slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAN HASTALIKLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAN HASTALIKLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

KAN HASTALIKLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 1248 Views
 • Uploaded on

KAN HASTALIKLARI. Kan Pulcukları (Trombosit). Alyuvar (Eritrosit). Akyuvar (Lökosit. Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com. plazma. kırmızı kan hücreleri i. çeşitli beyaz kan hücreleri. KAN HASTALIKLARINDA GEÇEN TEŞHİS YÖNTEMLERİ. Hematolojik Testler:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KAN HASTALIKLARI' - oriana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KAN HASTALIKLARI

Kan Pulcukları (Trombosit)

Alyuvar (Eritrosit)

Akyuvar (Lökosit

Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com

slide2

plazma

kırmızı kan hücreleri

i

çeşitli beyaz kan hücreleri

kan hastaliklarinda ge en te h s y ntemler

KAN HASTALIKLARINDA GEÇEN TEŞHİS YÖNTEMLERİ

Hematolojik Testler:

Tam kan sayımı: Hemoglobin, Hematokrit (Eritrositlerin plazma hacmine oranı) Erkeklerde:%42-52

Kadınlarda: % 37-47’dir.

Eritrositler: Erkeklerde, 4.800.000-6.000.000/mm3

Kadınlarda, 4.200.000-5.400.000/mm3 tür.

Lökosit Sayımı: Enfeksiyonlarda yükselir(Lökositoz), bazı hastalıklarda düşer(lökopeni) Normal değeri: 4.500-11.000/mmm3 tür.

Trombosit sayımı: Pıhtılaşma mekanizmasıyla ilgili bilgi verir.

Normal değeri, 150.000-400.000/mm3 tür.

slide5
Normal alyuvarlar damardan kolaylıkla geçer(1)bozularak oraklaşmış alyuvar hücreleri(2) Damarlarda tıkanmaya yol açar (3)

(1)

(2)

(3)

slide7

hemoglobin

plazma

lökosit

oksijen

karbondioksit

slide8
Retikülosit sayımı; kemik iliğinin çalışması hakkında bilgi verir.
 • Plazmanın rengi ve serum bilirubini testi
 • Kemik iliği aspirasyonu
 • Eritrosit Frajilite testi
 • Eritrositlerin yaşam sürelerinin belirlenmesi
 • Coomb’s testi(antijen-antikor ilişkisi)
 • Ürobilinojen testi (Hemolitik anemilerin teşhisinde önemlidir)
 • Demir düzeyi ve total demir bağlama kapasitesi testi
 • Eritrosit indeksleri tayini
 • Kanama zamanı tayini( Normal değer- 3-6 dakikadır.)
 • Pıhtılaşma zamanı tayini:( Normal değer 3-8 dakikadır.)
 • Protrombin zamanı:( Normal değeri 12 saniyedir)
 • Sitolojik-patolojik testler
 • Elektroforez
slide10

Akyuvarlar gerek yaşam süreleri, gerekse vücudun savunması için sahip oldukları diğer özellikleriyle çok açık bir şekilde yaratılışı kanıtlar. Yanda çeşitli akyuvar resimleri görülüyor. Sarı hücreler en küçük akyuvarlar olan lenfositlerdir.

kan hastaliklarinda genel bel rt ler
KAN HASTALIKLARINDA GENEL BELİRTİLER:
 • Halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı, çabuk yorulma
 • Renk solukluğu,renk değişikliği
 • Pika eğilimi: Besin olmayan şeyleri yeme eğilimi
 • Ciltte ekimoz ve peteşi (küçük kırmızı noktacık şeklinde kanama)
 • Kanamalar
 • Ağrılar
 • Splenomegali, hepatomegali
 • Saç ve tırnak yapısında değişiklikler
 • Ağız, dil ve dudaklar
 • Adenopatiler: lösemilerde ve lenfomalarda büyümeler
 • Solunum sıkıntısı,kalp çarpıntısı,kal yetmezliği
 • Ateş
 • Sık ve ağır enfeksiyonlar
slide13

LÖSEMİ:Kanda anormal olarak çoğalan lökositlerin bulunmasıyla karakterize bir tablodur. Kaynaklandığı kök hücreye göre Lenfoid ya da myeloid olarak adlandırılır

 • Etyoloji:Nedeni kesin bilinmiyor fakat virüsler, genetik geçiş, radyasyona maruz kalma, kimyasal ajanlara maruz kalma.
 • Diğer doku ve organlara yayılırlar.Özellikle Merkezi sinir sistemi ve testislere ulaşarak orada çoğalırlar.Bu alanları gizli sığınak gibi kullanırlar.Kemoterpi ,laçları bu alanlara özel bariyerler nedeniyle geçemezler.
 • AKUT MYELOİD LÖSEMİ(AML):Olgunlaşmamış granülosit,monosit,eritrosit,megakaryosit hücrelerin kemik iliğinde toplanması ve kemik iliğinde meydana gelen yetmezlik tablosudur. Ani gelişir birkaç ayda ölüme götürebilir.Yetişkinlerde daha sık görülür.Yaşın ilerlemesiyle görülme oranı artar.
slide14
(1)Etraftaki bakterileri yok eden MAKROFAJ *Kanser hücresini içine alan MAKROFAJ(Turuncu)Mor:Kanser hüc.
slide15

KRONİK MYELOSİTİK LÖSEMİ(KML): Kök hücrelerinin farklılaşması nedeyle, dolaşımda olgunlaşmamış kök hücrelerinin bulunmasıdır.Philedelpihia kromozomu(Ph+) denilen genetik anormallikle birlikte görülür. 10-20 yıllık zaman sürcinde gelişir. 35-55 yaşlarda görülür.

 • Belirti ve bulgular: Başlangıçta belirti vermez.Genel tarama sonucu veya şikayetler üzerine: Yorgunluk, İştahsızlık, Kilo kaybı, Terleme,Sol hipokondrial bölgede ağrı, dolgunluk vardır.
 • Tanı:Kan tetkikleri (anemi,lökositoz, trombositoz, Periferik yayma,Biyokimya testleri, sitolojik ve histolojik testler
 • Tedavi ve Bakım: Hastalığın hangi aşamada olduğu tesbit edilir. Kemoterapi verilir.(1.evrede,tedaviye yanıt oldukça iyidir. 2.evrede,
 • Yanıt iyi değildir. 3. evre, tedaviye cevap vermeyen hızlı bir dönemdir. Doku bulunduğu takdirde kök hücre nakli yapılması gerekir.
a a da bir kanser h cresine sald r p onu yutan bir p makrofaj izliyoruz elektron mikroskobik resim
Aşağıda bir kanser hücresine saldırıp onu yutan bir çöpçü makrofaj izliyoruz. ( elektron mikroskobik resim)
slide17
AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ(ALL): Lenfopoetik hücrenin anormal çoğalmasına bağlı olarak gelişir. En çok çocukluk döneminde görülür. 15 yaşından sonra fazla görülmez. Erkek çocuklarda görülme sıklığı fazladır.5 yıllık iyileşme döneminden sonra tekrar edebilir.
 • Belirti ve Bulgular:Renk solukluğu, yorgunluk, halsizlik
 • İştahsızlık, Enfeksiyon, Kanama, peteşi, ekimoz, Karın ağrısı,Kusma ,baş ağrısı, bacak ağrısı, Lenfoadenopati, Lökositoz(50.000/mm3 den yüksek)
 • Tedavi: Kemoterapi, kök hücre transplantasyonu
 • KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ(KLL): Kan,kemik iliği,lenf nodları, dalak ve karaciğerde lenfosit birikimi ile karakterizedir.
slide18

Normal lenfositlerin, dost sanarak saldırmadığı kanser hücrelerine, vücudun, bitkisel ilaçların etkisi ile ürettiği yeni makrofajlar kanser hücrelerini tanıyarak virüse saldırdığı gibi saldırıp anormal hücreleri öldürerek yok etmektedirler.

slide19

PIHTILAŞMA BOZUKLUKLARI: Kanda ve dokularda pıhtılaşmayı düzenleyen 40 tan fazla madde bulunmaktadır.Pıhtılaşmayı önleyen maddelere ANTİKOAGÜLAN, Pıhtılaşmayı sağlayan maddelere KOAGÜLAN madde adı verilir.

 • HEMOFİLİ:Pıhtılaşmayı engelleyen, kanama eğilimini artıran faktör VIII ve IX; X kromozomuyla resesif olarak taşınır.
 • Hemofili üç tipte görülür:
 • HemofiliA(Klasik hemofili)
 • Hemofili B(Christmas hemofili)
 • Von Willebrand hastalığı
 • HEMOFİLİ A(Klasik Hemofili): Ensık görülen çeşididir.
 • Erkeklerde görülür.Faktör VIII in kalıtımsal eksikliğinde
slide20

Plazma

Kan hücreleri

kırmızı kan hücresi

Trombosit

trombosit

hemof l a klasik hemofili
HEMOFİLİ A(Klasik Hemofili):
 • Belirti bulgular: Travmaya bağlı Kanama vardır.örneğin diş çekimi sonrası kanamalar uzun süre devam eder.
 • Epistaksis, Diş eti kanaması, Hematüri, cilt altı kanamaları,
 • TANI: Pıhtılaşma zamanı uzamıştır.Faktör VIII eksikliğinin kanda tesbit edilmesiyle konur.

TEDAVİ VE BAKIM:Eksik faktör VIII yerine konarak kanama durdurulmaya çalışılır. Faktör VIII ekstreleri ve plazma kullanılır.

slide22
HEMOFİLİ BChristmas hastalığı)Faktör IX eksikliğinde görülür.Sadece erkeklerde görülür. X kromozomuyla geçiş gösterdiği için.
 • TROMBOSİTOPENİLER:Trombosit syısının normalden az olmasıdır.(Normali 150.000-400.00/mm3)
 • Normal kanda ömürleri 7-10 gündür.
 • İTP (İDİYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA):
 • Dolaşımdaki trombositlerin azalması, yaşam sürelerinin kısalmasına bağlı kanama hastalığıdır.Parçalanan trombositler antijeniktir. Bu nedenle spontan olarak anti trombosit antikorları oluşur.
anem ve e tler
ANEMİ VE ÇEŞİTLERİ
 • ANEMİ:Kanda eritrosit yoğunluğunun azlığına bağlı olarak gelişen bir tablodur.
 • Kanda oksijen dokulara, eritrositlerde taşınır.Eritrositlerin azalması demek, dokulara oksijen taşınmasının da azalması demektir.
 • BELİRTİ VE BULGULAR: Orta derecede görülen anemilerde; Dispne, Çarpıntı, Terleme, Yorgunluk olur.
 • Hemoglobin değeri 8 g/dl altına düşmüşse ağır bir anemiden bahsedilir: Hastalar çok soluk renkte, Bitkinlik- Halsizlik, Çarpıntı, Soğuğa karşı duyarlılık, İştah kaybı, Terleme, Baş dönmesi, Göz kararması, Geç iyileşen ağız yaraları
 • TANI: Tam Kan Sayımı,Periferik yayma,serum demir düzeyi,demir bağlama kapasitesi,
 • KOMPLİKASYONLARI: Kalp yetmezliği, anjina pektoris
dem r
DEMİR
 • Altının parıltısına ve gümüşün parlaklığına sahip olmayan fakat biyolojik önem bakımından bu metalleri gölgede bırakan esansiyel bir elementtir.
 • DEMİR NE İŞ YAPAR:
 • DNA, RNA ve protein sentezi
 • Oksijen taşınması
 • Elektron transportu
 • Hücre solunumu
 • Pek çok enzimin yapı ve fonksiyonu
slide26

Günlük demir alımı 1-2 mg

Demir Ekonomisi

Hamilelikte

fetus

Duodenum

Mide

Kalp kası

Kemik iliği

eritroblastları

Dolaşımdaki

eritrositler

Fe2-TF

Diğer kaslar

Pankreas

Eritrosit lizisi ve hemoglobinden

demir salınımı

Diğer dokular

Karaciğer

(Hepatositlerde birikim)

Makrofajlar tarafından fagositoz

slide27
Kansızlık (Anemi) Nedir ?
 • Kanda bulunan alyuvarların veya alyuvarların içinde bulunan hemoglobin değerinin yaşa ve cinse göre olması gereken değerden düşük olması demektir.
 • Çocuklarda kansızlığın birçok nedeni olmakla beraber, en sık görülen neden demir eksikliğine bağlı gelişen kansızlıktır. Demir eksikliğine yol açan nede
 • nler ise; yeterli ve dengeli beslenememe yüzünden yetersiz demir alınımı, hızlı büyüme nedeni ile demir ihtiyacının artması kan kaybı ve parazitlerdir. Demir eksikliğine bağlı kansızlık her yaş grubunda görülmekle beraber en sık 6 ay ile 2 yaş arasında çocuklarda görülür. Daha sonra ergenlikte görülmektedir.
 • Kansızlığın Belirtileri Nelerdir ?
 • Hafif olgularda hafif solukluk dışında herhangi bir belirti vermeyebilir. Ancak kan analizleri sonucu kansızlık saptanabilir. Kansızlık belirgin ise, solukluk,
 • halsizlik, huzursuzluk, iştahsızlık, çabuk yorulma, oturma emekleme ve yürümede gecikme
slide28

Fe

+ +

nsan v cudunda dem r
İNSAN VÜCUDUNDA DEMİR
 • HEMOGLOBİN
 • İŞLEVSEL DEMİR
 • DEPO DEMİR
 • TRANSFERRİN
slide30

ERİTROSİTLER

KEMİK İLİĞİ

( ERİTROBLASTLAR )

İŞLEVSEL

DEMİR

DEPO

DEMİR

TRANSFERRİN

İNCEBARSAKTAN

EMİLİM

slide47
GEBELİK
 • SÜT ÇOCUĞU – KÜÇÜK ÇOCUKLAR
 • EMİLİM BOZUKLUKLARI
 • PATOLOJİK KAN KAYIPLARI
 • KAN VERİLMESİ
 • YANLIŞ VE YETERSİZ BESLENME
 • KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ
slide48
AYLIK KAN KAYIPLARI

30 ml ‘DEN

YÜKSEK KADINLAR

DEMİR EKSİKLİĞİ RİSKİ TAŞIMAKTADIR.

gebel k
GEBELİK

GEBELİKTE

DEMİR GEREKSİNİMİ ARTAR

800-1200 mg ARASINDADIR

slide50
Demirden Zengin Gıdalar:
  • 􀂙 Kırmızı et, Balık, Yumurta sarısı
  • 􀂙 Kuru baklagiller (mercimek, nohut, kuru fasulye)
  • 􀂙 Kuru üzüm, incir, kayısı,
  • 􀂙 Yeşil sebzeler, Karaciğer,
 • Demir Emilimini Azaltan Maddeler:
   • 􀂙 Fosfat, Karbonat
   • 􀂙 Çay, Kahve
   • 􀂙 Gazlı içecekler
 • Kansızlıkta Demir Tedavisi:
 • Demir içeren damla ya da şuruplar kullanılır. Demir içeren iğneler il
 • Hemoglobin düzeyi yaşına göre normale gelinceye kadar demir ilaçlarına devam edilir.
 • İlaçların Yan Etkileri
 • a-Dişler geçici olarak siyaha boyanabilir.
 • b-Kakada koyu renk oluşabilir.
 • c-Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı görülebilir.
slide51

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ:Mikroskopik muayenede eritrositler; normalden küçüktürler, ortalarının renkleri soluk(hipokrom) olduğu için bu anemiye Hipokrom mikrositer anemi de denir.

 • ETYOLOJİ:Demir yetersizliğine bağlı gelişen anemilerdir.Küçük çocuklarda (Büyümenin hızlı olması) ve kadınlarda (Gebelik ve menstürüasyon dönem)sık görülür. Dünyada ve Ülkemizde yaygın görülen anemi tipidir.
 • Demir; Baklagiller ve bazı sebzelerde vardır.Fakat bunlardaki demirin emilimi zordur. Kayıpları fazladır. Et ve et ürünlerine, proteinden zengin gıdalarda demir bolca bulunur. Ayrıca hayvansal gıdalardaki demirin emilimi kolaydır.
 • Günlük demir miktarı:20-25 mg dır.
slide53
Belirti ve Bulgular:
 • Halsizlik, güçsüzlük, çabuk yorulma, Eforla çarpıntı ve nefes darlığı, cilt ve mukozalarda solukluk, tırnaklarda incelme, çabuk kırılma,Dil soluk, Saçlarda kuruma ve incelme, çabuk kırılma, bazı hastalarda pika (besin olmayan şeyleri yeme) mevcuttur.jeofaji(kil-toprak yeme), pagofaji(aşırı buz yeme)
 • TANI:Hemoglobin tayini, eritrosit sayımı,periferik yayma, serum demiri,demir bağlama kapasitesi
 • TEDAVİ:Anemiye neden olan hastalığın tedavisi, Demir takviyesi yapılarak anemi tedavi yapılır.İV. Ve İM demir preperetlerı oral yoldan verilir. Tedavide önce oral yol denenir. Oral yolla Tolerans daha iyidir. 2 ay sonra hemoglobin normale döner ancak boşalan depoların dolması için 4 ay daha devam edilir. Yemeklerde 30 dakika önce alınır. Mide şikayeti varsa yemeklerde 2 saat sonra alabilirler
slide54

HEMOLİTİK ANEMİ: Eritrositlerin yıkımına bağlı olarak gelişen bir anemi şeklidir. Eritrosit yıkımı eritrositlerin yaşam sürelerinin kısalması nedeniyle meydana gelmektedir.

 • ETYOLOJİ: Bazı ilaçlar, Enfeksiyon hastalıkları, travmalar, konjenital, kalıtsal
 • BELİRTİ VE BULGULAR: Anemi, Sarılık, idrarda koyulaşma, Splenomegali, ağrı, ateş, titreme, baş dönmesi,kan basıncında düşüş
 • TEDAVİ: Tedavi nedene göre yapılır.
 • PERNİSİYOZ ANEMİMegolablastik anemi):
 • B12 vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen anemidir.
 • Tedavi: B12 vitamini İM. Verilir. Oral verilmez emilim ağızdan etkisizdir.
slide55
APLASTİK ANEMİAA): Kemik iliğinin hiçbir fonksiyonunu yerine getirememesi ile oluşan hastalık tablosudur. Kemik iliği sadece eritrosit değil, trombosit, lökosit de üretememesidir.
 • BELİRTİ VE BULGULAR: Anemi, halsizlik,yorgunluk, sık sık ve ağır enfeksiyonlar, oral ve rektal kanamalar, splenomegali, hepatomegali
 • TEDAVİ:Uygun ilik bulunması halinde ilik nakli(kök hücre). Bu aşamaya kadar eritrosit ve trombosit transfüzyonu yapılır. Yaşam süreleri tedavi yapılamayanlarda 3-6 aydır.
slide56

SİCKLE CELL ANEMİ(Orak hücreli Anemi)Genlerdeki betaglobin zincirinin 6.aminoasidi olan glutamik asit yerine valin aminoasidinin geçmesi ile ortaya hemoglobin S çıkar. Normal insanda hemoglobin A bulunur.

 • TALASEMİ: (Akdeniz Anemisi):Hemoglobin sentezinin yeterince gerçekleşemediği kalıtsal ve önlenebilir bir kan hastalığıdır.
 • Talasemi 3 değişik şekilde görülmektedir.,
 • 1-Talasemi minör(Talasemi taşıyıcılığı)
 • 2-Talasemi intermedia
 • 3-Talasemi Major dur.
 • 1-TALASEMİ MİNÖR:Kişiler tamamen sağlıklıdır.Ancak taşıdıklar genler nedeniyle çocuklarının Talasemi hastası olmasına neden olurlar.
 • 2-Talasemi İntermedia: Hastalık belirtisi vardır fakat hafif şeklidir.
 • 3-TALASEMİ MAJOR: En ağır olanıdır.Vücut için yeterli hemoglobin yapılamamaktadır. Erken çocukluk döneminde görülür.Hastaların %80 5 yaşına gelmeden kaybedilir. Transfüzyon yapılamayan hastaların ömrü birkaç yıldır. 3-4 haftada bir kan verilir.
slide59

POLİSİTEMİA VERA (Vaquez Hastalığı):Kemik iliğinde eritrositlerin üretilmesi sonucu, dolaşımdaki eritrosit miktarı ve hemotokrit oranı artar. Buna bağlı olarak kanın viskozitesi artar, bu tabloya polisitemia Vera adı verilir.

 • HODGKİN HASTALIĞI:Lenfoid dokuların malign bir hastalığıdır.
 • Enfeksiyonlardan sonra görülebilir. En iyi prognoz lenfoidden zengin olanı, en kötü prognoz,lenfoidden fakir olanıdır.
 • Kemoterapi ve radyoterapi, kemik iliği nakli
hematoloj k genel tedav y ntemler
HEMATOLOJİK GENEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
 • Nedene yönelik tedavi
 • Semptomatik tedavi(hastayı rahatsız eden belirti ve bulguları ortadan kaldırmak)
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • İmmünoterapi
 • Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu
 • Kortikosteroit tedavisi
 • Splenektomi
 • İlik nakli (kök hücre nakli)”