slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
L- Għoxrin Ħadd matul is-Sena

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

L- Għoxrin Ħadd matul is-Sena - PowerPoint PPT Presentation


  • 139 Views
  • Uploaded on

L- Għoxrin Ħadd matul is-Sena. A. Qari I Lil ulied il-frustier inwassalhom sal-muntanja mqaddsa tiegħi . Qari mill-Ktieb t al - Profeta Isaija. 56 , 1 . 6-7. A L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena. « Żommu s- sewwa u agħmlu l- ġustizzja ,. A L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'L- Għoxrin Ħadd matul is-Sena' - overton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
L-Għoxrin Ħadd

matul is-Sena

A

slide2
Qari ILil uliedil-frustierinwassalhom

sal-muntanjamqaddsatiegħi.

Qari mill-Ktieb

tal-Profeta Isaija.56, 1. 6-7

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide3
«Żommu s-sewwa

u agħmlu l-ġustizzja,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide4
«għax is-salvazzjonitiegħigħoddhawaslet,

u l-ġustizzjatiegħidalwaqttfeġġ.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide5
«Uliedil-frustier

li ntrabtu mal-Mulej

biexjaqduh,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide6
«u biexiħobbu

isemil-Mulej,

u jkunuqaddejjatiegħu,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide7
«kull min iħares is-Sibt

u ma jiksrux

u jżommsħiħ

fil-patttiegħi,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide8
«lil dawn

inwassalhom

sal-muntanja

mqaddsatiegħi,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide9
«u nferraħhom

f’dar it-talbtiegħi.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide10
«Il-vittmimaħruqa

u s-sagrifiċċjitagħhom

ikunujogħġbunitelgħinminnfuq l-artaltiegħi,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide11
«għaxdari

darit-talbtissejjaħ

għall-poplikollha.»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide12
Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide13
Salm66 (67), 2-3.5.6.8

℟.Ifaħħruk

il-poplikollha,

o Alla.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide14
IħenngħalinaAlla,

u jberikna;

idawwargħalfuqna

d-dija ta’ wiċċu!

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide15
Biexjingħarfu

fuq l-art triqatek,

fostil-ġnuskollha

s-salvazzjonitiegħek.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide16
℟.

Ifaħħruk

il-poplikollha,

o Alla.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide17
Jithennewil-ġnus

u jgħannubil-ferħ,

għaxtrieġi l-popli

bis-sewwa,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide18
u l-ġnusfuq l-art

intitmexxihom.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide19
℟.

Ifaħħruk

il-poplikollha,

o Alla.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide20
Ifaħħrukil-popli, o Alla,

ifaħħrukil-poplikollha.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide21
IberiknaAlla,

u tibża’ minnul-art kollha

minntarfgħall-ieħor!

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide22
℟.

Ifaħħruk

il-poplikollha,

o Alla.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide23
Qari IIAlla ma jreġġaxlura d-doni u s-sejħa

li ta lilIżrael.

Qari mill-Ittra

ta’ San Pawl Appostlu

lir-Rumani.11, 13-15.29-32

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide24
Ħuti,

issangħidlilkom,

il-pagani.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide25
Sakemmjiena

appostlutal-pagani

nibqa’ nagħmelġieħ

lill-ministerutiegħi,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide26
bit-tama li

nqajjem l-għira ta’ ġensi

u hekkinsalva

lil xi wħudminnhom.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide27
Għax

jekk it-tkeċċijatagħhomġiebetil-ħbiberija

tad-dinja ma’ Alla,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide28
l-ilqugħtagħhom

mill-ġdid

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide29
xi jkunifisser,

jekkmhux

ħajja mill-imwiet?

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide30
Alla ma jreġġaxlura

d-doni u s-sejħatiegħu.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide31
Bħalmafl-imgħoddi

intom ma kontux

tobdulilAlla,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide32
immaissasibtu

l-ħnienatiegħuminħabbad-diżubbidjenzatagħhom;

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide33
hekkhumawkollm’humiexjobduhminħabba l-ħniena

li sibtuintommingħandu,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide34
ħalliissahuma

wkollisibu l-ħniena.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide35
GħaxAlla

ħalla ’l kulħaddfil-jasartad-diżubbidjenza,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide36
biexjagħmel

ħniena ma’ kulħadd.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide37
Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Bilwieqfa

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide38
Akklamazzjoniqabell-Evanġelju

℣.Hallelujah.℟.Hallelujah.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide39
Mt 4, 23

Ġesù

daril-Galilijakollhajgħallemfis-sinagogitagħhom,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide40
ixandar

l-Evanġeljutas-Saltna

u jfejjaqkullxorta

ta’ mard u dgħufija

fostil-poplu.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide41
℟.Hallelujah.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide42
EvanġeljuMara, il-fidi tiegħek kbira.
    • Qari mill-Evanġelju
  • skont San Mattew.15, 21-28

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide43
F’dakiż-żmien,

Ġesùtelaq

lejnTir u Sidon.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide44
U ħarġet

waħdamaraKangħanijaminndawk l-inħawi,

u qabdettgħajjat u tgħid:

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide45
«Ħenn

għalija, Mulej, Bin David; bintigħandhafihaxitan, u magħduraħafna!»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide46
Iżdahu

ma weġibhiexkelma.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide47
Resqulejh

id-dixxiplitiegħu,

jitolbuh u jgħidulu:

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide48
«Eħlesminnha,

għaxġejjatgħajjatwarajna.»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide49
Immahuqalilhom:

«Ma ġejtxmibgħutħliefgħan-nagħaġ li ntilfu

mid-dar ta’ Iżrael.»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide50
Iżda hi resqet,

inxteħtetquddiemu

u qaltlu:

«GħinniMulej!»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide51
Huweġibha:

«Mhuxsewwa

tieħu l-ħobżtal-ulied

u tixħtulill-ġriewi.»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide52
«Hekkhu, Mulej

– qaltlu –

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide53
«iżdal-ġriewiwkoll

jieklu l-frak li jaqa’

minnfuqil-mejda

ta’ sidienhom!»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide54
Imbagħad

wieġebĠesù u qalilha:

«Mara,

il-fiditiegħekkbira!

Ħajsirlekkiftixtieq.»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide55
U minndakil-ħinstessbinthafieqet.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

slide56
Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Tifħir lilek Kristu.

Bilqiegħda

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

ad