fr mja kvinnors f retagande n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Främja kvinnors företagande PowerPoint Presentation
Download Presentation
Främja kvinnors företagande

play fullscreen
1 / 13

Främja kvinnors företagande

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Främja kvinnors företagande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Främja kvinnors företagande Regeringens satsning för att främja kvinnors företagande 2007-2014

 2. Statens stöd till företag och företagare går mest till män • Sverige har en könssegrerad yrkesmarknad • Strukturer

 3. program för affärs- och innovationsutveckling • innovationsfinansiering • entreprenörskap vid högskola och universitet • förebildsarbete; ambassadörer för kvinnors företagande och mentorer • programmet Styrelsekraft • kompetenshöjning för rådgivare • fakta och statistik • strategi för lika villkor

 4. Göra nytta • Göra möjligt • Göra synligt

 5. abbkurs Starta Göra nytta • Affärsutveckling • Innovationsutveckling • Exempel gröna näringar • Innovationsfinansiering • Starta företag-dagen

 6. Göra möjligt • Entreprenörskap i högre utbildning • Kompetensutveckling företagsrådgivare • Strategi för lika villkor i det företagsfrämjande systemet.

 7. Göra synligt - Kan hon, kan jag! • Ambassadörer för kvinnors företagande 880 företagarkvinnor från hela Sverige har träffat över 107 000 personer mellan 2008-2011

 8. EU-ambassadörer Sverige förebild med förebildsarbetet.

 9. Göra synligt • Beautiful Business Award tv Emy Blixt, Swedish Hasbeens, Årets företagerska 2012 th Jeanette Holm, nanny.nu, Årets tjänsteutvecklare 2012 • Fakta och statistik tillvaxtverket.se/publikationer

 10. Företagare, styrelser och ledare • ledarskap • rekrytering • kompetens • värdegrund

 11. Kvinnors företagande ökar ”Kvinnors företagande ökar i Sverige. Trenden pekar också på ett relativt företagande bland kvinnor i Sverige – från ca 0,4 kvinnor per man 2007 till 0,6 kvinnor per man 2011.” Global Entrepreneurship Monitor 2012

 12. Kvinnors företagande ökar ”Antalet företag som drivs av kvinnor har ökat med 13,2 procent mellan 2006 och 2010. Dessa företags nettoomsättning har ökat med 38 procent och antalet sysselsatta har stigit med 22 procent. Även lönenivån har stigit – med 44 procent mellan 2006 och 2010.” SCB 2012