsal bir bölge olanMuradiye Sağlık Ocağı’nda uygulandı.

DAYANAK: Staj Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı arasında yapılan protokol.

2000-2008yılları arasında artan öğrenci sayılarıyla birlikte Muradiye’ye ek olarak Manisa’nın 3 farklı gecekondu (yarı kentsel bölge) bölgesindeki sağlık ocaklarında yürütülmeye devam edildi.

slide6
Aile Hekimliği Dönemi

2008 yılında, Manisa’da Aile Hekimliği sistemine geçilmesiyle birlikte 1 no’luToplum Sağlığı Bölgesi içinde yer alan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ek yazışma ile Kırsal Hekimlik Stajı uygulama alanı olarak belirlendi.

Bu tarihten itibaren Kırsal Hekimlik Stajı Toplum Sağlığı Merkezi’ne bağlı kırsal ve gecekondu bölgelerindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde yürütülmektedir.

slide7
Stajın YAPISI

Dönem VI öğrencileri

Toplam 2 aylık stajın

Birinci Ayında :Aile Sağlığı Merkezlerinde Bölge sağlık yönetimi, Risk grupları izlemi ve Ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerinde aktif görev almakta,

İkinci Ayında : Bölge temelli bilimsel araştırma uygulaması yapmaktadırlar.

Her bir staj grubu halen 16-20 öğrenciden oluşmakta, stajın her aşaması 3 öğretim üyesi sorumluluğunda yapılmaktadır.

slide8
Stajın Yapısı
 • Her intern hekim, gönüllü olan bir Aile Hekimliği Biriminde görev alır.
 • (AHB - 1 Aile Hekimi +1 Aile Sağlığı Elemanı)
 • Ne öğrenir?
 • AHB’deve evde, risk gruplarının (gebe-lohusa, bebek, çocuk, 15-49 yaş kadın) izlemi,
 • Birinci basamakta ayakta tanı tedavi hizmetlerini (başvuran bireylerin ve hastaların muayenesi),
 • Küçük cerrahi girişim yapmayı,
 • Laboratuvarda çalışma (idrar, kan ve gaita testleri uygulama),
 • Aşı uygulamaları,
 • Köy ziyaretleri
 • Çevre Sağlığı risk değerlendirme
slide9
Staj Programı - Kuramsal Eğitim
 • Stajın başlangıcında (ilk 2 gün)internhekimlere - Stajın Tanıtımı - ve - Bölge Sağlık Yönetimi - kapsamında kuramsal eğitim (seminerler) verilmektedir.
 • Bu seminerler,
 • Temel sağlık hizmetleri;
 • Bölgede Sağlık Yönetimi (hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin değerlendirilmesi);
 • Birinci basamakta üreme sağlığı ve aile planlaması;
 • Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde günümüze değişiklikler;
 • Özlük hakları, siciller, disiplin ve memurun yargılanması;
 • Büroyönetimi ve yazışmalar;
 • Bölge sağlık yönetiminde donatım ve ayniyat işlemleri;
 • Bölge sağlık yönetiminde çevreye yönelik girişimler konularında verilmektedir.
slide10
Uygulama ve Değerlendirme /

Kırsal Hekimlik Staj Dosyası

Alanda halen 18 aile hekimi gönüllü olarak öğrenci kabul etmektedir. Gönüllü aile hekimleri mutlaka ‘gecekondu, yarı kentsel ve kırsal bölgelerde’ çalışan hekimlerden oluşmaktadır.

Her internhekimden çalıştığı AHB bölgesi kayıtlarına (kart ve elektronik ortamdaki) dayanarak Aile Sağlığı Biriminin çalışmalarını değerlendirmek için yapılandırılmış Kırsal Hekimlik Staj Dosyasını doldurması beklenmektedir.

slide11
Kırsal Hekimlik Staj Dosyası

AMAÇ: Bu dosya aracılığıyla öğrencinin toplumun sağlık düzeyini, sağlık düzeyi göstergelerinin kullanarak değerlendirmek ve bunun yükseltilmesi ile ilgili öneriler geliştirmeyi öğrenmesi hedeflenmektedir.

Risk Grupları Formları Kullanılarak:

Evde risk gruplarının (gebe-lohusa, bebek, çocuk, 15-49 yaş kadın) izlemi,

ASB’degörevli Aile Sağlığı elemanları tarafından belirlenen adreslerde,

Halk Sağlığı AD öğretim elemanlarının gözetiminde hanelere gidilerek yapılmaktadır.

Hazırlanan risk grupları formları

internhekim danışman öğretim üyesi

tarafından ayrıca değerlendirilmektedir.

slide18
Ebe bölgenizi sosyoekonomik durum, gelir kaynakları, nüfus ve coğrafi açıdan kısaca değerlendiriniz.
slide29
HASTA BAKIM HİZMETLERİ

Aile Sağlığı Birimi (ASB) hasta bakım hizmetlerini son bir yıllık verileri dikkate alarak değerlendiriniz.

Hasta bakım hizmetlerini nicel ve nitel yönden değerlendiriniz.

slide38
Bölge Yönetim Birimleri : İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Stajın, Bölge Sağlık Yönetiminin öğretilmesinin amaçlandığı ilk yarısında Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı AD işbirliğinde gerçekleştirilen bu kurumlarda 2 günlük eğitim gezileri ve şube sunumları düzenlenmektedir.

AMAÇ: Bu programda ulusal sağlık örgütlenme sisteminin, taşra teşkilatı örneği üzerinden uygulamalı olarak incelemek amaçlanmaktadır.

Eğitim gezisinin ilk günü İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı tüm şube müdürlükleri görevlerini, yürüttükleri hizmetleri seminer şeklinde sunmaktadır.

slide39
Bölge Yönetim Birimleri : Toplum Sağlığı Merkezi Ziyareti

Stajın ilk yarısında TSM de ziyaret edilerek yürüttüğü hizmetler konusunda bilgi alınmakta, tartışmalar yürütülmektedir.

TSM, bölge yönetiminde etkin olarak yer almadığı için staj kapsamında göreceli küçük bir yer tutmaktadır.

slide40
Birinci Ay (Bölge Sağlık Yönetimi)
 • STAJ DOSYA SUNUMLARI
 • ( 1. Ayın son günü)
 • İlk ayın son gününde her öğrenci kendi bölgesi verisini tek tek sunar:
 • Demografik veriler
 • Doğurganlık verileri
 • Ayaktan tanı, tedavi verileri
 • Risk grupları izlemleri
 • Aşılama
 • Risk grupları ölümleri
slide41
Alanda Bilimsel Araştırma
 • Stajın ikinci ayında,
 • AMAÇ :
 • Bir bölge sağlık yöneticisi bilgi donanımı kapsamında gerekli olan ve toplumun sağlığının geliştirilmesi amacıyla bölge düzeyinde bilimsel araştırma planlama, uygulama ve değerlendirme konusunda uygulamalı bir eğitim gerçekleştirmek,
 • Güncel istatistik paket programlarını (SPSS ve Epilnfo) ve önemlilik testlerini kullanarak veri girişi ve tek değişkenli veri analizleri öğrenmeyi, bilimsel araştırma raporu yazmayı, bilimsel araştırma raporunu topluluk içinde sunmayı öğrenmektir.
slide42
Bilimsel Araştırma Öncesi Seminerler
 • Bilimsel araştırma öncesinde intern hekimlere,
 • Araştırma proje önerisi hazırlama,
 • Kaynak tarama,
 • Araştırma yöntemlerine genel bakış,
 • Alanda veri toplama yöntemleri ve
 • SPSS programının tanıtımı ve uygulamaları konularında kuramsal eğitim verilmektedir.

Analizler

slide43
Bilimsel Araştırma Öncesi HAZIRLIK
 • Değişken Kavramı
 • Veri toplama formu geliştirme
 • Örnek büyüklüğü hesaplama ve toplumdan örnek seçimi yöntemleri ve uygulaması (İl Halk Sağlığı Müdürlüğü veri tabanı desteği ile )
 • Bilimsel araştırmalar mutlaka alanda hane bazında gerçekleştirilmektedir.
slide44
Bilimsel Araştırma UYGULAMASI
 • 8-10 öğrenciden oluşan her grubun yaptığı bilimsel araştırma uygulaması sırasında, öğrenciler
 • Araştırma konu seçimi ilk 1 aydaki deneyime dayanarak
 • Anketör çiftlerin veri toplaması (5 iş günü)
 • Anabilim dalında veri girişi şablonu hazırlanması (intern hekimler tarafından)
 • Herbir anketör çiftinin kendi verisini SPSS’e girmesi
 • Verilerin birleştirilmesi
 • Analizler ve sunum
slide45
Bilimsel Araştırma SUNUMU
 • Stajın son gününde :
 • Her grup araştırma sonuçlarını Anabilim dalı akademik kadrosunun katıldığı bir toplantıda sunar ve tartışır.
slide46
2000-2013 yılları arasında kırsal hekimlik stajında birinci basamak sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi,
 • risk gruplarının değerlendirilmesi,
 • kronik hastalıkların sıklığı (hipertansiyon, diyabet, obesite, kanser, kalp-damar hastalıkları, vb.),
 • aile planlaması uygulamaları,
 • üreme sağlığı ve
 • yaşam kalitesi gibi konularda
 • 100’den fazla bilimsel araştırma yapılmış ve bu araştırmalar ulusal, uluslar arası kongrelerde sunulmuş; ulusal, uluslar arası dergilerde yayın olarak yayımlanmıştır.
slide47
Bulgular ve stajın değerlendirilmesi

Son gün : Staj geri bildirim toplantısı

 • Satjın bütünü ile ilgili geri bildirim (yazılı ve sözel)
 • Aile sağlığı merkezlerinin ve birimlerinin değerlendirilmesi
 • Aile sağlığı örgütlenme modelinin son tartışması
slide48
Güncel:
  • İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün Büyük Desteğine rağmen - Gönüllü Aile Hekimi bulma zorluğu
  • Ulaşım (şu anda bir minibüsle)
  • TUS….
  • Alanda veri toplamada halkın gönülsüzlüğü
 • Yakın Gelecekte:
  • Öğrenci sayılarının artışı ile bire bir uygulamanın zorlaşması
  • Teknik altyapı (her öğrenciye bir bilgisayar)
  • Ulaşım (öğrenci sayısı artarsa ???)

Güncel ve Gelecekteki Olası Sorunlar

slide49
Sonuç
 • CBÜ Tıp Fakültesi Kırsal Hekimlik Stajı,
 • Tıp eğitimi öğrenim hedefleri ve müfredatı içinde yer alan birinci basamak sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik ve bölge sağlık yönetimi uygulamalarını başarıyla yerine getirmektedir.
 • Staj, özellikle ülkenin sağlık örgütlenmesi modeline uygun, hekim adaylarını örgütlenme modeline hazırlayan bir şekilde yapılandırılmıştır.
 • Mezunlardan sürekli alınan geri bildirimler, stajın yararlı ve etkili olduğunu göstermektedir.
r sk gruplarina mult d s pl ner yakla im staji intern renc dosya sunum rne

RİSK GRUPLARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM STAJI :INTERN ÖĞRENCİ DOSYA SUNUM ÖRNEĞİ

 • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Süheyla RAHMAN (Tıp Eğitimi AD)
 • Çilem ERGÜL (Dönem VI Öğrencisi)
 • Erol ÖZMEN (Psikiyatri AD)
 • Erhan ESER (Halk Sağlığı AD)
 • Sevinç İNAN (Başkoordinatör)
 • Necip KUTLU (Dekan V.)
slide51
Amaç:
 • Hekim adaylarının tıp eğitimi süresince, toplumdaki
 • Yaşlı,
 • Bebek/Çocuk/Ergen,
 • Bedensel ve zihinsel engelli gibi
 • öncelikli risk gruplarına yönelik olarak aldıkları bilgi ve birikimlerini pekiştirmektir.
slide52
Yaşlı sağlığı kavramını ve önemini,
 • Bu dönemdeki fizyopatolojik değişimleri,
 • Akılcı ilaç kullanımını,
 • Genel olarak yaşlıda sık rastlanan ve mortaliteye neden olan sağlık sorunlarının önlenmesi,
 • Uygun tedavi ve rehabilitasyon yapabilmesi konusunda uygulamaya yönelik yaklaşımları kavramaları hedeflenmektedir.
slide55
İnteraktif olarak işlenen teorik derslerde,

Tıp Fakültesinin on beş farklı Anabilim Dalından

 • Staj programının ve Staj Dosyasının tanıtımı
 • Yaşlılarda önemli Halk Sağlığı sorunlarına genel bakış
 • Yaşlılarda Koruyucu sağlık ve Halk Sağlığı yaklaşımı
 • Yaşlılarda sağlığı geliştirici davranış ve uygulamalar
 • Yaşlı fizyolojisi
 • Yaşlı biyokimyası
 • Yaşlıya genel klinik yaklaşımda dikkat edilecek noktalar
 • Yaşlıya genel dahili klinik yaklaşımda pratik yaklaşımlar
 • Yaşlılarda duyu bozuklukları
 • Geriatride göz problemleri ve çözüm yolları konuları işlenmektedir.
slide56
İnteraktifolarak işlenen teorik derslerde,
 • Yaşlılık ve ağrı
 • İnme
 • Demans
 • Yaşlıda ağrılı romatizmal ve nörolojik hastalıklarda ergonomi ve rehabilitasyon
 • Toplumda, kurumda, evde zihinsel engelliye yaklaşım ve destek, hukuki haklar
 • Yaşlı farmakolojisi
 • Yaşlılarda inkontinans ve cinsel sağlık
 • Yaşlılarda ruh sağlığı, psikososyal yaklaşım destek
 • Terminal dönemdeki hastaya yaklaşım
 • Yaşlılarda dermatolojik sorunlar konuları tartışılmaktadır.
slide57
İnteraktifolarak işlenen teorik derslerde,
 • Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünden
 • ‘Yaşlının evde bakımı ve yatalak yaşlıya bakımdaki temel ilke ve yaklaşımlar’
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan
 • ‘Yaşlılarda fiziksel aktivite ve egzersiz’
 • Manisa Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Biriminden
 • ‘Yaşlıda ağız ve diş sağlığı’
 • görevlendirilen öğretim üyeleri görev almaktadır
slide58
Stajın Uygulanması
 • Fakültemize yakın olarak bulunan Manisa Dinlenme Evinde gönüllü sakinleri ile öğrencilerin görüşmeleri sağlanmakta ve Yaşlı izleme (Uygulama ve Değerlendirme) dosyası kullanılarak bilgi toplanmaktadır.
slide59
Uygulama veDeğerlendirme Dosyası Yaşlının;

sosyodemografik özellikleri,

yaşam özellikleri,

bedensel sağlık durumu ,

öğrenci tarafından yapılan sistemik muayene bulguları,

günlük yaşam aktivite değerlendirilmesi,

günlük enstrümantal yaşam aktiviteleri ,

 • ruhsal sağlık durumu ,
 • psikososyal gelişim düzeyi, kişilik yapısı,
 • ruhsal belirti ve bulgular ,
slide60
Uygulama veDeğerlendirme Dosyası Yaşlının;

sosyal ilişkileri/sosyal ve çevresel durumu ,

demans ve depresyon durumu,

inkontinans durumu,

sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesi durumu,

psikolojik ve sosyal sağlık ve potansiyel sağlık riskleri açısından genel değerlendirilmesi konularını içermektedir.

de erlendirme
Değerlendirme
 • İki haftanın sonunda her öğrencinin hazırlamış olduğu yaşlı izleme dosyasının sunumu ile yeterli/yetersizşeklinde değerlendirme yapılmaktadır.
 • Öğrenci geri bildirimleri doğrultusunda gelecek yıl için engellilerin ve bakıma muhtaç çocukların da uygulama kapsamına alınması planlanmıştır.
slide62
A.SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

78

Cinsiyeti: Erkek  Kadın

Yaş: _______

Medeni durum:

 • Bekar
 • Eşi ölmüş
 • Boşanmış
 • Evli

Öğrenim durumu:

 • Okur-yazar değil
 • Okur-yazar
 • İlkokul mezunu
 • Ortaokul mezunu
 • Lise mezunu
 • Üniversite / YO mezunu

Sağlık güvencesi:

 • Yok
 • SGK
 • Yeşil kart
 • Özel sigorta
 • Diğer
 • Yaşlıya göre ekonomik durumu:
 • (Sizce ailenizin ekonomik durumu / geçim durumu nasıldır?)
 • Ortalamanın epeyce üzerinde (varlıklı)
 • Ortalamanın biraz üzerinde
 • Ortalama
 • Ortalamanın biraz altında
 • Ortalamanın epeyce altında (fakir)
 • Eş ve çocukları:
 • (sağ olup olmadıkları, yaşları, meslekleri, yaşadıkları yer)

Çocuğu yok .İki yeğenini çocukları gibi görüyor

slide63
6 yıl
 • B.YAŞAM ÖZELLİKLERİ
 • Burada kalış süresi………………..
 • Daha önce yaşadığı yer:……………………………
 • Huzurevinde kalışından önceki yaşam / çalışma biçimi:
 • ……………………………………………………………………………………………………………………..
 • ……………………………………………………………………………………………………………………..
 • Huzurevinde yaşamayı tercih etme nedeni:
 • ……………………………………………………………………………………………………………….
     • Huzurevinde Konaklama biçimi:
     • ( )Yalnız ( )Eşiyle ( ) Diğer (belirtiniz)
     • ……………………………………………………………………….……………………….…

Altınoluk

23 yıl maliyede çalışmış. Evlilik hayatları oldukça güzel geçmiş. Saygın bir hayat yaşamışlar. Her yıl değişik yerlere tatillere gitmişler. Tatile gittikleri Altınoluk’u çok sevmişler ve oraya yerleşmişler.

Eşini kaybedip yalnız kalınca yeğenleri huzur evinde kalmasını istemişler

Bakıcısı Şerife hanımla kalıyor. Şerife hanımı çok seviyor.

slide64
C.BEDENSEL SAĞLIK DURUMU

12/80 mmHg

Boy:………….. Kilo: ………………… Kan Basıncı :………………………

Kan Lipidleri:

Total Kolesterol:………… LDL Kolesterol:…………. HDL Kolesterol: ………………….

Kronik hastalıkları:

Düzenli kullandığı ilaçlar:

156 cm

63 kg

N

Periferik vasküler hastalığı ,Baş dönmesi, Osteoporoz, Spondilolistezis

Nootropil 600mg, Vastorel20mg

Periferik vasküler

Baş dönmesi

Osteoporoz

Spondilolistezis

Nootropil600mg,

Vastorel20mg,

sistem belirti ve bulgular
Sistem belirti ve bulguları

Solunum sistemi:

Sindirim sistemi:

Dolaşım sistemi:

Ürogenital Sistem:

Sinir sistemi:

Solunum sistemi:

İskelet sistemi:

Duyular:

Görme sorunları:

İşitme sorunları:

Bedensel engellilik:

Sol kol-sol el kas gücü 2/5

Sol bacak-sol ayak kas gücü 2/5

Hipotansiyon

Baş dönmesi

Sol el ve sol bacakta kontraksiyonmevcut

Her iki ayakta halusvalgusmevcut

Miyopi(sağ ve sol -1.75)

İşitmede azalma

Ayrıca kendi işlerini yapamayacak ve yürüyemeyecek kadar bedensel engeli var.

slide66
D.GÜNLÜK AKTİVİTELERİ DEĞERLENDİRME

Aşağıda bireylerin günlük yaşamlarında yaptıkları bazı faaliyetler sıralanmıştır. Bu faaliyetleri ne derecede yapabildiğinizi belirtmenizi istiyoruz.

 • GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ
 • Banyo yapabilme
 • Giyinme
 • Tuvalet gereksinmesini giderme
 • Hareket edebilme
 • İdrar-dışkı tutma
 • Yemek yeme
 • GÜNLÜK ENSTRÜMENTAL YAŞAM AKTİVİTELERİ
 • Telefon kullanabilme
 • Alışveriş yapabilme
 • Yemek hazırlayabilme
 • Ev işlerini yapabilme
 • Çamaşır yıkama
 • Ulaşım
 • Para işlerini yapabilme
 • Kendi ilaçlarını alabilme
slide67
E. YAŞAM KALİTESİNİ DEĞERLENDİRME
 • Yaşam kalitenizi nasıl buluyorsunuz? Sağlığınızdan ne kadar hoşnutsunuz?
 • Yaşam kalitesinin, sağlığının bu yaşlara uygun olduğunu düşünüyor ve oldukça memnun.
 • Ağrılarınızın yapmanız gerekenleri ne derece engellediğini düşünüyorsunuz?
 • Günlük yaşamı sürdürmek için yeterli gücünüz kuvvetiniz var mı?
 • Yaşlılığını da hayatının diğer dönemleri gibi en verimli şekilde geçirmesi gerektiğini düşünüyor.
 • Günlük uğraşlarınızı yürütebilme becerinizden ne kadar hoşnutsunuz?
 • Hareketlilik (etrafta dolaşabilme, bir yerlere gidebilme) beceriniz nasıldır?
 • İş görme kapasitesinin azaldığının farkında ama bunu yardımcının desteğiyle sorun etmiyor
 • İş görme kapasitenizden ne kadar hoşnutsunuz?
 • Yapamadığı faaliyetler için biraz hayıflansa da genel olarak yaşamından keyif alıyor.
 • Uykunuzdan ne kadar hoşnutsunuz?
 • Uyku kalitesinden memnun.
 • Kendisinden, görünüşünden oldukça memnun.
 • Güzel kokuları çok seviyor. Kendine bakmayı, kuaföre gitmeyi ihmal etmiyor.
slide68
F. RUHSAL SAĞLIK DURUMU
 • Yaşamaktan ne kadar keyif alırsınız?
 • Yaşamınızı ne ölçüde anlamlı buluyorsunuz?
 • Dikkatinizi toplamada ne kadar başarılısınız?
 • Bedensel görünüşünüzü kabullenir misiniz?
 • Kendinizden ne kadar hoşnutsunuz?
 • Ne sıklıkta hüzün, ümitsizlik, bunaltı, çökkünlük gibi olumsuz duygulara kapılırsınız?
 • Kişilik Yapısı (Nasıl Bir İnsan?):
 • Kendisine göre:
 • Çevresine göre:
 • Hekime göre:
 • Hekimle ilişkisinde tutum ve davranışları:
 • Hekimde canlandırdığı düşünce ve duygular:
 • Kişilerarası ilişkilerde tutum ve davranışlar:

Kendisine göre; hayata sıkı sıkı tutunan,uyumlu,hoşnut bir insan

Çevresine göre; iyi ve temiz kalpli, dürüst, dinine bağlı, tutumlu bir insan

Hekime göre;yaşı ve sosyokültürel seviyesiyle uyumlu görünümü

var,konuşmayaistekli,iletişime açık kişilik yapısı mevcut.

slide70
H.SOSYAL DURUM-ÇEVRESEL DURUM
 • Ne sıklıkla gazete ve kitap okursunuz?
 • Türkiye’de ve dünyada meydana gelen günlük olayları ne sıklıkla takip edebiliyorsunuz?
 • Çocuklarınız veya buradakiler dışındaki arkadaşlarınızla ne sıklıkla görüşebiliyor veya haberleşebiliyorsunuz?
 • Kendi gelirinizi (maaşınızı veya kira gelirinizi) başkasının baskısı olmadan özgürce kullanabiliyor musunuz?
 • Bedensel olarak çevrenizdekilerden kötü muamele gördüğünüz oluyor mu?

Günlük gazetesini ve kitabını okuyor.

Gündemi takip ediyor.

Eski arkadaşlarıyla görüşemiyor ama bu durumu da olağan karşılıyor.

Kendi gelirini özgürce kullanıyor

Hayır

Odasında rengarenk çiçekleri var oldukça düzenli ve temiz, aydınlık bir ortamda yaşıyor.

Düşme riski oldukça az(bakıcısıyla kalıyor

slide75
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ
 • Ne sıklıkla egzersiz yaparsınız?
 • Öğün atmadan yemeğinizi düzenli yer misiniz?
 • Yaşlı bireyin BKİ ‘ni değerlendiriniz . Yaşlı bireyin genel olarak beslenme durumunu değerlendiriniz
 • Sigara kullanma sıklığı ve Alkol kullanma sıklığı:
 • İlaç dışı diğer maddeleri kullanma durumu:
 • Uyku alışkanlıkları:
 • Sağlığı geliştirme faaliyetleri açısından yaşlıyı değerlendiriniz

Her gün bakıcısının da yardımıyla kol egzersizleri yapıyor.

Öğünlerine dikkat etmeye çalışıyor ancak bazı öğünleri atlıyor.

Kırmızı et sevmediği için yememekte, bunun dışında tüm besinleri yemeye çalışıyor. Demir eksikliği anemisi açısından dikkat edilmedi.

Sigara ya da alkol hiç kullanmamış.

İlaçlarını düzenli kullanıyor ve egzersizlerini yapmaya çalışıyor. Sağlığı için riskli durumlarda kaçınmaya çalışıyor.

Düzenli

Sağlık hizmetlerine ulaşımı, düzenli takibi ve gerektiğinde uzmana ulaşma imkanı var.

slide77
TEŞEKKÜR EDERİZ

DR. FÜSUN SAYEK TIP EĞİTİMİ BULUŞMASI IV

KIRSAL HEKİMLİK STAJI

TOPLUM UYUMLU EĞİTİM MODELİ

CBÜ TF

HALK SAĞLIĞI AD

29 MART 2013

ANKARA

ad