brukermedvirkning og barnemedvirkning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brukermedvirkning og barnemedvirkning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brukermedvirkning og barnemedvirkning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Brukermedvirkning og barnemedvirkning - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Brukermedvirkning og barnemedvirkning. Birgit Valla Psykolog BUP Hamar /Hagen behandlingsenhet. Hvordan kan vi få barnets stemme inn i behandlingsprossessen? Hva slags terapi er det barn og ungdom ønsker? Vet barn og ungdom hva som vil hjelpe dem? Hva med barn som ikke vil medvirke?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Brukermedvirkning og barnemedvirkning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brukermedvirkning og barnemedvirkning

Brukermedvirkning og barnemedvirkning

Birgit Valla

Psykolog

BUP Hamar /Hagen behandlingsenhet

barnemedvirkning
Hvordan kan vi få barnets stemme inn i behandlingsprossessen?

Hva slags terapi er det barn og ungdom ønsker?

Vet barn og ungdom hva som vil hjelpe dem?

Hva med barn som ikke vil medvirke?

Barnemedvirkning

?

den terapeutiske alliansen
Den terapeutiske alliansen

Består av tre komponenter

 • Enighet om mål
 • Enighet om arbeidsoppgaver
 • Det emosjonelle båndet mellom terapeut og klient
kor og brukermedvirkning
KOR og brukermedvirkning
 • KOR sikrer brukermedvirkning i tjenestene når det gjelder planlegging, utføring og evaluering, fordi terapeuten hele tiden innehenter reliable og valide tilbakemeldinger fra brukerne på relasjonen til terapeuten og på om det skjer fremgang i behandlingen
resultater ved bruk av kor
Resultater ved bruk av KOR
 • The Center of Family Services i Florida etter å ha implementert en klient- og resultatstyrt praksis. Gjennomsnittelig antall timer ble redusert med 40%, avbestillinger ble redusert med 40% og ikke-møtt med 25%. Langtidspasienter uten bedring minket med 80% (fra 10% til 2%). Samlet en beregnet kostnadsbesparelse på nesten en halv million dollar pr. år (Miller, Duncan, Sorrell & Brown, 2005)
 • Hagen behandlingsenhet, etter å ha innført en klient- og resultatstyrt praksis. Behandler fire ganger så mange barn. Har utvidet tilbudet med ambulante tiltak uten at ressursene har økt (Huggins, Valla & Huggins, 2007)
reagere p feedback fleksibilitet
Fleksibel bruk av metode

Fleksibel bruk av ressurser

Fleksibel bruk av behandlingsarena

Fleksibel bruk av tid

Forankring i ledelse

Å reagere på feedback - fleksibilitet
organisering av tjenestene
Organisering av tjenestene
 • Organisere tjenestene ut fra klientens kunnskap i stedet for fagfolkenes
 • Styrking av brukermedvirkning, kvalitet og effektivitet.
 • Et faglig paradigmeskifte
foreldre og barn som ressurspersoner i eget liv

Foreldre og barn som ressurspersoner i eget liv

If you make one success, you are going to get more successes. That’s just how the game works.

Sean, 9 år