Download
warisan alam sekitar malaysia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WARISAN ALAM SEKITAR MALAYSIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
WARISAN ALAM SEKITAR MALAYSIA

WARISAN ALAM SEKITAR MALAYSIA

318 Views Download Presentation
Download Presentation

WARISAN ALAM SEKITAR MALAYSIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WARISAN ALAM SEKITAR MALAYSIA PENGENALAN

 2. TENTANG WASM

 3. TENTANG WASM • Pertubuhan Warisan Alam Sekitar Malaysia (WASM) telah didaftarkan pada 3hb Disember, 2010 dan merupakan sebuah badan perkhidmatan memulihara alam sekitar di laut dan di daratan bumi ciptaan Tuhan, di mana program dan aktivitinya dirangka sebegitu kemas demi generasi masa hadapan.

 4. Adalah menjadi tanggungjawab semua manusia menjaga struktur dan keindahan muka bumi ini daripada dimusnah oleh gejala kecuaian manusia. Bagi mengekal dan memulihara alam sekitar, berbagai cara dan kaedah boleh diguna pakai untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kita terhadapnya.

 5. ALAMAT WASM

 6. ALAMAT SEKRETARIAT Pertubuhan Warisan Alam Sekitar Malaysia No: 31, Jalan BPP 8/3, Bandar Putra Permai, 43300 Seri Kembangan, Selangor. MALAYSIA Tel: 03-95546581 Fax: 03-95546581 Email : warisanalamsekitar@gmail.com Website: www.wasm.org.my

 7. BANK PERTUBUHAN Malayan Banking Berhad (3813-K), Tingkat 1, Tower A, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, Dataran Maybank, 59000 Kuala Lumpur. No. Akaun: 514253341812

 8. V I S I

 9. V I S I Membantu usaha kerajaan membina minda dan penghayatan setiap warganegara memainkan peranan proaktif bagi memastikan muka bumi tempat tinggal semua penghuni dipelihara dan dijaga dengan selamat demi generasi masa depan. 

 10. M I S I

 11. M I S I Mencurahkankhidmatbaktidanmemberikanpendidikankepada orang ramaiuntukpemuliharaandankeselamatanalamsekitardengansemangatkecintaandankewajipan yang kental.

 12. MATLAMAT

 13. Memajukan perkhidmatan pembangunan rakyat Malaysia khususnya dalam Pembangunan minda anak-anak dan keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut Pertubuhan Warisan Alam Sekitar Malaysia telah menggariskan beberapa matlamatnya seperti yang berikut: MATLAMAT

 14. mewujudkan pelbagai teknologi baru yang mesra alam dengan mempertingkatkan kaedah pencegahan terhadap pencemaran alam sekitar. • menubuhkan Skuad Alam sebagai pencinta alam, penggerak dan pengawas persekitaran alam sekitar samada di darat, udara dan lautan terdiri daripada semua golongan bagi melaksanakan aktiviti murni dan sukarela.

 15. JAWATANKUASA

 16. JAWATANKUASA • PRESIDEN • TIMBALAN PRESIDEN • NAIB PRESIDEN 1 • NAIB PRESIDEN 2 • SETIAUSAHA • PENOLONG SETIAUSAHA • BENDAHARI • AJK BIASA ( 7 ) • YBhg. Prof. Datin Seri Dr Aishah Hj Salleh • YM Tengku Zaib Raja Ahmad • Puan Noraishah Muyop • YM Tengku Zaib Raja Ahmad • Puan Asma Haliza Abd Hamid • En Md Rusli Hj Ahmad • En Zulfakar Salleh

 17. Cartaorganisasi

 18. JAWATANKUASA INDUK PRESIDEN Y. BHG. PROF. DATIN SERI DR AISHAH BT HJ SALLEH TIMBALAN PRESIDEN YM TENGKU ZAIB BIN RAJA AHMAD NAIB PRESIDEN 2 YBHG DATUK MOHD NASIR BIN ISMAIL NAIB PRESIDEN 1 PN NORAISHAH BT MUYOP

 19. AHLI JAWATANKUASA BIASA: YBhg Datuk Nik Ali Bin Mat Yunus YBhg Dr Azizi Bin Abd Aziz Tuan HjMohdSukor Bin Yusoff EncikBakri Bin HjJeman EncikSupian Bin Yusoff Encik Jamil Bin Ahamad PuanKhatijahBinti Abu Bakar

 20. KEAHLIAN

 21. KATEGORI AHLI • AHLI BIASA - 18 tahun ke atas • AHLI BERSEKUTU - Warga Asing & Syarikat Korporat • AHLI BERKECUALI - 18 tahun ke bawah • AHLI SKUAD ALAM - Terbuka

 22. BAYARAN AHLI • AHLI BIASA - RM 100 sekalimasuk. • AHLI BERSEKUTU - RM 300 sekalimasuk. • AHLI BERKECUALI - TiadaBayaran. • AHLI SKUAD ALAM - RM 10 setiaptahun.

 23. program amal:Smart nature‘bijakalam’

 24. Program smarture - 'bijak alam' PERINGKAT SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH • Memberi penerangan tentang pendidikan dan pemuliharaan alam sekitar kepada murid-murid dan PIBG. • Membersihkan persekitaran kawasan sekolah. • Memulihkan sistem perparitan sekolah. • Membersihkan kantin sekolah. • Mengumpul dan mengasingkan sampahsarap untuk dikitarsemula. • Menanam pokok.

 25. PERINGKAT IPT • Memberi penerangan tentang pendidikan dan pemuliharaan alam sekitar kepada pensyarah dan mahasiswa/i. • Membersihkan persekitaran kawasan kampus. • Memulihkan sistem perparitan/lanskap kampus. • Membersihkan kafetaria kampus. • Mengumpul dan mengasingkan sampahsarap untuk dikitarsemula. • Menanam pokok.

 26. PERINGKAT KOMUNITI • Memberi penerangan tentang pendidikan dan pemuliharaan alam sekitar kepada penduduk-penduduk. • Membersihkan persekitaran kawasan taman atau kampung. • Memulihkan sistem perparitan/lanskap taman atau kampung. • Membersihkan semak samun persekitaran taman atau kampung. • Mengutip dan mengasingkan sampahsarap untuk dikitarsemula. • Menanam pokok.

 27. PERINGKAT SUNGAI / PANTAI DAN LAUTAN • Membersihkan kawasan pantai/sungai/dasar laut • Mengumpul sampahsarap dan mengasingkan untuk dikitar semula • Mengumpul serpihan batu karang untuk bahan rujukan • Pemantauan

 28. skuadalam

 29. Unit Beruniform Skuad Alam • Membentuk generasi pelajar yang menjiwai semangat perpaduan, memiliki ketrampilan diri, berbudi mulia, kreatif serta bertanggungjawab dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan. • Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai‑nilai murni selaras dgn tuntutan Falsafah Pendidikan Negara dan Dasar Alam Sekitar Negara.

 30. KELAB Skuad Alam • Peringkat Sekolah • Peringkat IPT • Komuniti

 31. Skuad Alam • Mempelbagaikan kegiatan pasukan beruniform di sekolah bagi menyediakan pelajar‑pelajar memperolehi pengetahuan alam sekitar, pengalaman, kemahiran, kebolehan menghargai dan mendidik. • Membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan kepekaan mengenai isu‑isu semasa di kalangan pelajar serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya.

 32. Skuad Alam • Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama, bangsa dan Negara Malaysia. • Melahirkan generasi baru yang mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai murni serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup rakyat dan perpaduan negara.

 33. penglibatan

 34. PENGLIBATAN SEMUA PIHAK • Kerjasama sukarela daripada pertubuhan dalam komuniti untuk menyediakan perbagai perkhidmatan dan memberi manafaat kepada penduduk setempat. • Menggalakkan penglibatan awam dalam pertubuhan dan aktiviti komuniti serta mendapat pengajaran penting melalui proses tersebut.

 35. Sijildaftarpertubuhan

 36. LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI Potongan Di bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967: Rujukan: LHDN.01/35/42/51/179-6.77105 Tempoh Kuatkuasa: 1.1.2012 - 31.12.2016 No. Warta Kerajaan : 42711 Tarikh Warta Kerajaan: 3.12.2012

 37. MEMELIHARA ALAM SEKITAR ADALAH TANGGUNGJAWAB KITA kerana ALAM SEKITAR WARISAN DUNIA