integration og uddannelse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Integration og uddannelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Integration og uddannelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Integration og uddannelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Integration og uddannelse. - et samarbejde mellem Vestegnen og Fastholdelseskaravanen Oplæg ved Integrationsministeriet, Afdelingschef Henrik Kyvsgaard, Park Hotel Glostrup, onsdag den 6.april 2011. Disposition. Positive tendenser Udfordringer Handling. Positive tendenser I.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Integration og uddannelse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
integration og uddannelse

Integration og uddannelse

- et samarbejde mellem Vestegnen og Fastholdelseskaravanen

Oplæg ved Integrationsministeriet, Afdelingschef Henrik Kyvsgaard, Park Hotel Glostrup, onsdag den 6.april 2011

disposition
Disposition
 • Positive tendenser
 • Udfordringer
 • Handling
positive tendenser i
Positive tendenser I

Kilde: UVM, Profilmodellen

Flere unge, særligt etniske minoritetspiger, gennemfører en ungdomsuddannelse

Andel af de unge på landsplan, som i 2009 forlod grundskolen, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse:

positive tendenser ii
Positive tendenser II

Uddannelse fører til beskæftigelse – både for etniske danskere etniske minoriteter

Beskæftigelsesfrekvens på landsplan for 25-64-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på fuldført dansk uddannelse – 2008:

udfordringer i
Udfordringer I

Kilde:Undervisningsministeriets dynamiske database, www.uddannelsesstatistik.dk

Etniske minoritetsunge fuldfører i mindre grad en ungdomsuddannelse på normeret tid end danske unge – og udfordringen er størst på de erhvervsfaglige uddannelser

Andele af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt etniske danskere, der har fuldført en ungdomsuddannelse på normeret tid i 2008

udfordringer ii
Udfordringer II
 • Ca. hver anden etnisk minoritetsdreng mellem 25 og 39 år har grundskolen som højeste uddannelse – og tallene har ikke ændret sig siden 2005
 • Frafaldet på ungdomsuddannelserne blandt etniske minoritetsdrenge er næsten dobbelt så stort som blandt etnisk danske drenge
 • Særligt etniske minoritetsdrenge har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse – særligt en erhvervsfaglig uddannelse
udfordringer iii
Udfordringer III
 • Etniske minoritetsunge
 • - læsevanskeligheder
 • modkultur
 • snævre uddannelsesvalg
 • erhvervsuddannelser har ofte lav prestige blandt etniske minoriteter

Mangel på faglært arbejdskraft i de kommende år (DA/DI)

Erhvervsskolerne

Erhvervsskolernes udfordring – og hvorfor vejledning og erhvervsskolerne er helt centrale

Gruppen af etniske minoritetsunge vokser i de kommende år – de udgør et potentiale

for dansk erhvervsliv, dansk vækst og dansk velfærd

hvordan ser det ud p vestegnen1
Hvordan ser det ud på Vestegnen?

Karaktergennemsnit 9. klasse afgangsprøve og karakterer, 2010

Kilde: UNI-C, UVM, egen bearbejdning

hvordan ser det ud p vestegnen2
Hvordan ser det ud på Vestegnen?

Kilde: UVM, Profilmodellen

hvordan ser det ud p vestegnen3
Hvordan ser det ud på Vestegnen?
 • Positive tendenser på Vestegnen:
 • Flere unge i aldersgruppen 16 til 20 år er i gang med en uddannelse – ifølge UUs egne opgørelser
 • Begyndende bedring i praktikpladssituationen gennem det sidste år
 • Stort engagement blandt lærere, vejledere og skoleledere
integrationsministeriets samarbejde med vestegnens kommuner
Integrationsministeriets samarbejde med Vestegnens kommuner
 • Fastholdelseskaravanen ved Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet
 • Brug for alle unge ved Integrationsministeriet
 • Partnerskabssamarbejde imellem Albertslund kommune og Integrationsministeriet
 • En række indsatser støttet af Integrationsministeriets puljer
fastholdelseskaravanen
Fastholdelseskaravanen
 • Udvikling og gennemførelse af strategiske indsatser i samarbejde med produktionsskoler, erhvervsskoler og UU vejledninger målrettet etniske minoritetsunges valg og gennemførelse af ungdomsuddannelse
 • Øge fastholdelsen af etniske minoritetsunge i en påbegyndt erhvervsuddannelse – senest særligt fokus på drengene
    • Understøtter regeringens 95 pct. målsætning
    • Bidrager til opfyldelse af erhvervslivets behov for veluddannet arbejdskraft
vestegnen og fastholdelseskaravanen
Vestegnen og Fastholdelseskaravanen

Intensive vejledningsforløb

Personlig og faglig afklaring og motivation, en øget positiv selvbevidsthed og et personligt ressourcesyn hos den unge

Der arbejdes med at udvikle modeller for intensive vejledningsforløb sammen med bl.a. ungdomsskoler, produktionsskoler og i UU-regi

vestegnen og fastholdelseskaravanen1
Vestegnen og Fastholdelseskaravanen

Etniske vejledningscoaches

UU rekrutterer etniske vejledningscoaches fra de større etniske grupper i lokalområdet – der fungerer som døråbnere til eget kulturbagland og hjælper UU vejledere med at informere og vejlede såvel unge som forældre

vestegnen og fastholdelseskaravanen2
Vestegnen og Fastholdelseskaravanen

Fællesindsats om praktikpladser

Samarbejde imellem UU, jobcentre, erhvervsskoler, produktionsskoler og lokale virksomheder om praktikpladser til etniske minoritetsunge – også under ordningerne ny mesterlære, EGU og trainee-aftaler

samarbejde omsat i praksis
Samarbejde omsat i praksis

Mentorer

Uddannelsesguider

Kontaktlærer

Virksomhedsmentor

EGU

Ungdomsskole

Grundskolen

10. kl.

Produktions-

skole

Praktik

Trainee

Forpraktik

Virksomhed

UU-vejledning

Erhvervs-

uddannelse

Overgangs-

vejledning