resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved dagkirurgisk enhet martina hansens hospital n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved dagkirurgisk enhet Martina Hansens Hospital PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved dagkirurgisk enhet Martina Hansens Hospital

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved dagkirurgisk enhet Martina Hansens Hospital - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved dagkirurgisk enhet Martina Hansens Hospital. MHH. 1936. K. Fuhrmann, S.Heir, K.Nerhus, N.Kise, J.R.Mikalsen, Ø.Hagen. Hvordan går det med pasientene som blir operert med artroskopisk akromionreseksjon ved vår dagkirurgiske avdeling? .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved dagkirurgisk enhet Martina Hansens Hospital


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved dagkirurgisk enhet martina hansens hospital
Resultater etter artroskopisk akromionreseksjon ved dagkirurgisk enhet Martina Hansens Hospital

MHH

1936

K. Fuhrmann, S.Heir, K.Nerhus, N.Kise, J.R.Mikalsen, Ø.Hagen

slide2
Hvordan går det med pasientene som blir operert med artroskopisk akromionreseksjon ved vår dagkirurgiske avdeling?
materiale og metode
Materiale og metode
 • Tidsrom: 2003 og 2004
 • Inklusjon: Alle første gangs skopiske akromionreseksjoner

-uten åpent tilleggsinngrep

-dagkirurgisk

-ikke kronisk inflamatorisk sykdom

materiale og metode1
Materiale og metode
 • Prospektiv oppfølgings-

studie

 • Skjema for DASH score*
 • Journalgjennomgang

* Hudak et al. 1996, Turchin et al. 1998, Mc Connel et al. 1999

dash score
DASH-score
 • Selvevaluering
 • Undersøker uavhengig
 • Smerte og funksjon
 • Validert for dysfunksjon i overekstremitet
 • Poeng 0 - 100
endring i dash score p 10 poeng eller mer regnes som en endring av klinisk betydning

Endring i DASH score på 10 poeng eller mer regnes som en endring av klinisk betydning*

*Gummesson et al. 2003

journalgjennomgang
Journalgjennomgang
 • Preoperativ diagnose
 • Peroperativ evaluering av intraartikulær patologi
 • Eventuell annen prosedyre i samme inngrep
slide8
Eksklusjonskriterier:

-Mangelfullt utfylt skjema

-Operasjon i to skuldre

Statistikk:

-Databehandling og statistisk analyse med t-test i Excel

resultater
Resultater
 • 155 pasienter inkludert
 • 8 ekskludert
 • 21 lost to follow up
 • 126 svar (81 %)
 • 76 kvinner, 50 menn
 • Median alder 52 år (19-74)
 • Median oppfølgingstid 19 mnd (7-50)
aldersfordeling
Aldersfordeling

Gjennomsnitt 52 år (19-74)

tilleggspatologi
Tilleggspatologi
 • Diagnostisk skulderskopi hos 106 av 126
 • Normalt ledd hos 70 av 106
 • Tilleggspatologi hos 36
dash score1
DASH-score

p<0,001

49,8

41,5

24,3

20

n=76

n=50

endring av klinisk betydning1
Endring av klinisk betydning

Prosent av n = 126

73

24,6

2,4

endring
Endring

p<0,001

n=92

n=126

reduksjon i dash score
Reduksjon i DASH score

ALDER

DASH-

score

n=10

n=41

n=48

n=19

n=8

intraartikul r tilleggspatolgi
Intraartikulær tilleggspatolgi

p<0,001

p=0,01

n=20

n=70

n=36

konklusjon
Konklusjon
 • Bedring av klinisk betydning hos 73%
 • Gjennomsnittlig reduksjon i DASH-score for denne gruppen på 33 poeng
 • Ingen endring av klinisk betydning hos 24,6%
 • Forverring hos 2,4 %
 • Ingen registrerte komplikasjoner
konklusjon1
Konklusjon
 • Ingen signifikante forskjeller i forhold til kjønn, alder, eller evt. tilleggspatologi i skulderen
diskusjon
Diskusjon
 • Ingen kriterier for diagnose og indikasjonsstilling
 • Ingen kontrollgruppe
 • Undersøkelsen bygger på selvrapportering
 • Mange forskjellige kirurger med ulikt kompetansenivå
diskusjon1
Diskusjon
 • Resultatene samsvarer med det som er publisert i andre studier*
 • Undersøkelsen er lett å gjennomføre
 • Undersøkelsen gir oss svar på hvordan det går med våre pasienter som får utført dagkirurgisk akromionreseksjon

* Bengtsson, M et al. 2006, Dom, K. et al. 2003, Patel, V.R. et al. 1999,