Vital signs alarm system
Download
1 / 29

Vital Signs Alarm System - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Vital Signs Alarm System. Af Søren Gørtz Olesen Jonas Hove Jakobsen. Indhold i præsentationen. 2. Systemoversigt Krav til systemet Klassediagram Udvalgt VDM++ eksempel. Systemoversigt. Overvåger livstegn. Sekundær læge. Patient. Primær læge. Krav til systemet (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vital Signs Alarm System' - oria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vital signs alarm system

Vital SignsAlarm System

Af Søren Gørtz Olesen

Jonas Hove Jakobsen


Indhold i pr sentationen
Indhold i præsentationen

2

Systemoversigt

Krav til systemet

Klassediagram

Udvalgt VDM++ eksempel


Systemoversigt
Systemoversigt

Overvåger

livstegn

Sekundær læge

Patient

Primær læge


Krav til systemet 1
Krav til systemet (1)

 • Systemet skal kunne overvåge livstegn fra en patient og alarmere ved overskridelse af grænseværdier.

 • Livstegnene består af puls, EKG, åndedræt, blodtryk og temperatur.

 • En alarm skal indeholde informationer om hvilket/hvilke livstegn der er kritiske, hvor meget grænseværdien er overskredet og hvor lang tid den har været overskredet.

 • Hvis grænseværdien for et livstegn overskrides i 15 sek. skal en alarm genereres hos første prioriterede læge. Lægen skal kvittere for alarmen inden 30 sek. ellers skal alarmen videresendes til anden prioriterede læge.


Krav til systemet 2
Krav til systemet (2)

 • Hvis ingen læge har kvitteret for alarmen indenfor 60 sek. skal en fællesalarm lyde hos alle afdelingens læger.

 • Alarmgrænseværdierne og tidsgrænser skal kunne indstilles individuelt for hver patient.

 • En prioriteringsrækkefølge af læger skal kunne tilknyttes en patient. En patient skal have tilknyttet minimum en første og en anden prioritet.

 • En læge skal kunne afmelde sig alarmhåndtering, så alarmer videresendes til den næste læge i prioriteringsrækkefølgen. Fællesalarmer skal lyde under alle omstændigheder.


Indhold i pr sentationen1
Indhold i præsentationen

 • Systemoversigt

 • Krav til systemet

 • Klassediagram

 • Udvalgt VDM++ eksempel


Klassediagram 1
Klassediagram (1)

Alarmsystemet

Eksisterende system

World/Environment


Klassediagram 2
Klassediagram (2)

Det eksisterende overvågningssystemKlassediagram 4
Klassediagram (4)

World/EnvironmentKlassediagram 6
Klassediagram (6)

Alarmsystem


Indhold i pr sentationen2
Indhold i præsentationen

13

Systemoversigt

Krav til systemet

Klassediagram

Udvalgt VDM++ eksempel


Udvalgt vdm eksempel
Udvalgt VDM++ eksempel

Hospitalsklassen

14

class Hospital

types

public CPRNo = int;

public String = seq of char;

instance variables

public static doctors : set of Doctor;

public static patientAlarmInfoMap : map CPRNo to PatientAlarmInfo;

public static patientMap : map CPRNo to Patient;

private vitalSignSurveillanceSystem : VitalSignSurveillanceSystem;

public static alarmSystem : AlarmSystem;

inv dom patientAlarmInfoMap = dom patientMap;

operations

public Hospital : () ==> Hospital

Hospital() ==

is not yet specified;

end Hospital


Indhold i pr sentationen3
Indhold i præsentationen

15

Systemoversigt

Krav til systemet

Klassediagram

Udvalgt VDM++ eksempel

Udvalgt funktionalitet fra modellen

Test af modellenFunktionalitet fra modellen 2
Funktionalitet fra modellen (2)

AlarmSystem – checkForAlarm()

17

public checkForAlarm : Hospital`CPRNo ==> ()

checkForAlarm(PatientCPRNo) ==

(

let vitalSigns = Hospital`patientMap(PatientCPRNo).getCurrentVitalSigns(),

thresholds = Hospital`patientAlarmInfoMap(PatientCPRNo).getThresholds()

in

let criticalVitalSigns = {mk_AlarmVitalSign(v.type, v.val, t.val) | v in set vitalSigns, t in set

thresholds & v.type = t.type and v.val > t.val}

in

(

if card criticalVitalSigns > 0 and (not exists a in set alarms & a.getPatientcprno() = PatientCPRNo)

then

(

dcl alarm :Alarm := new Alarm(PatientCPRNo, criticalVitalSigns);

alarms := alarms union {alarm};

let doctor = alarm.findNextDoctor() in

if doctor <> nil then

doctor.alarmDoctor(alarm)

else

alarmAllDoctors(alarm);

)

)

)

pre {v.type | v in set Hospital`patientMap(PatientCPRNo).getCurrentVitalSigns()} =

{t.type | t in set Hospital`patientAlarmInfoMap(PatientCPRNo).getThresholds()};


Funktionalitet fra modellen 3
Funktionalitet fra modellen (3)

AlarmSystem – step()

18

public step : () ==> ()

step() ==

(

for all a in set {al | al in set alarms & not al.isFinished()} do

if a.checkForDoctorTimeOut() then

let doctor = a.findNextDoctor() in

if doctor <> nil then

(

a.setStartTime(World`timeNotionRef.getTime());

doctor.alarmDoctor(a);

)

else

alarmAllDoctors(a);

);


Funktionalitet fra modellen 4
Funktionalitet fra modellen (4)

Alarm – checkForDoctorTimeOut()

19

public checkForDoctorTimeOut : () ==> bool

checkForDoctorTimeOut() ==

(

if not accepted then

return World`timeNotionRef.getTime() > Hospital`alarmSystem.doctorAlarmTimeOut + startTime

else

return false;

);


Funktionalitet fra modellen 5
Funktionalitet fra modellen (5)

Alarm – findNextDoctor()

20

public findNextDoctor : () ==> [Doctor]

findNextDoctor() ==

(

doctorPriority := doctorPriority + 1;

if doctorPriority > len (Hospital`patientAlarmInfoMap(patientcprno).getResponsibleDoctors())

then return nil

else

let respDoctors = Hospital`patientAlarmInfoMap(patientcprno).getResponsibleDoctors()in

(

if respDoctors(doctorPriority).getAvailability() = false then

findNextDoctor()

else

return respDoctors(doctorPriority);

)

);


Indhold i pr sentationen4
Indhold i præsentationen

21

Systemoversigt

Krav til systemet

Klassediagram

Udvalgt VDM++ eksempel

Udvalgt funktionalitet fra modellen

Test af modellen


Test af modellen 1
Test af modellen (1)

Test – instance variables og print()

22

class Test

instance variables

io : IO := new IO();

public hospital : Hospital := new Hospital();

d1 : Doctor := new Doctor("Soren", 1);

d2 : Doctor := new Doctor("Jones", 2);

p1 : Patient := new Patient("Jonas Hove", {<HeartRate>,<Temperature>});

v1 : Patient`VitalSign := mk_Patient`VitalSign(<HeartRate>, 130);

v2 : Patient`VitalSign := mk_Patient`VitalSign(<Temperature>, 39);

pai1 : PatientAlarmInfo := new PatientAlarmInfo([d1, d2], {v1, v2});

operations

public static print : seq of char ==> ()

print(str) ==

def - = io.writeval[seq of char](str) in skip;


Test af modellen 2
Test af modellen (2)

Test – Constructor

23

public Test : () ==> Test

Test() ==

(

hospital.init({d1, d2},{2803831915 |-> pai1}, {2803831915 |-> p1});

p1.setCurrentVitalSign(mk_Patient`VitalSign(<HeartRate>, 140));

hospital.vitalSignSurveillanceSystem.step();

print("Number of alarms: " ^ [Hospital`alarmSystem.numOfAlarms()]);

Hospital`alarmSystem.step();

World‘timeNotionRef.stepTime();

);

end Test


Indhold i pr sentationen5
Indhold i præsentationen

24

Systemoversigt

Krav til systemet

Klassediagram

Udvalgt VDM++ eksempel

Udvalgt funktionalitet fra modellen

Test af modellen


Environment 1/2

class Environment

operations

public Environment : String * String ==> Environment

Environment(patientFile, doctorFile) ==

(

def mk_ (-,input) = io.freadval[seq of Patientline](patientFile) in

inlinesPatient := input;

def mk_ (-,input) = io.freadval[seq of Doctorline](doctorFile) in

inlinesDoctor := input;

hospital := new Hospital();

);

public run : () ==> ()

run () ==

(

while not (isFinished() and Hospital`alarmSystem.isFinished()) do

(

createSignal();

hospital.vitalSignSurveillanceSystem.step();

Hospital`alarmSystem.step();

World‘timeNotionRef.stepTime();

);

showResult()

);

end Environment

25


Environment 2/2

class Environment

private createSignal: () ==> ()

createSignal () ==

(

dcl curtime : nat := World‘timeNotionRef.getTime();

if len inlinesDoctor > 0 then

(

def mk_(doctorID, patientCPRNo, accept, deactivate, runtime) = hd inlinesDoctor in

if runtime <= curtime then

(

if accept = true then

doctorIO.acceptAlarm(doctorID, patientCPRNo);

if deactivate = true then

doctorIO.deactivateAlarm(doctorID, patientCPRNo);

inlinesDoctor := tl inlinesDoctor;

)

);

if len inlinesPatient > 0 then

(

def mk_(patientCPRNo, vitalSigns, runtime) = hd inlinesPatient in

if runtime <= curtime then

(

patientIO.setVitalSigns(vitalSigns, patientCPRNo);

inlinesPatient := tl inlinesPatient;

)

)

);

end Environment

26


Hospital

class Hospital

operations

public init : set of Doctor * map CPRNo to PatientAlarmInfo * map CPRNo to Patient ==> ()

init(docs, paiMap, pMap) ==

(

doctors := docs;

atomic

(

patientAlarmInfoMap := paiMap;

patientMap := pMap;

);

vitalSignSurveillanceSystem.init(pMap);

);

public Hospital : () ==> Hospital

Hospital() ==

vitalSignSurveillanceSystem := new VitalSignSurveillanceSystem();

end Hospital

27


Doctor

class Doctor

operations

public getID : () ==> int

getID() ==

return doctorID;

public alarmDoctor : Alarm ==> ()

alarmDoctor(alarm) ==

World`env.handleEvent(doctorName, alarm.getPatientcprno());

public acceptAlarm : Hospital`CPRNo ==> ()

acceptAlarm(cprno) ==

available := not (Hospital`alarmSystem.acceptAlarm(cprno));

public deactivateAlarm : Hospital`CPRNo ==> ()

deactivateAlarm(cprno) ==

(

Hospital`alarmSystem.deactivateAlarm(cprno);

available := true;

);

end Doctor

28


VitalSignSurveillanceSystem

class VitalSignSurveillanceSystem

instance variables

public patientMap : map Hospital`CPRNo to Patient;

inv dom patientMap = dom Hospital`patientMap;

operations

public step : () ==> ()

step() ==

monitorPatients();

public monitorPatients : () ==> ()

monitorPatients() ==

for all cprno in set dom patientMap do

Hospital`alarmSystem.checkForAlarm(cprno);

public init : map Hospital`CPRNo to Patient ==> ()

init(patMap) ==

patientMap := patMap;

end VitalSignSurveillanceSystem

29


ad