Muhasebe mesle nde haksiz rekabet
Download
1 / 36

MUHASEBE MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET - PowerPoint PPT Presentation


 • 354 Views
 • Uploaded on

MUHASEBE MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET. TTK’da Haksız Rekabet. Haksız rekabet, aldatıcı ve iyiniyet kaidelerine aykırı suretlerle iktisadi rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır. Kendi emeği yerine başkasının çabasına ve emeğine dayanmak,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MUHASEBE MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET' - osman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ttk da haks z rekabet
TTK’da Haksız Rekabet

 • Haksız rekabet, aldatıcı ve iyiniyet kaidelerine aykırı suretlerle iktisadi rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır.

  • Kendi emeği yerine başkasının çabasına ve emeğine dayanmak,

  • Başkalarını karalamak ve kötülemek saiki ile hareket etmek


Ttk da say lan haks z rekabet halleri
TTK’da sayılan Haksız Rekabet Halleri

 • Kötüleme;

 • Gerçeğe aykırı bilgi verme;

 • Kendisi ile ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgi verme;

 • Yanlış ünvanlar ve mesleki adlar kullanma;

 • İltibasa yol açma;

 • Yardımcıları görevlerini kötüye kullanmaya teşvik etme


 • Yardımcılardan işletme sırlarını öğrenme;

 • İyiniyet kurallarına aykırı olarak elde edilen veya öğrenilen işletme sırlarından faydalanma;

 • Gerçeğe aykırı bonservis verme;

 • Kanun, nizamname, sözleşme yahut mesleki ve mahalli adetlere göre belirlenmiş iş hayatı şartlarına uymamak. Bir çeşit sosyal dumping.


 • TTK ile yapılan haksız rekabet hallerine ilişkin sayım sadece örnekleyici niteliktedir.

 • Objektif iyiniyet kurallarına aykırı ve diğer kimselerin müşterilerine, kredilerine, mesleki itibar ve diğer iktisadi menfaatlereine zarar veren veya zarar verme tehditi içeren her hareket haksız rekabet sayılır.


Ttk ile ng r len davalar
TTK ile Öngörülen Davalar sadece örnekleyici niteliktedir.

 • Haksız rekabetin varlığı için “kusur” şartı aranmaz ancak bir zarar veya zarar tehdidinin varlığı şarttır.

 • Haksız rekabeti gerçekleştirenin kusuru olmasa dahi açılabilecek davalar:

  • Haksız rekabetin tespiti davası,

  • Haksız rekabetin önlenmesi davası,

  • Haksız rekabetin düzeltilmesi davasıHaks z rekabet davas nda davac lar
Haksız Rekabet Davasında açılabilecek davalar :Davacılar

 • Zarar gören veya görme tehlikesi olan işletme sahibi,

 • Ekonomik menfaatleri zarar gören müşteriler,

  ( Müşteriler bakımından zarar görme tehlikesi davanın açılması için yeterli değildir)


 • Mesleki ve ekonomik birlikler : üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş örgütlerin dava açabilmesi birlik üyelerinden birinin ekonomik menfaatinin zarar görmüş olması veya zarar tehlikesine maruz kalmış olması gerekir.

  Birlikler tazminat davası açamaz


Haks z rekabet davas nda daval lar
Haksız Rekabet Davasında menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş örgütlerin dava açabilmesi birlik üyelerinden birinin ekonomik menfaatinin zarar görmüş olması veya zarar tehlikesine maruz kalmış olması gerekir.Davalılar

 • Haksız rekabette bulunan rakip,

 • Haksız rekabete konu malları satışa arz eden veya şahsi ihtiyacından fazla elinde bulunduran üçüncü kişiler,

 • Haksız rekabet fiilini işleyen kişiyi istihdam eden

 • Haksız rekabetin basın yoluyla işlenmesi halinde basın (yazı işleri müdürü, yayımcı veya matbaacı)


Zamana m
Zamanaşımı menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş örgütlerin dava açabilmesi birlik üyelerinden birinin ekonomik menfaatinin zarar görmüş olması veya zarar tehlikesine maruz kalmış olması gerekir.

 • Haksız rekabetten kaynaklanan davalar, dava hakkının doğuşunun öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl ve herhalde bu hakkın doğumu tarihinden itibaren 3 yıllık zamanaşımına tabidir.

 • Ceza kanunları ile daha uzun bir süre öngörüldüğü hallerde ceza kanunundaki süre uygulanır.


Cezai sorumluluk
Cezai Sorumluluk menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş örgütlerin dava açabilmesi birlik üyelerinden birinin ekonomik menfaatinin zarar görmüş olması veya zarar tehlikesine maruz kalmış olması gerekir.

 • Kötüleme, gerçeğe aykırı bilgi verme, haksız mesleki ünvan ve adlar kullanmak, iltibas, başkalarının yardımcılarını sırları açıklamaya işlerini yapmamaya teşvik, haksız elde edilen işletme sırlarından faydalanmak, gerçeğe aykırı bonservis vermek fiilleri aynı zamanda bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ile de cezalandırılabilir. Bu fiiller takibi şikayete bağlı suçlardır.


Muhasebe mesle i y n nden haks z rekabet
Muhasebe Mesleği Yönünden menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş örgütlerin dava açabilmesi birlik üyelerinden birinin ekonomik menfaatinin zarar görmüş olması veya zarar tehlikesine maruz kalmış olması gerekir.Haksız Rekabet

 • Neden haksız rekabete ilişkin meslek kurallarına İhtiyaç var ?

  • mesleğin uzun dönemli güvenilirliğini ve verimliliğini sağlamak,

  • sosyal sorumluluğun gereği bakımından. Bu sosyal sorumluluk mesleğin içinde her aşamada yer alan herkes(devlet, işletme sahipleri ve yöneticileri, meslek üyeleri, Odalar) için en doğru ve ortak menfaate hizmet eden davranış biçimini benimsemeyi gerektirir.


 • Düzenlemenin amacı ve kapsamı menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş örgütlerin dava açabilmesi birlik üyelerinden birinin ekonomik menfaatinin zarar görmüş olması veya zarar tehlikesine maruz kalmış olması gerekir.

  Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler arasında tüm meslek üyelerinin menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır.


 • Haksız Rekabet Tanımı menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş örgütlerin dava açabilmesi birlik üyelerinden birinin ekonomik menfaatinin zarar görmüş olması veya zarar tehlikesine maruz kalmış olması gerekir.

  Serbest muhasebeci ve serbest mali müşavirler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya diğer şekillerdeki dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar veya ticari uygulamalar haksız rekabet teşkil eder.


Haks z rekabet halleri
Haksız Rekabet Halleri menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş örgütlerin dava açabilmesi birlik üyelerinden birinin ekonomik menfaatinin zarar görmüş olması veya zarar tehlikesine maruz kalmış olması gerekir.

 • Dürüstlük kurallarına aykırı beyanlar, tanıtım ve iş alma yöntemleri; özellikle

  1.1 Diğer meslek üyelerine yönelik olarak:

  (a) Meslekdaşlarının dürüstlüğü, güvenirliliği ve tarafsızlığı hakkında yanlış, asılsız beyanlarda bulunma

  (b) Meslekdaşlarının hizmetlerini, faaliyetleri hakkında yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötüleme

  (c) Meslekdaşları hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar ve şikayette bulunma


1.2 Kendisi ile ilgili olarak : menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş örgütlerin dava açabilmesi birlik üyelerinden birinin ekonomik menfaatinin zarar görmüş olması veya zarar tehlikesine maruz kalmış olması gerekir.

(a) Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak;

(b) Sahip olmadığı meslek ünvanını, paye ve diplomaları kullanmak;


2 d r stl k kurallar na ayk r ticari uygulama ve faaliyetler zellikle
2. Dürüstlük kurallarına aykırı ticari uygulama ve faaliyetler; özellikle

(a) Meslek ruhsatının kiralanması yoluyla, meslek üyesi olmayan kişilere faaliyette bulunma imkanı sağlama;

(b) Genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına aykırı mesleki faaliyette bulunma, gereken mesleki özeni göstermeme;

(c) Defterlerini tutmadıkları ve mali tablolarını düzenlemedikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalama;


(d) bir diğer meslek üyesi ile sözleşmesi bulunan faaliyetler; özellikle

müşteriler ile bizzat sözleşme yapmak

amacıyla bu müşterileri mevcut sözleşmelere

aykırı davranmaya veya bu sözleşmeleri

feshetmeye yöneltme;

(e) Bağımlı çalışan meslek mensuplarının birden

çok işletmede mesleki sorumluluk üstlenmesi


(f) İzinsiz olarak faaliyette bulunulması, yetki belgeleri

ve ruhsatları iptal olduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde mesleki faaliyetlere doğrudan

veya dolaylı olarak devam edilmesi;

(g) yetki belgeleri ve ruhsatları iptal olduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarında, mesleki faaliyette bulundukları intibaını yaratacak kelime veya ibareler kullanılması;


(h) Bir diğer meslek üyesinin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine, haketmedikleri ve onları işlerini yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek çıkarlar sağlayarak veya önererek doğrudan veya dolaylı menfaat sağlama;

(ı) Bir diğer meslek üyesinin işçileri, vekilleri ve diğer yardımcı kişileri her türlü vasıtayla meslekdaşın veya müşterilerinin iş sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya yöneltme;


(i) Bir şirket tüzel kişiliği altında faaliyette bulunan meslek üyelerinin, şirket ortak sayısından daha fazla sayıda şube açması veya şubede sürekli mesai yapan şirket ortağı meslek üyesinin görevlendirilmemesi;


3. Dürüstlük kurallarına aykırı ücret uygulamaları ve mali nitelikli ve diğer menfaatler temin etme; özellikle

(a) Asgari ücret tarifesi ile belirlenen ücretin altında ücret talebi;

(b) Ücret niteliğinde olmak üzere yapılacak hizmet veya iş sonucu elde edilen menfaat üzerinden ortaklık pay anlaşmaları yapılması;


(c) bir meslek üyesine olan ücret borcunu yerine ve mali nitelikli ve diğer menfaatler temin etme; özellikle

getirmeyen iş sahibine diğer meslek üyesinin

hizmet vermesi;

(d) İş sahiplerinden emanet para toplamak, alınan

ücrete karşılık gerçeğe aykırı serbest meslek

makbuzu, fatura düzenlemek;


(e) sözleşme değerinin altında serbest meslek makbuzu ve mali nitelikli ve diğer menfaatler temin etme; özellikle

düzenlemek veya hiç düzenlemeyerek az vergi ödemek,

mali yükümlülüklerini yerine getirmemek;

(f) aracılara ücret yahut da herhangi bir çıkar sağlamak

veya vaad etmek suretiyle iş almak;

(g) hizmet verilen iş sahiplerine ait veyaiş sahiplerinden

elde edilen ticari, finansal bilgileri kullanmak suretiyle

ekonomik çıkar sağlamak;


4 d r stl k kurallar na ayk r i i istihdam zellikle
4 Dürüstlük kurallarına aykırı işçi istihdamı; özellikle

(a) Çalışanlara iş mevzuatında öngörülen ücret

ve sosyal hakları vermeme suretiyle veya

maliyetleri düşürmek için yasal zorunlulukları

yerine getirmeme;

(b) TÜRMOB tarafından belirlenen hizmet ve büro

standartlarına uymama;

(c) Mesleği yapmaları yasaklananları çalıştırmak veya bu

kişilerle her ne şekilde olursa olsun mesleki işbirliği yapma;


5 İş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve eylemde bulunmak suretiyle reklam yasağını ihlal etmek.

6. Kanun ve diğer sair mevzuat hükümlerinin emredici kurallarına aykırı davranmak suretiyle rakiplerle rekabette avantaj yaratmak.


Haks z rekabetin nlenmesine y nelik tedbirler
Haksız Rekabetin Önlenmesine Yönelik Tedbirler teşebbüs ve eylemde bulunmak suretiyle reklam yasağını ihlal etmek.

 • Denetim

 • Bildirim

 • Meslek İçi Eğitim

 • Meslekle Bağdaşmayan İşler


Denetim
Denetim teşebbüs ve eylemde bulunmak suretiyle reklam yasağını ihlal etmek.

 • Denetim Kurulu Teşkili

  Odalar, kendi bünyelerinde mesleki faaliyetlerin haksız rekabet teşkil etmeyecek şekilde yürütülmesini sağlamak ve meslek mensuplarının uygulamalarını denetleme ile görevli bir meslek kurulu teşkil edebilirler.


Bildirim
Bildirim teşebbüs ve eylemde bulunmak suretiyle reklam yasağını ihlal etmek.

Meslek üyeleri Odalara mevcut müşterilerini bildirmektedirler. Bu bildirimleri ciddi bir şekilde takip etmek iş hacmi ve hizmet alt yapısı arasındaki dengeyi izlemek mümkün olabilir. Ayrıca, meslek üyeleri iş sahibi ile akdedilen sözleşmenin olağan dışı sebepler ile sona ermesi halinde bu durumu derhal Oda’ya bildirmekle yükümlü kılınabilir.


Meslek i e itim
Meslek İçi Eğitim teşebbüs ve eylemde bulunmak suretiyle reklam yasağını ihlal etmek.

Meslek Üyelerinin yılda belirli bir saat öngörülmek suretiyle bir meslek içi eğitim programına veya sempozyum veya seminer programına katılmaları zorunlu kılınabilir.

Belirli bir süre içinde (ör: 2 yıl) bu yükümlülüğün gerçekleştirilmemesi belgenin askıya alınması sonucunu doğurabilir.


Meslekle ba da mayan ler
Meslekle Bağdaşmayan İşler teşebbüs ve eylemde bulunmak suretiyle reklam yasağını ihlal etmek.

Meslekle bağdaşmayan işler belirlenebilir. Örneğin,

Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler

karşılığında görülen hizmet ve görevler, sigorta

prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin

onuru ile bağdaşması mümkün olmıyan her türlü iş

serbest muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile

bağdaşmaz sayılabilir.


Sorumluluk
Sorumluluk teşebbüs ve eylemde bulunmak suretiyle reklam yasağını ihlal etmek.

 • Oda Bakımından

  • Oda, yetkili organları vasıtasıyla, haksız rekabet yaptığı tespit edilen üyeye para cezası dahil Disiplin Yönetmeliği uyarınca öngörülen diğer disiplin cezalarından birini uygulayabilir.


 • Oda, üyelerinin iktisadi menfaatlerini korumak amacıyla, ihlalin varlığı halinde Türk Ticaret Kanunu ile öngörülen davaları açabilir :

  (a) fiilin haksız olup olmadığının tespiti;

  (b) haksız rekabetin men’i;

  (c) haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun

  ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış

  veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu

  beyanların düzeltilmesi


 • Zarar Gören Bakımından ihlalin varlığı halinde Türk Ticaret Kanunu ile öngörülen davaları açabilir :

  Haksız rekabet yüzünden müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer iktisadi menfaatleri bakımından zarar gören veya böyle bir tehlike ile karşılaşabilecek kişiler

  • Oda Disiplin Kurulu ve/veya Denetleme Kurulu’na şikayette bulunabilirler, ve/veya

  • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde haksız rekabete karşı tanınan dava haklarını kullanabilirler.


ÖNERİ ihlalin varlığı halinde Türk Ticaret Kanunu ile öngörülen davaları açabilir :

 • Disiplin Yönetmeliği ve Kanuna konulacak hükümle para cezası öngörme. Örneğin : haksız rekabet yoluyla elde ettiği menfaatin belirli bir yüzdesi para cezası.

 • Meslek üyelerinin kendi aralarında haksız rekabet nedeniyle doğan uyuşmazlıkların çözümünde tahkim usulü

 • Reklam yönetmeliği çıkarılması


ad