1 / 9

Den mystiska sommaren

Den mystiska sommaren. Det var en liten pojke som hade en hund. Pojkens föräldrar tittade på tv. Pojken gick ut med sin hund. Sen när pojken kom hem var ingen hemma. Det var tyst i huset. Tv.n var avstängd. Det satt en kniv i väggen !. Pojkens föräldrar var döda! Pojkens hund var död!.

orli
Download Presentation

Den mystiska sommaren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Den mystiska sommaren

  2. Det var en liten pojke som hade en hund .

  3. Pojkens föräldrar tittade på tv. • Pojken gick ut med sin hund .

  4. Sen när pojken kom hem var ingen hemma. Det var tyst i huset.

  5. Tv.n var avstängd. • Det satt en kniv i väggen!

  6. Pojkens föräldrar var döda! Pojkens hund var död!

  7. Det är en mördare i huset! • Vad var det, tänker pojken.

  8. Det vart mörkt. Vad hade hänt?

  9. Pojken var död. Pojken hette Tobias

More Related