A h gtr gya t rol sa injekt l s t panyagk nt t rt n hasznos t sa
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

A hígtrágya tárolása, injektálás, tápanyagként történő hasznosítása. Környezetvédelmi előírások ismertetése. Az állattartási tevékenység: elsősorban a felszín alatti vízre jelent jelentős terhet, mint potenciális szennyezőforrás.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ozzie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A h gtr gya t rol sa injekt l s t panyagk nt t rt n hasznos t sa

A hígtrágya tárolása, injektálás, tápanyagként történő hasznosítása

Környezetvédelmi előírások ismertetése


A h gtr gya t rol sa injekt l s t panyagk nt t rt n hasznos t sa

Az állattartási tevékenység: történő hasznosításaelsősorban a felszín alatti vízre jelent jelentős terhet, mint potenciális szennyezőforrás

Környezetvédelmi szempontból korábban a tevékenység végzése:

 • önkéntes jogkövetés

 • „törvénytelen” határozatok

 • egyéb jogszabályok (hulladékos, vizes,…) alkalmazása

 • A felszín alatti vizeknek egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésével szembeni védelméről szóló 80/68/EGK tanácsi irányelvvel összhangban született meg a felszín alatti vizek védelméről szóló 33/2000. (III.17.) Korm. Rendelet.


A h gtr gya t rol sa injekt l s t panyagk nt t rt n hasznos t sa

A rendeletben foglaltak szerint: történő hasznosítása

 • Kockázatos anyag, illetve lebomlásuk esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használat, illetve kibocsátás csak műszaki védelemmel,

 • Ellenőrzött körülmények között történhet (monitoring).

 • Kockázatos anyag elhelyezése, továbbá felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése engedélyköteles tevékenység.


A h gtr gya t rol sa injekt l s t panyagk nt t rt n hasznos t sa

Kockázatos anyag: történő hasznosítása

Minden olyan emberi tevékenységből származó anyag, amely a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerülve a környezetre, az emberi egészségre, a környezethasználatokra kockázatot jelent mérgező, rákkeltő, teratogén, mutagén, szervezetben való felhalmozódása vagy egyéb kedvezőtlen hatása miatt.

Csoportosítása: a R. 1. sz. melléklete szerint K1 és K2


A h gtr gya t rol sa injekt l s t panyagk nt t rt n hasznos t sa

Az állattartási tevékenységgel összefüggésben elvileg az alábbi, a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM – KHVM együttes rendelet szerinti

károsító anyagok jelenhetnek meg:( K2) melyek

B szennyezettségi határértéke

Ammónium 0,5 mg/liter

Nitrát 25 mg/liter

Foszfát 0,5 mg/liter

Szulfát 250 mg/liter

Az állattenyésztés a bejelentésre kötelezett tevékenységek körébe tartozik.

A fenti anyagok elhelyezése engedély köteles tevékenység.


A h gtr gya t rol sa injekt l s t panyagk nt t rt n hasznos t sa

A folyamatban lévő tevékenységek felülvizsgálatra kötelezésével foglalkozik a R. 34. §-a.

 • Ahol K1 kockázatos anyag bevezetése nem történik, a felügyelőség az érdekeltet a R. hatályba lépésétől számított 2 éven belül kötelezte. (6) bekezdés.

 • A R. szerint engedélyköteles tevékenység folytatójának bejelentését, adatszolgáltatását követően 3 éven belül felülvizsgálatot rendel el a felügyelőség


A h gtr gya t rol sa injekt l s t panyagk nt t rt n hasznos t sa

A 49/2001. (IV.3.) Korm. R. általános előírásának: kötelezésével foglalkozik a R. 34. §-a.

 • Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá trágyatárolók csurgalék vizeinek bevezetése a vizekbe

 • Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető más jogszabály által nem szabályozott ivóvíznyerő helytől számított legalább 100 méteren belül.

 • Hígtrágya tároló nem létesíthető vízjárta területeken.

  A már üzemelő állattartó telepek esetében az előírásoknak 2005. december 31-ig kell megfelelni.


A h gtr gya t rol sa injekt l s t panyagk nt t rt n hasznos t sa

Változások: kötelezésével foglalkozik a R. 34. §-a.

 • A felszin alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII. 21.) Korm. R. 41. § (5) bekezdése alapján az állattartó telepek trágyatároló műtárgyainak kialakítására a 49/2001. (IV.3.) Korm. Rendelet helyébe lépő

 • 27/2006. (II.7.) Korm. Rendeletben foglaltaknak kell megfelelni.

 • Állattartó telep nem létesíthető, nem bővíthető:

 • a.) külön jogszabály szerint hullámtéren, ill. fakadó vizes területen,

 • b.) vízbázisok védőterületén

 • c.) árvizi tározó területén, parti és védősáv területen.

 • Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető:

 • a.) vízjártaterületeken

 • b.) felszíni víztől, ill. ivővíznyerő helytől számított 100 m-en belül,

 • c.) bányatavak 300 méteres parti sávjában.


A h gtr gya t rol sa injekt l s t panyagk nt t rt n hasznos t sa

A trágyatárolók kialakításának legfontosabb jellemzői:

Hígtrágya tárolók:


A h gtr gya t rol sa injekt l s t panyagk nt t rt n hasznos t sa

Nitrátérzékeny területeken: jellemzői:

 • Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek esetében 2007. október 31.

 • 5.§. (1) bek. ab.) ba.) és bb.) pontja szerinti érzékeny területeken (üzemelő és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel védőterülete) az állattartó telepek hígtrágya tárolóira 2009. október 31.

 • A fentiek alá nem tartozó érzékeny területeken lévő állattartó telepek hígtrágya tárolóira, továbbá a fentiekben meghatározott területeken lévő telepek istállótrágya tárolóira 2013. január l.

 • A fentiek alá nem tartozó érzékeny területeken lévő állattartó telepek istállótrágya tárolóira 2014. január 1.


A h gtr gya t rol sa injekt l s t panyagk nt t rt n hasznos t sa

Nem nitrátérzékeny területeken: jellemzői:

 • Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek esetében 2007. október 31.

 • Az állattartó telepek hígtrágya tárolóira 2014. január 1.

 • Az állattartó telepek istállótrágya tárolóira legkésőbb 2015. december 22.