A f ldrajzi gondolkoz s t rt nete
Download
1 / 4

- PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

A FÖLDRAJZI GONDOLKOZÁS TÖRTÉNETE. Fejezetek a földrajztudomány történetéből. BSc képzés hallgatóinak Kreditszám: 3, Heti óraszám: 2+0 Számonkérés: kollokvium. 20011/2012 II. Félév Az előadások tervezett rendje és tematikája. Tankönyvi és ajánlott irodalom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - oriole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A f ldrajzi gondolkoz s t rt nete

A FÖLDRAJZI GONDOLKOZÁS TÖRTÉNETE

Fejezetek

a földrajztudomány történetéből

BSc képzés hallgatóinak

Kreditszám: 3, Heti óraszám: 2+0

Számonkérés: kollokvium


A f ldrajzi gondolkoz s t rt nete

20011/2012

II. Félév

Az előadások

tervezett

rendje

és

tematikája


A f ldrajzi gondolkoz s t rt nete

 • Tankönyvi és ajánlott irodalom

 • aföldrajztudomány történetéhez

 • Mendöl T.: A földrajztudomány az ókortól napjainkig

 • ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999 p. 274

 • Szabó J.: A természetföldrajz tárgya, céljai tagolódása, tudományrendszertani helye

 • In: Általános természeti földrajz. Szerk. Borsy Z. Egyetemi tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó,

 • Budapest. 1993. pp. 7-27

 • Bulla B.: A természeti földrajz fejlődése

 • In: Általános természeti földrajz I. Budapest, 1953, pp. 5-57

 • Teleki P.: A földrajzi gondolat története

 • Budapest, 1917, p. 231 – új kiadás Bp. Kossuth Kiadó, 1996

 • Incze A.: A magyar természeti földrajz fejlődéstörténeti vázlata

 • Kolozsvár, 1942, p. 64

 • Fodor F.: A magyar földrajztudomány története

  • Budapest, MTA-FKI, 2006, p. 820

 • Csinády G.: Régi magyar geográfusok lexikona

 • Debrecen, 2011, p. 294

 • Zoltán Z.: A dinamikus gazdaságföldrajz történelmi előzményei

 • Földrajzi Értesítő, 1979/1-2, pp. 1-22

 • Schmithüsen, J.: Geschichte der geographischen Wissenschaft

 • Mannheim-Wien-Zürich, 1970, p. 190

 • Fuson, R. H.: A geography of geography – origins and development of the discipline

 • Dubuque, Iowa, 1969

 • Szauskin, J. G.: Studien zu Geschichte und Metodologie der geographischen Wissenschaft

 • Gotha/Leipzig, 1978- eredeti: История и методология географической науки MGM, Moszkva, 1976

 • Hettner, A.: Die Geographie (Ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden

 • Breslau, 1927, p. 463

 • Beck, H.: Geographie – Europäische Entwicklung in Texten und Erläuterungen

 • München, 1973


 • A f ldrajzi gondolkoz s t rt nete

  Vizsgai esszékérdések

  1 A földrajz tudomány rendszere és helye a tudományok között

  2. Ismeretek és tudomány Az ismeretek tudománnyá fejlődése a földrajzban

  3. A primitív társadalmak földrajzi ismeretei

  4. A potamikus kultúrák földrajzi ismeretei

  5. Az antik tudomány nézetei a Föld általános alkatáról és az oikumenéről

  6. A térképi ábrázolás , a zónatan és a lakott föld leírása az antik geográfiában

  7. Ptolemaiosz és az antik világkép beszűkülése

  8. A középkor földrajza (Ny. Európa, Bizánc, az arabok)

  9. A földrajzi megélénkülés és a földrajzi reneszánsz

  10. Az oikumené kitágulásának alapjai és menete a 16. században

  11. Az átjárók keresése és a Terra australis problémája

  12. A felfedezések tudományos hatásai különös tekintettel a földtudományokra

  13. XVI-XVII. századi földrajzi műfajok és művek

  14. Bernhard Varenius és jelentősége

  15. Államismék és miliő teóriák

  16. Alexander von Humboldt

  17. Karl Ritter és jelentősége

  18. Az aktualizmus kialakulásának előzményei és főbb állomásai

  19. A Jégkorszak felismerésének előzményei (drift- és iszapárelmélet) és európai menete

  20. A XIX. századi geográfia néhány alapproblémája és Richthofen működése

  21. Davis és Walter Penck geomorfológiai szintézise

  22. A klimatikus geomorfológia kialakulása és fejlődése

  23. Az emberföldrajz kialakulása és vitái

  24. A leíró földrajz fejlődésének néhány jelentős állomása

  25. A földrajz Magyarországon Hunfalvy János fellépéséig

  26. Hunfalvy János

  27. Lóczy Lajos működése és földrajzi jelentősége

  28. Cholnoky Jenő földrajzi munkássága

  29. Teleky Pál gazdaságföldrajza

  30. A geográfia a Debreceni Egyetemen a két világháború közt

  31. Kádár László és tanítványai a Debreceni Egyetemen