Instrumenti ip
Download
1 / 31

INSTRUMENTI IP - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

INSTRUMENTI IP. Ljuba Savić. I nstrumenti IP. Veliki broj instrumenata Neki se koriste češće Problemi korišćenja Komplikovane procedure Troškovi veći od koristi Teško merljivi efekti. Instrumenti/. Neselektivni. Specifični. Industrijski. Firmski. Indikativni.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INSTRUMENTI IP' - paco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Instrumenti ip

ekonomika industrije

INSTRUMENTI IP

Ljuba Savić


I nstrumenti ip
Instrumenti IP

 • Veliki broj instrumenata

 • Neki se koriste češće

 • Problemi korišćenja

 • Komplikovane procedure

 • Troškovi veći od koristi

 • Teško merljivi efekti

ekonomika industrije


Selektivnost instrumenata

Instrumenti/

Neselektivni

Specifični

Industrijski

Firmski

Indikativni

Nacion. plan i dobrov. ugovori

x

x

x

Prinudni

Kontrola kursa

x

Kontrola cena

x

Opšta poreska struktura

x

Poreski krediti

x

x

Ubrzana amortizacija

x

x

Investicione rezerve

x

Snabdevanje/pomoći

x

x

Zajmovi – specijalna kamata

x

x

Garantovani zajmovi

x

x

Učešće u akcijama

x

x

Radna snaga

x

x

x

Javne nabavke

x

x

Službe tipa servisa

x

x

x

Tehnički standardi

x

Tarife/carine

x

x

Kvote

x

x

Drugi necarinski instrumenti

x

x

Izvozno finansiranje

x

x

Uvozno osiguranje

x

Selektivnost instrumenata

ekonomika industrije


I nstrumenti ip1
Instrumenti IP

 • Dugo vremena neselektivni karakter

 • Danas preovlađuju selektivni

 • Sprovođenje IP putem:

 • javnih preduzeća

 • zvaničnih tela

 • privatnih aranžmana

ekonomika industrije


Instrumenti ip1

Oficijelna tela

Javna preduzeća

Privatni ugovori

Aktivne mere

Poreska struktura

Tarife,kvote

Kontrola kapitala

Politika kursa

Kontrola cena

Učešće u akcijama

Dobrovoljni sporazumi

Učešće u

akcijama (državne holding kompanije)

Dobrovoljni sporazumi

Učešće u akcijama (zajednički poslovi)

Teže merljive mere

Netarifne barijere

Tehnički standardi

Razvojni ugovori

Javne nabavke

Radna snaga

Služba tipa servisa

Razvojni ugovori

Javne nabavke

Služba tipa servisa

Razvojni ugovori

Radna snaga

Pasivne mere

Poreski krediti

Ubrzana amor.

Zajmovicpecijalni

Subvencije

Osiguranje izvoza

Pomoći

Zajmovispecijalni

Krediti

specijalnih institucija

Zajmovi

Osiguranje izvoza

državnom garancijom

Instrumenti IP

ekonomika industrije


Instrumenti ip2
Instrumenti IP

 • Aktivni

 • Pasivni

 • Teško merljivi

 • Indikativni i opredeljeni

ekonomika industrije


Indikativni instrimenti ip
Indikativni instrimenti IP

 • Nacionalni planovi, dobrovoljni sporazumi

 • Opšta politika razvoja i njoj primerena IP

 • Različita su iskustva pojedinih zemalja

 • Francuska - razvijeno indikativno planiranje

 • Japan - efikasna IP

ekonomika industrije


Opredeljeni instrumenti
Opredeljeni instrumenti

 • Nosioci IP utiču na odluke u preduzećima

 • Dejstvo instrumenata aktivno ili pasivno

 • Opredeljeni instrumenti se dele na:

 • Fiskalne

 • Finansijske

 • Instrumente trgovinske politike

 • Instrumente neposredne državne kontrole

 • Ostale instrumente

ekonomika industrije


Fiskalni instrumenti
Fiskalni instrumenti

 • TRI FUNKCIJE FIISKALNIH INST.

 • Budžetska

 • Ekonomska

 • Socijalna

 • POREZI

 • PORESKE OLAKŠICE

ekonomika industrije


Porezi
Porezi

 • NEPOSREDNI

 • Terete poreskog obveznika

 • Nemogu e preneti na drugo lice

 • Porez na ukupan dohodak preduzeća

 • Porez na lične dohotke

 • Porez na svojinu

 • POSREDNI

 • Mogu se prevaliti na drugo lice

 • Porez na promet

 • Porez na utrošene faktore proizvodnje

ekonomika industrije


Poreske olak ice
Poreske olakšice

 • Potpuno oslobađanje od poreza

 • Ubrzana amortizacija

 • Investicione subvencije i popusti

 • Investicione rezerve

 • Poreski krediti

 • Oslobađanje reinvestirane dobiti od poreza

  PITANJE: Da li su naši porezi visoki i da li “guše” privredu

ekonomika industrije


Finansijski instrumenti
Finansijski instrumenti

 • MONETARNA POLITIKA SA:

 • Sistemom obaveznih rezervi

 • Monetarne kontrole

 • MONETARNA POLITIKA

 • Ekspanzivna

 • Restriktivna

 • Neutralna

  PRIMER: Da li je naša monetrana politika odgovarajuća

ekonomika industrije


Finansijski instrumenti1
Finansijski instrumenti

 • KREDITNA POLITIKA

 • Kamatna stopa

 • Rok vraćanja

 • Grace period

 • DRŽAVNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

 • Direktna pomoć

 • Krediti pod povoljnim uslovima

  PRIMER: Da li je naša kreditna politika adekvatna

ekonomika industrije


Instrumenti trgovinske politike
Instrumenti trgovinske politike

 • Carinska zaštita

 • Argument “zaštite mlade industrije”

  PRIMER: Kakvu carinsku zaštitu danas primenjivati?

ekonomika industrije


Dejstvo carinske za tite

Sektor I

Sektor II

Troškovi domaćih inputa

Troškovi inostranih inputa

Novododata vrednost

30

30

40

40

30

30

Svetska cena

100

100

Dejstvo carinske zaštite

ekonomika industrije


Dejstvo carinske za tite1

Sektor I

Sektor II

Troškovi domaćih inputa

Troškovi inostranih inputa

Novododata vrednost

30

30

48

48

30

22

Svetska cena

108

100

Dejstvo carinske zaštite

ekonomika industrije


Devizni kurs
Devizni kurs

 • Instrument makroekonomske politike

 • Devalvacija - popravljanje konkurentnosti

 • Nominalna promena kursa

 • Realna promena kursa

 • Politika kursa u bivšoj SFRJ

  PRIMER: Da li je politika kursa u SCG odgovarajuća

ekonomika industrije


Uvozne kontrole i ograni enja
Uvozne kontrole i ograničenja

 • Stalna primena – različite forme

 • Naročito karakteristična pri prelazu sa jedne na drugu strategiju industrijalizacije

 • Razni standardi, mere, ekološki propisi...

 • Naša zemlja se često suočava sa ograničenjima

  PRIMER: Sankcije, procena efekata

ekonomika industrije


Subvencije i stimulacije
Subvencije i stimulacije

 • Smanjenje ukupnih troškova i povećanj NDV

 • Subvencije do momenta izvoza

 • Stimulacije po izvezenoj robi

 • Dobro odmeren kurs je najbolja stimulacija

 • Kurs nije efikasan u nestabilnim uslovima

 • Inflacija poništava stimulacije, kao i

 • Administrativne procedure

ekonomika industrije


Merenje efekata stimulacije
Merenje efekata stimulacije

 • Cost benefit analiza najbolja, ali skupa

 • De Wulf i Pursel, jednostavniji način merenja

ekonomika industrije


Efektivna stopa stimulacije
Efektivna stopa stimulacije

NDVd - NDVs

ESS = x 100

NDVs

EESefektivna stopa izvozne stimulacije

NDVd novodata vrednost u domaćim cenama

NDVs novododata vrednost u svetskim cenama

ekonomika industrije


Efektivna stopa stimulacije1
Efektivna stopa stimulacije

(NDVs + S)- NDVs

ESS = x 100

NDVs

NDVd zbir NDVs i učinjene stimulacije S

ekonomika industrije


Efektivna stopa stimulacije2
Efektivna stopa stimulacije

S

ESS = x 100

NDVs

ESS je procentualni iznos neto subvencije prema novododatoj vrednosti merenoj u svetskim cenama

ekonomika industrije


Nominalna stopa stimulacije
Nominalna stopa stimulacije

 • NSS predstavlja procentualni odnos neto subvencije i F.O.B. izvozne cene

ekonomika industrije


Razlika izme u ess i nss
Razlika između ESS i NSS

 • F.O.B cena proizvoda A i B je 100 $

 • Svetska cena uvezenih inputa za proizvod A = 20 $, a za proizvod B = 80 $

 • Pretpostavka je da u proizvodnji ova dva proizvoda učestvuju samo inostrani inputi

 • NDVs za proizvod A iznosi 80 $, a NDVs za proizvod B iznosi 20 $

 • Za oba proizvoda nominalna subvencija je 20 $

ekonomika industrije


Nss za a i b
NSS za A i B

S 20

NSS = ------------ x 100 = ------------ x 100 = 20 %

FOB cena 100

ekonomika industrije


Ess za a i b
ESS za (A) i (B)

S 20

ESS (A) = -------- x 100 = --------- x 100 = 25 %

NDVs 80

S 20

ESS (B) = -------- x 100 = --------- x 100 = 100 %

NDVs 20

ekonomika industrije


Razlika ess i nss
Razlika ESS i NSS

 • NSS iste

 • ESS kod B, četiri puta veća od A

 • NDV kod B rezultat stimulacije

ekonomika industrije


Direktno finansiranje izvoza
Direktno finansiranje izvoza

 • Olakšavanje izvoza

 • Razni mehanizmi

ekonomika industrije


Neposredna dr avna kontrola
Neposredna državna kontrola

 • DIREKTAN I INDIREKTAN UTICAJ DRŽAVE

 • DIREKTAN UTICAJ

 • Osnivanje državnih preduzeća

 • Državna kontrola

 • Kontrola cena

 • Investicione i proizvodne dozvole

 • Državni ugovori

 • Učešće u vlasništvu

ekonomika industrije


Ostali instrumenti ip
Ostali instrumenti IP

 • Zakonski i drugi propisi vezani za prava radnika

 • Zaštita okoline

 • Tehničke mere i standardi

ekonomika industrije