ppo delflanden
Download
Skip this Video
Download Presentation
PPO Delflanden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

PPO Delflanden - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

PPO Delflanden. december 2013 Concept-ondersteuningsplan 2014 – 2016 ( 2018) Decemberconferenties scholen. Werkconcept. Samenwerking . Groeiproces . Vertrouwen . Beheersing . Alertheid . ( monitoring.) Flexibiliteit. 0-meting ECPO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PPO Delflanden' - oscar-lambert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ppo delflanden

PPO Delflanden

december 2013

Concept-ondersteuningsplan

2014 – 2016 ( 2018)

Decemberconferenties scholen

werkconcept
Werkconcept
 • Samenwerking.
 • Groeiproces.
 • Vertrouwen.
 • Beheersing.
 • Alertheid. ( monitoring.)
 • Flexibiliteit.
0 meting ecpo
0-meting ECPO
 • “Passend onderwijs is een belangrijke bestuurlijke en onderwijskundige ontwikkeling ( ook in relatie met jeugdzorg) en heeft alle kenmerken van een moeilijk te beïnvloeden en moeilijk te beoordelen stelselwijziging.”
groeidocument
Groeidocument
 • 2014 – 2016 ( 2018)
 • “Dit plan beschrijft met name de wiize waarop we als samenwerkingsverband passend onderwijs willen starten. Vanuit deze startsituatie zullen we, sterk monitorend, verder ontwikkelen en verbeteren. We zullen al werkende doorgronden hoe het nieuwe stelsel precies werkt en bovendien hoeft niet alles onmiddellijk veranderd te worden: er gaat al veel goed. Het geleidelijk opdoen van ervaringen met het nieuwe stelsel en hierop inspelen past ook bij het gegeven dat ook de bevoegdheden en met name de middelen gefaseerd onze kant op komen.” ( blz 11. ondersteuningsplan)
missie
Missie
 • Samen realiseren we in de regio Delflanden voor ieder kind passend onderwijs.
visie
Visie
 • Denken in mogelijkheden.
 • Belang kind centraal in alle beslissingen.
 • Scholen die goed onderwijs leveren. Kwaliteit.
 • Competente medewerkers.
 • Bestuurders en ondersteuners zetten in op versterking primaire proces.
 • Partnerschap met ouders.
 • Cultuur van nabijheid, betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
monitoring
Monitoring
 • Mede gebaseerd op toezichtskaderOwinsp.
 • Parameters.
  • Thuiszitters.
  • Spreiding en doorstroom.
  • Inspectieoordelen scholen
  • Signalen
  • Ondersteuningsplan, jaarverslagen, verdeling ondersteuningsmiddelen.
  • Deskundigheid leerkracht
programma 1a facilitering bao
Programma 1a facilitering bao
 • Indicatoren onderwijsinspectie.
 • HGW.
 • Schoolondersteuningsstructuur.
 • Ongeveer € 75,- per leerling.
 • Totaal € 1,6 miljoen.
 • Budgethouder; schoolbestuur
 • Risico: onvoldoende basisondersteuning.
 • Bezuinigingen.
programma 1b loa
Programma 1b. LOA
 • Verbinding scholen- swv – gemeenten.
 • Basisondersteuning?
 • Arrangementen.
 • Speciale lesplaatsen.
 • 1,8 fte
 • Budgethouder: directeur swv.
 • Risico: voldoen LOA’s aan competentieprofiel.
zorgplicht
Zorgplicht.
 • Procedure beschreven, die correct is aan de wettekst. ( stroomschema’s)
2a arrangementen
2a Arrangementen
 • Kortdurende en flexibele arrangementen.
 • Functie uitvoerder arrangementen. Competentieprofielen opstellen.
 • Budget: in aanvang € 1,6 miljoen.
 • Pilot.
programma 3 speciale lesplaatsen
Programma 3 speciale lesplaatsen.
 • Ontwikkelingsperspectief.
 • Stroomschema
 • € 2,9 miljoen. ( excl. sbo 2%)
afstemming met gemeenten
Afstemming met gemeenten
 • Rol onderwijs.
  • School.
  • LOA.
 • Regie.
 • Lokale verschillen. Voorbereidend bestuurlijk overleg.
 • Wat hoort bij onderwijs; wat hoort bij zorg?
 • Jeugdzorg.
 • Leerlingenvervoer.
 • Huisvesting.
 • Doorlopende lijn po-vo.
 • Verwijsindex/ SISA
inrichting bestuur en staf swv
Inrichting bestuur en staf SWV
 • Directeur wtf 1
 • Beleidsmedewerker ( tevens cie.toelaatbaarheidwtf 0,8- 1
 • Secretariaat bestuur en directie wtf 0,5
 • Managementassistentie wtf 0,5
 • Administratie FA en PSA, incl accountant en controlling.
 • Inhuur deskundigenadvies ( bvb. juridische expertise.
 • Facilitering OPR en MR
 • PR en communicatie
 • Overige kosten
casus basisondersteuning
Casus basisondersteuning
 • Wat heeft het kind nodig?
 • Wat biedt de school volgens het schoolondersteuningsprofiel?
overgangsbeleid 2014 2015
Overgangsbeleid 2014 -2015
 • - Leerling met een rugzak.
 • - Leerling, die op 31 juli 2014 geen rugzak heeft.
 • Nieuwe leerling.
 • Pilot arrangementen.
  • - Ervaringen. ( inhoud en de “kassabon”.)
  • Juni-conferentie.
communicatie
Communicatie
 • www.swv2802.nl
 • Bezoek.
 • 19 juni 2014.
 • Mail/ telefoon.
ad