Ekorozwój wokół nas – podsumowanie akcji związanych z ekorozwojem w naszym mieście. - PowerPoint PPT Presentation

orrin
ekorozw j wok nas podsumowanie akcji zwi zanych z ekorozwojem w naszym mie cie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekorozwój wokół nas – podsumowanie akcji związanych z ekorozwojem w naszym mieście. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekorozwój wokół nas – podsumowanie akcji związanych z ekorozwojem w naszym mieście.

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation
Ekorozwój wokół nas – podsumowanie akcji związanych z ekorozwojem w naszym mieście.
99 Views
Download Presentation

Ekorozwój wokół nas – podsumowanie akcji związanych z ekorozwojem w naszym mieście.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ekorozwój wokół nas – podsumowanie akcji związanych z ekorozwojem w naszym mieście.

 2. Na początku nie było łatwo… • Góry Izerskie w latach osiemdziesiątych XXw. stały się miejscem wielkoobszarowego uszkodzenia drzewostanu. Nastąpiła destrukcja i rozpad całego ekosystemu leśnego. Zjawisko to zostało nazwane klęską ekologiczną.

 3. Bardzo surowe warunki klimatyczne, połączone z innymi zagrożeniami wymagają od ekosystemów leśnych wyjątkowej odporności, lecz to człowiek powinien dbać o to, by nie zaburzano swoim nadmiernym wpływem delikatnej równowagi.

 4. Skutki klęski ekologicznej na fotografiach

 5. Źródło: lkpsudety.eu

 6. Ochrona Cietrzewia w górach Izerskich

 7. Cietrzew jest jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem ptaków w Polsce. W ciągu ostatnich 30 lat wymarło aż 95% polskiej populacji tego ptaka. Jedynie zdecydowana ochrona czynna może uchronić cietrzewie przed całkowitym wyginięciem w kraju.

 8. Jak u nas broni się cietrzewie? • Dyrektor Regionalny Ochrony Środowiska w Świeradowie-Zdroju nakazał właścicielowi kolei gondolowej na Stóg Izerski zasiedlać Izery dziesięcioma cietrzewiami rocznie przez pięć lat. Obowiązkowo musi być w tym sześć kur wyposażonych w specjalne nadajniki pozwalające obserwować przemieszczanie się ptaków. Inwestor musi również dokonać co rocznego odstrzału lisów, które zagrażają bytowaniu cietrzewi.

 9. Ochrona i restytucja jodły pospolitej w Sudetach • W ramach Programu restytucji jodły zakładane są uprawy pochodne jodły mające ponad 1500ha. W naszym mieście w szkółce leśnej są hodowane jodły, które następnie zostaną posadzone w lesie , co pomaga w odnowie drzewostanu w Świeradowie.

 10. Hodowanie roślin w szkółce leśnej • W inspektach i tunelach wysiewane są nasiona drzew lasotwórczych takich jak świerk, jodła, modrzew i buk oraz cis, sosna limba, sosna kosodrzewina, wiąz, czereśnia ptasia i jarząb.

 11. Sadzonki w szkółce leśnej Nadleśnictwa Świeradów Źródło: http://www.goryizerskie.pl

 12. Izerski park ciemnego niebaProjekt Astro Izery

 13. Zanieczyszczenie światłem W obecnych czasach dzięki lampom wyładowczym, możemy niemalże zmieniać noc w dzień, a miasta stały się „wyspami światła”, które łatwo dostrzec z orbity. Wydawałoby się, że to dobrze, ale tak naprawdę ciemność potrzebna jest przyrodzie i nam. Nierozsądne używanie sztucznego światła doprowadziło do zjawiska zwanego zanieczyszczeniem światłem. Skala tego zjawiska jest na tyle duża, że należy je zaliczyć do takich problemów jak chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, wody i gleby.

 14. Jednym z przejawów działań mających na celu ochronę przed zanieczyszczeniem światłem jest tworzenie tzw. parków i rezerwatów ciemnego nieba. Obszary takie, tak jak w przypadku „klasycznych” rezerwatów przyrody pełnią nie tylko funkcje ekologiczne, ale również edukacyjne, pomagając uświadamiać społeczeństwu jak poważnym problemem jest zanieczyszczenie światłem. Już samo istnienie takich obszarów świadczy o tym, że do zagrożonych elementów środowiska naturalnego dołączyła ciemność.

 15. Jest to pierwszy w Polsce park ciemnego nieba oraz pierwszy na świecie transgraniczny park tego typu. Celem istnienia parku jest przede wszystkim zachowanie nocnego nieba od nadmiaru światła, dzięki czemu możliwe jest obserwowanie gwiazd, a co jest obecnie w miastach i wokół nich mocno ograniczone. Ponadto celem jest również zwrócenie uwagi na sam problem nadmiernego „zanieczyszczania” nocnego nieba sztucznym światłem oraz propagowanie ochrony środowiska nocnego.

 16. Ścieżka dydaktyczna „Model Układu Słonecznego”

 17. zegar słoneczny gnomon

 18. Mapa Gór Izerskich z zaznaczonymi schematycznie stałymi elementami projektu Astro Izery. [żródło danych hipsometrycznycah: US GeologicalSurvey - EROS Data Center] http://www.astro.uni.wroc.pl

 19. Przywracanie charakteru torfowiskowego w górach Izerskich • Rezerwat przyrody Torfowiska Doliny Izery jest położony na Hali Izery, około pół godziny drogi pieszej od Chatki Górzystów. Utworzony w 2000 roku dla ochrony stanowiska brzozy karłowatej (jest to jedno z trzech miejsc występowania tej rośliny w Polsce), jako uzupełnienie rezerwatu Torfowisko Izerskie. Występuje tu również kosodrzewina, jałowiec halny, bażyna czarna, malina moroszka. Rezerwat ma powierzchnię 485 ha.

 20. „Izery trzech żywiołów” • Przy siedzibie miejscowego nadleśnictwa, powstał ogród dydaktyczny, w którym można zapoznać się izerskimi torfowiskami. Jest to utrudnione w przypadku ich naturalnych odpowiedników, ponieważ istniejące na Hali Izerskiej torfowiska są na tyle cenne, że poruszanie się po nich jest zakazane. W stworzonym ogrodzie można zobaczyć, jak wygląda torfowisko, jakie żyją na nichrośliny, można je zobaczyć z bliska, a nawet dotknąć. Ścieżka dydaktyczna prowadzi do form skalnych spotykanych w górach, łąki kwietnej oraz do leśnej szkoły, gdzie można skorzystać z pomocy naukowych, wysłuchać wykładu przewodnika, usłyszeć pieśni tokowe cietrzewia czy odgłosy rykowiska jelenia. Model „Izery Trzech Żywiołów” ma za zadanie odciążyć również wartościowe przyrodniczo obszary, na których liczba odwiedzających już dawno przekroczyła możliwości regeneracyjne ekosystemów, czyli zwyczajnie Góry Izerskie „zadeptywane” są szybciej niż mogłyby się w stanie naprawić.

 21. Sztuczne torfowisko w Świeradowie - Zdroju Źródło: www.szklarska-gazeta.pl

 22. Projekt RapidEye • Świeradowskie nadleśnictwo podpisało z niemiecką agencją kosmiczną umowę dzięki, której otrzymują bardzo dokładne zdjęcia satelitarne naszego terenu. Ułatwiło to stworzenie bardzo dokładnej mapy numerycznej terenu. Dzięki tej mapie można w łatwy sposób ustalić, które tereny podczas powodzi będą zalewane jako pierwsze (pomaga to w budowaniu wałów przeciwpowodziowych).

 23. RapidEye. Te zdjęcia również pomagają badać drzewostany naszych terenów oraz ułatwiają tworzenie tras: • Nart biegowych • Singletrack • Kolej gondolowa.

 24. Zdjęcia satelitarne z lipca 2010r. Źródło:www.lkpsudety.eu

 25. Fragment symulacji powodzi z klasą budynków przedstawiającego rzekę Kwisę w górnych partiach Świeradowa-Zdroju

 26. Leśny Kompleks Promocyjny „Sudety Zachodnie” może poszczycić się tytułem „Leśnej Instytucji Roku 2012” przyznanej za: • praktyczne wykorzystywanie metod geomatycznych, potwierdzone opracowaną i wdrożoną technologią Systemów Informacji Geograficznej (GIS); • promocję narciarstwa biegowego, poprzez m.in. organizację Biegu Leśnika i Mistrzostw Polski Pracowników Lasów Państwowych • udostępnianie atrakcyjnych tras biegowych jak np. „Szlak Cietrzewia”; • organizację ambitnych działań edukacyjnych jak „Izery Trzech Żywiołów” i projektów międzynarodowych     w postaci ścieżki rowerowej „Singltrack pod Smrkiem” .

 27. Sprzątanie świata. • W Świeradowie co roku organizowana jest akcja sprzątania świata. Do tej akcji w dużym gronie dołącza młodzież, ponieważ dzięki konkursom organizowanym przez nadleśnictwo, w dzieciach i młodzieży zostaje zaszczepiona chęć pomocy w sprzątaniu naszego miasta. Szkoła podstawowa corocznie pomaga w tych akcjach. • Ponadto prowadzone są w naszej szkole zbiórki puszek, baterii, plastikowych nakrętek oraz makulatury. Uczniowie chętnie się w nie angażują.

 28. Członkowie SKKT PTTK „Świeradowskie Orły” włączyli się aktywnie do akcji sprzątając szlaki turystyczne oraz ucząc się o lesie, jako całym skomplikowanym ekosystemie, znaczeniu lasów i konieczności likwidowania dzikich wysypisk śmieci, które niszczą obszary leśne i są zagrożeniem dla dzikich zwierząt. • Wyrobienie nawyku segregowania odpadów i uświadomienie, że recykling nam się opłaca to idea całorocznego Konkursu „Mistrz Recyklingu”, którego ideą jest zbiórka: baterii, puszek aluminiowych, korków plastikowych i makulatury.

 29. Pozostałe wykorzystane źródła. • www.swieradowzdroj.pl/ • www.bgpn.pl • www.tvp.pl/wroclaw • wroclaw.lasy.gov.pl/ • www.goryizerskie.pl • www.izera-darksky.eu • www.pl.wikipedia.org

 30. Dziękujemy za uwagę. Przygotowali: Monika Kudybai Kamil Brzostowski