P v g mot en kunskapsbaserad ekonomi socialdemokraternas budgetmotion f r 2012
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi Socialdemokraternas budgetmotion för 2012. Utgångspunkter för (s)kuggbudgeten. Full sysselsättning är det övergripande målet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - oriole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P v g mot en kunskapsbaserad ekonomi socialdemokraternas budgetmotion f r 2012
På väg mot en kunskapsbaserad ekonomiSocialdemokraternas budgetmotion för 2012


Utg ngspunkter f r s kuggbudgeten
Utgångspunkter för (s)kuggbudgeten

 • Full sysselsättning är det övergripande målet.

 • Vi delar regeringens bedömning om utrymmet för ofinansierade reformer för 2012 (15 mdr kr) men har ett något högre finansiellt sparande än regeringen. (+132mkr)

 • För att få utrymme för angelägna reformer, har vi ett högre skatteuttag på ca. 20 mdkr och därutöver omdisponeringar av befintliga resurser.P v g mot en kunskapsbaserad ekonomi socialdemokraternas budgetmotion f r 2012

En kunskapsbaserad ekonomi

 • 57 400 platser inom högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen, traineejobb och utbildningsvikariat.

 • Bättre kvalitet inom högre utbildning, 300 mkr.

 • Kompetensutveckling och karriärmöjligheter för lärare.Utveckling av skolledarrollen.

 • Inga nedskärningar på gymnasieskolan, 675 mkr.


P v g mot en kunskapsbaserad ekonomi socialdemokraternas budgetmotion f r 2012

En kunskapsbaserad ekonomi

 • Vi föreslår en ny riskkapitalfond på tre miljarder kronor.

 • Arbetsgivaravgiften för småföretag sänks från år 2012 med3 procent på lönesummor upp till 900 000 kronor.

 • Strategisk samverkan mellan näringsliv, forskning och parternapå nya områden som transporter, miljö- och energi, hälsa- och livsvetenskap, den demografiska utmaningen och Sveriges attraktionskraft, två miljarder kronor de kommande fyra åren.


Urban tillv xtpolitik
Urban tillväxtpolitik

 • Utbyggnad av t-bana i Stockholm. (1,4 mdkr)

 • Utbyggd kapacitet i järnvägssystemet.( 11,5 mdkr)

 • Projektering av strategiska projekt; höghastighetsbanor,fast förbindelse över Öresund. (1,1 mdkr)


F r en v rdeburen tillv xt
För en värdeburen tillväxt

 • Lokala klimatinvesteringar. (1,6 mdkr)

 • Miljöbilsbonus och registreringsskatt för bilar med höga utsläpp.

 • Statliga lånegarantier för upprustning och energieffektiviseringav miljonprogrammet.

 • Skattestimulans för investeringar i hyreslägenheter och studentbostäder. (1 mdkr per år)


F r en v rdeburen tillv xt1
För en värdeburen tillväxt

 • En kompetenskommission som förfogar över 1 mdkrför bättre matchning mellan arbetsgivarens behov och arbetssökandes kompetens.

 • Kraftsam, plusjobb och offentligt skyddat arbete för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

 • Ett modernt arbetsliv med bättre arbetsmiljö. (100mkr)

 • Tillfällig skattekredit för arbetslösa med försörjningsstöd.


P v g mot en kunskapsbaserad ekonomi socialdemokraternas budgetmotion f r 2012

För en värdeburen tillväxt

 • Kommunal stimulans för kommuner som ordnarbarnomsorg på obekväm arbetstid.

 • Tak för visstidsanställningar på 24 månader.

 • Rätt till heltid.


P v g mot en kunskapsbaserad ekonomi socialdemokraternas budgetmotion f r 2012

För en värdeburen tillväxt

 • Höjd ersättningsnivå till 80% i a-kassan och tak föravgiften på 120 kronor i månaden. Taket höjs till 910 kronor per dag. Efter 100 dagar trappas taket nedmed 150 per dag.


Sociala investeringar
Sociala investeringar

 • Höjning av taket i sjukförsäkringen.

 • En miljard till sjukvården.

 • Sänkt skatt för Sveriges pensionärer; mellan1200 och 1500 kronor per år för årsinkomster mellan 135 000 och 430 000 kronor per år.


Sociala investeringar1
Sociala investeringar

 • Satsning på bekämpandet av den organiserade brottsligheten.

 • Ökade resurser till skatteverket m.fl. för att motverkaskatte- och bidragsfusk.


Sociala investeringar2
Sociala investeringar

 • Fri entré på statliga muséer.

 • Lägre avgifter i kultur- och musikskolan.

 • Ett handslag för demokrati, kultur och mångfald.

 • Fortsatt digitalisering av biografer.

 • Satsning på barnfilm.


Finansiering
Finansiering

 • Nedskalning av förvärvsavdraget för inkomster över600 000 kr/år.

 • Avskaffad generell nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga.

 • Nej till sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster.

 • En rättvisare skattereduktion för husarbete.


Finansiering1
Finansiering

 • Vägslitageavgift.

 • Viss höjning av punktskatten på alkohol.

 • Nej till skattereduktion för gåvor.