Anatómia előadások - PowerPoint PPT Presentation

anat mia el ad sok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anatómia előadások PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anatómia előadások

play fullscreen
1 / 41
Anatómia előadások
203 Views
Download Presentation
osman
Download Presentation

Anatómia előadások

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anatómia előadások Rekreáció szervező és egészségfejlesztő szak

 2. Követelmények • A tantárgy aláírásához • Az előadások látogatása, maximum 5előadásról való hiányzás. Szemináriumok – hiányzás nincs, pótolni kell • Vizsgára bocsátáshoz • Évközi számonkérések (4) közül minimum kettő elfogadása • A vizsga elfogadásához (írásbeli és szóbeli részből áll) • Írásbeli (teszt) > 50%-os teljesítése (szavak > 60%) • Szóbeli vizsga (különböző témakörökből 3 tétel) teljesítése

 3. Felhasználható irodalom • Stánitz Éva és Hadarits Ferenc: Funkcionális anatómia. Egészségfejlesztő és mentálhigiénés füzetek 9. Szombathely 2003. • Török Béla: Funkcionális anatómia. Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Kar. Bornus nyomda. • Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia. 2. kiadás. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest 2007. • Donáth Tibor: Anatómia atlasz. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2006

 4. Superior – felső Inferior – alsó Anterior – elülső Posterior – hátulsó Medialis – középső Lateralis – oldalsó Proximalis – közelebbi (törzshöz) Distalis – távolabbi (törzstől) Superficialis – felszíni Profundus – mély Centralis – középső Periferias – (széli) középtől távolabb Frontalis, coronalis – homloksík Transversalis – harántsík Sagittalis – nyíl irányú sík Endo- : belső (szóösszetételben) Exo-: külső (szóösszetételben) Intracellularis – sejten belüli Extracellularis – sejten kívüli Intercelluláris - sejtközötti Exocrin – külső elválasztású Endocrin –belső elválasztású Elastikus – rugalmas Muscularis – izmos Anatómiai szakkifejezések

 5. Anatómia • Ana – fel, temnein – metszeni (görög) A test boncolása • Az emberi test • Felépítését • Szerkezetét • Részeit • Egymással való összefüggését vizsgálja

 6. A tantárgy tartalma • Az emberi test felépítése • Sejttan (biológia) • Szövettan • Szervek • Szervrendszerek

 7. A tantárgy tartalma • Szövettan hámszövet kötő-és támasztószövet izomszövet idegszövet • Szervek, szervrendszerek Mozgásrendszer csontvázrendszer izomrendszer Keringési szervek rendszere

 8. A tantárgy tartalma • Szervek, szervrendszerek Zsigeri rendszerek emésztőrendszer légzőrendszer vizeletkiválasztó rendszer nemi szervek rendszere Szabályozási szervek rendszere belső elválasztású mirigyek rendszere idegrendszer Érzékszervek rendszere

 9. Szövetek Azonos alakú és működésű sejtek összessége. A sejteken kívül az intercellularis állomány is alkotja. Mindegyik szövetfajta meghatározott feladatot tölt be. Négy alapszövetet különböztetünk meg: • hámszövet • kötő-és támasztószövet • izomszövet • idegszövet

 10. Szövetek, hámszövet • Hámszövet – morfológiailag • Egyrétegű • Többrétegű • Lap-, köb-, hengerhám • Hámszövet – funkció szerint • Fed, borít, elhatárol (bőr) • Bizonyos anyagokat szállít (csillószőrök) • Felszív (bélboholy) • Kiválaszt (mirigyhám) • Külső elválasztás (exocrin) • Belső elválasztás (endocrin)

 11. Egyrétegű laphám • Lapos, szabálytalan sejtek • Szorosan egymás mellett • Egy sejtmag • Néha kiemelkedik a sejt felszínéből

 12. Egyrétegű laphám

 13. Egyrétegű köbhám (mirigyek) • A tér három irányában közel azonos kiterjedésű • Köb alakú sejtek • Szorosan egymás mellett helyezkednek el • Egy sejtmag • Sejtmag a sejt közepén

 14. Egyrétegű köbhám (mirigy)

 15. Egyrétegű hengerhám • Hatszög alapú sejtek • Felszínükön • Mikrobolyhok (felszív) • Csillószőrök (továbbít) • Egy sejtmag • Sejtmag a sejt alapjához közel

 16. Egyrétegű hengerhám

 17. Egyrétegű, többmagsoros, csillós hengerhám • Szorosan egymás mellett • Hatszögletű sejtek • Hasáb alakú • Felszínükön csillók • Egy sejtmag • Több síkban

 18. Egyrétegű, többmagsoros, csillós hengerhám

 19. Többrétegű, elszarusodó laphám • A kötőszövet és a hám határa nem sima • Alsó réteg – hasáb alakú sejtek • A felszín felé haladva a sejtek ellapulnak • Felső réteg elszarusodik • Egy sejtmag • Sejtmag a sejt közepén

 20. A bőr rétegei

 21. Szövetek, kötő- és támasztószövet • Kötőszövet • Lazarostos kötőszövet • Tömöttrostos kötőszövet (ín) • Reticularis kötőszövet • Zsírszövet

 22. Lazarostos kötőszövet

 23. Zsírszövet Barna zsírszövet Fehér zsírszövet

 24. Szövetek, kötő- és támasztószövet • Támasztószövet • Porcszövet • Üvegporc • Elasztikus porc • Kollagén rostos porc • Csontszövet

 25. Üvegporc

 26. Rugalmas porc

 27. Kollagén rostos porc

 28. Csontszövet • Szilárdság • Szervetlen anyagok (kalcium) • Rugalmasság • Szerves anyagok (kollagén)

 29. Csontszövet

 30. Csontszövet

 31. Szövetek, izomszövet, idegszövet • Izomszövet • Simaizom • Harántcsíkolt izom • Szívizom • Idegszövet • Neuronok • Gliasejtek („támasztó funkció”)

 32. Simaizom • Orsó alakú sejtek • Egy sejtmag • Nincs csíkolat (a fényt egyszeresen töri) • Sejtek körül nincs kötőszövetes tok

 33. Simaizom

 34. Harántcsíkolt izom • Kerek, vagy kúp alakú rostok • Aktin és myosin rostok • Fényt többszörösen töri – csíkolat • Sok sejtmag • Több sejtet kötőszövetes rost vesz körül • Csontokhoz inak rögzítik

 35. Harántcsíkolt izom

 36. Szívizom • Módosult simaizom sejtek • A sejtek összefüggő hálózatot alkotnak • Egy-egy sejt villa alakban elágazik • A szívizomrost közepén egy sejtmag található

 37. Szívizom

 38. Idegsejt, neuron • Az idegsejt az információt • Felveszi • Átalakítja • Továbbítja • Tárolja

 39. Idegsejt, neuron

 40. Idegsejt, neuron

 41. Idegszövet, glia sejt