Download
ledeberg divers n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ledeberg Divers PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ledeberg Divers

Ledeberg Divers

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Ledeberg Divers

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ledeberg Divers

  2. Voorbereidende Werkgroep Leen De Roo (WGC Botermarkt), Mieke De Roo (WGC Botermarkt) Tom Dutry (Samenlevingsopbouw) Bart Jacobs (buurtwerk Ledeberg) MeryemKaraman(Buurtwerk Ledeberg) Greet Lybeer (Kiosk) Linze Magherman (Kiosk) Heidi Savels (INGent)

  3. Aanleiding thema Signalen vanuit het Platform Nood bij hulpverleners

  4. Uitwerking deel 1 Vormingen voor hulpverleners ovv LUNCHDEBATTEN

  5. Lunchdebat 1

  6. Lunchdebat 2

  7. Verdere lunchdebatten • Lunchdebat 3: eenvoudige communicatie vooropgestelde datum: oktober 2013 • Lunchdebat 4: Diversiteit in de beleving van de Isam Voor opgestelde datum : december 2013

  8. Uitwerking deel 2 Vormingen voor hulpverleners ovv INTERSECTORALE INTERVISIE • 2 sessies op • vrijdag 11/okt van 9u tot 12u • vrijdag 29/11 van 9u tot 12u

  9. Intersectorale Intervisie mbt diversiteit Thema diversiteit adhv concrete casus, voorbereid door één van de deelnemers Elke deelnemer bereidt casus voor; op 1 casus wordt dieper ingegaan. Doelstelling is dat deze verdieping ook voeding geeft aan de andere deelnemers. Onder begeleiding van intervisor: Desirée Derksen (ING). Dezelfde groep deelnemers (6 à 10) voor de beide sessies.

  10. Uitwerking thema deel 3 Diversiteit in Ledeberg: thema levendig en bespreekbaar maken in de buurt