F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete. Tommie Åkerström 2008. Allmänna uppgifter om Färdtjänst. Färdtjänsten omfattar ½ % av kollektiv-trafiken men står för 20 % av budgeten SL omfattar 99% av kollektivtrafiken men står för 80% av trafikbudgeten. 7 av 10 resenärer är kvinnor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - paiva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Allm nna uppgifter om f rdtj nst
Allmänna uppgifter om Färdtjänst

Färdtjänsten omfattar ½ % av kollektiv-trafiken men står för 20 % av budgeten

SL omfattar 99% av kollektivtrafiken men står för 80% av trafikbudgeten

 • 7 av 10 resenärer är kvinnor

 • Medelålder för resenärer är 77 år

 • 40 % av resenärerna reser med S L


F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete

Omfattar hela Stockholms län

1,9 miljoner invånare

26 kommuner

6.500 kvadratkilometer


F rdtj nsten administrerar t landstinget
Färdtjänsten administrerar åt Landstinget…

Olika typer av resor :

 • Närtrafik

 • Färdtjänstresor

 • Sjukresor

 • Tjänsteresor
F rdtj nstens budget 2007
Färdtjänstens budget 2007 färdtjänstens system

Omslutning 1 132 milj kronor

 • C:a 2,0 % av landstingets budget

 • Drygt 22 öre på skatten


Hur f r f rdtj nsten sitt f rdtj nstuppdrag
Hur får Färdtjänsten sitt färdtjänstuppdrag? färdtjänstens system

 • Avtal skrivs mellan länets kommuner och landstinget som reglerar uppdrag, beslut och utredningar.Vergripande intentioner i avtal mellan f rdtj nsten och kommunerna ksl
Övergripande intentioner i avtal mellan färdtjänsten och kommunerna (KSL).

Överlåtelse av ansvaret för FÄRDTJÄNST

Hela ansvaret enligt lagen (med undantag för avtalade avsteg)

 • Ökat ansvar

 • Ökade kostnader (redan tidigare skatteväxlat)


Vergripande intentioner i avtal mellan f rdtj nsten och kommunerna ksl1
Övergripande intentioner i avtal mellan färdtjänsten och kommunerna ( KSL).

Motprestation kommunen

Tillgänglighet

 • Närmiljö

 • Tillgänglighet till kollektivtrafik

 • Snabbare ansökningsprocess

 • Utredarnas kompetens


Resultat ofta sn mos eller orsakompani lovar inget best mt
Resultat kommunerna ( KSL). ofta snömos eller Orsakompani lovar inget bestämt


O ffensivt t illg nglighets a rbete
O kommunerna ( KSL).ffensivt Tillgänglighets Arbete

OTA


Den positiva spiralen
Den positiva spiralen kommunerna ( KSL).

 • Tillgänglighets arbetet möjliggör friställande av resurser.

 • Färre resor med särskild kollektivtrafik till förmån för allmän kollektivtrafik ger ett ekonomiskt utrymme. ( 230 kr taxifärdtjänst – 16 kr i allmän kollektivtrafik )

 • Utrymmet utnyttjas till ytterliggare tillgänglighets åtgärder

 • Större individuell frihet


Sl f rdtj nst arbetsgruppen
SL/Färdtjänst - arbetsgruppen kommunerna ( KSL).

 • Busshållplatser

 • Låggolvade busslinjer

 • Samverkan linjetrafik – närtrafik

 • Spårbunden trafik

 • Projekt Roslagsbanan

 • Dialog och Informationsutbyte


Just nu projektet
Just Nu Projektet kommunerna ( KSL).

Reseplaneraren

 • Linjer med låggolvade bussar ( Fas 1 )

 • Närtrafik in i tidtabell

 • Information om tillgång på hissar och rulltrappor ( Fas 2 )

 • Olika former av informationssystem

 • Planering av hela resan via reseplaneraren


Gemensamt resekort
Gemensamt resekort kommunerna ( KSL).

Från Färdtjänstkort Till Gemensamt resekort

 • Närmande allmän kollektivtrafik

 • Lätt att få statistik på antal färdtjänst berättigade i allmän kollektivtrafik

 • Snabbare resande


Ota k tillg nglighet
OTA(K) kommunerna ( KSL).Tillgänglighet

Hur når vi dit och vilka metoder krävs?

Offensiv

I varje enskild kommun eller stadsdel!


Ota k o ffensivt t illg nglighets a rbete k ommun
OTA(K) kommunerna ( KSL).Offensivt Tillgänglighets Arbete (K)ommun

* Tillgänglig närmiljö * Handläggning utredningar

* Tillgänglig kollektivtrafik * Stadsplanering


Vad kan vi eventuellt erbjuda utanf r avtal
Vad kan vi eventuellt erbjuda? kommunerna ( KSL).(utanför avtal)

 • Närtrafik som gör medborgarna glada och möjliggör för kommunpolitiker att få en fjäder i hatten


N rtrafik s h r n ra kommer vi
NÄRTRAFIK kommunerna ( KSL).Så här nära kommer vi


N rtrafiken i rsta som exempel
Närtrafiken i Årsta som exempel kommunerna ( KSL).

 • Trafikerar alla gator som SL inte trafikerar.

 • Vi använder ett låggolvat specialfordon.

 • Trafiken är anropsstyrd.

 • Avgångar varje timme.

 • Vi kör portnära

 • Resenärerna är mycket nöjda i synnerhet färdtjänstresenärernaF rdtj nsten och tillg nglighetsarbete

A kommunerna ( KSL).

C

B

D


Vad kan vi beg ra som motprestation
Vad kan vi begära som motprestation kommunerna ( KSL).

 • Tillgänglighet i närmiljön

  (gångvägar, snöröjning, höjdskillnader m.m.).

 • Tillgänglighet till kollektivtrafik.

  (busshållplatser, stationer m.m).

 • Krav på olika insatser för att förbättra färdtjänstutredningarna


F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete
2010 kommunerna ( KSL).

SL är klar med anpassningen av sin trafik

VEM STÅR DÅ DÄR MED SVARTEPETTER


Strategi
Strategi kommunerna ( KSL).

 • En kommun/stadsdel i sänder

 • Presenteras som erbjudande/möjlighet

 • Varje kommun/stadsdel är ett särskilt projekt

 • Projektledning, Närtrafik och Tillstånd ingår

 • Gemensamma mätbara mål fastställs för varje projekt

 • Fastställd tidsram för varje projekt


F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete
MÅL kommunerna ( KSL).

 • Minskning av antalet färdtjänstresenärer

 • God tillgänglighet till kollektivtrafik

 • Ökad kvalité på färdtjänstutredningar

 • Ökat samarbete med kommun/stadsdel

 • Bidrag till måluppfyllelse avseende miljön


Vad tittar vi p vad jobbar vi med vad tydligg rs
Vad tittar vi på kommunerna ( KSL).Vad jobbar vi medVad tydliggörs

 • Utbildning

 • Utredarkompetens

 • Lokaltrafik/Planer Tillstånd

 • Handläggning

 • Information/kontakt

 • Webbhandläggning

 • Trafik/Närmiljö

 • Adressinformation/Koordinater

 • Kollektivkörfält Miljö

 • Hinder (Gupp, bommar etc)

 • Hållplatsstandard

 • Snöröjningsprioritering


F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete

Vilka kommuner/stadsdelar är på ”G” Arbetsmetod ”Gräv där Du står”

 • Danderydskommun

 • Enskede/Vantör/Årsta

 • Spånga/Tensta

 • Nynäshamn

 • Järfälla

 • Sigtuna

 • Vaxholm

 • Sollentuna

 • Upplands Bro

 • Botkyrka


Vad blir vinsten av allt arbete med tillg nglighet
Vad blir vinsten av allt arbete med Tillgänglighet Arbetsmetod ”Gräv där Du står”

 • Kommunmedborgarna får tillgängligare kommunikationer

 • Större utbud av kollektivtrafik

 • Billigare och effektivare kollektivtrafik (en taxi färdtjänstresa kostar 230 kr medan en resa med allmänna kommunikationer kostar 16 kr)

 • Endast Färdtjänst till personer som inte har något alternativ


Vad blir vinsten av allt arbete med tillg nglighet1
Vad blir vinsten av allt arbete med Tillgänglighet Arbetsmetod ”Gräv där Du står”

 • Bättre och säkrare utredningar (kommunen utreder färdtjänsten beslutar)

  Målen för tillgänglighet 2010 uppnås i större utsträckning

 • Miljöpåverkan minskar radikalt

 • Närmare samarbete SL/Färdtjänsten och kommunerna


Slut tack f r visat intresse
SLUT Arbetsmetod ”Gräv där Du står”Tack för visat intresse


ad